Starta investeringssparkonto (ISK)

Låt ditt sparande växa hos oss.

Starta investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto – en smart sparform

Ett investeringssparkonto är en kontotyp som kan innehålla olika former av värdepapper. Det kan exempelvis vara fonder och aktier, men även kontanta medel. Idag väljer de flesta sparare att ha sina pengar på ett investeringssparkonto – ISK.

Flera fördelar med ISK

 •  Förmånlig beskattning
 •  Köp och sälj fondandelar hur ofta du vill
 •  Fria uttag och insättningar
 •  Enkel deklaration

När du öppnar ett ISK hos Lannebo kan du använda det till att spara i alla våra fonderVi kan likna ditt ISK-konto vid ett slags ”skal” eller en ”behållare” för allt ditt fondsparande hos oss. Ditt ISK-konto har inga begränsningar. Du kan spara i en, tio eller fler fonder om du vill. Från några hundra kronor till flera miljoner – det är upp till dig. Sätt in och ta ut pengar hur ofta du vill.

Givetvis är det helt gratis att öppna ett investeringssparkonto hos oss!

Skatt ISK - Förmånlig beskattning

En av fördelarna med att spara i ett investeringssparkonto är att ditt kapital schablonbeskattas. Det innebär att skatten inte beror på hur mycket vinst du gjort eller vilka avgifter du betalat. I stället grundar den sig på en förväntad årlig avkastning. Skattesatsen är alltid densamma för alla som sparar i ISK och den sätts på årsbasis. För 2022 är ISK-skatten 0,375 procent.

Så länge dina tillgångar stiger i värde över tid är ISK en fördelaktig kontotyp rent skattemässigt. Historiskt sett har det varit en bra värdeökning på aktiefonder över längre tidsperioder. Regeringen har meddelat att man planerar att införa ett grundavdrag för ISK under 2023, det innebär i så fall att sparande upp till 300 000 kronor görs helt skattefritt.

Köp och sälj fonder hur ofta du vill

Eftersom ditt investeringssparkonto schablonbeskattas blir det mycket lättare för dig i samband med deklarationen. Du som fondsparare behöver aldrig räkna ut någon skatt på dina vinster eller eventuella förluster som du gjort under året. I stället räknar vi på Lannebo ut skatten på ditt ISK och rapporterar in uppgifterna till Skatteverket. Du hittar sedan beloppet förtryckt i din deklaration.

När ska jag välja ISK?

ISK är ofta den bästa sparformen för dig som har aktiefonder. Skattemässigt betalar du som regel mindre skatt genom schablonbeskattning än genom de 30 procent i vinstskatt som det är på ett vanligt fondkonto, eller depå som det också kallas.

Huruvida det blir ett lönsamt val rent skattemässigt beror dels på hur hög statslåneräntan är, dels på hur god utveckling du har i dina fonder. Den mycket låga statslåneränta som vi har i dagsläget gör att schablonskatten på ISK-konton också blir låg. Även om räntan skulle komma att höjas med flera procentenheter i framtiden finns det god marginal. ISK kommer fortfarande att vara det bästa valet för de flesta.

Finns det inga nackdelar med ISK?

ISK är ofta det bästa valet, men det finns undantag. ISK är inte ett bra val om du har en stor andel kontanter på ditt konto. Det är inte heller en särskilt bra kontotyp för rena räntefonder.

Så länge som värdeutvecklingen på kontot är högre än statslåneräntan plus en procentenhet är det skattemässigt fördelaktigt med ISK. För 2022 är denna gräns 1,25 procent per år. Har du alltså en högre avkastning än det får du betala mindre skatt på ISK jämfört med ett traditionellt fondkonto (depå). Tänk på att detta värde ändras i takt med statslåneräntan.

Tips – Vill du spara i Lannebo Räntefond Kort rekommenderar vi i stället att öppna ett traditionellt fondkonto hos oss. Givetvis kan du ha bägge kontotyperna samtidigt!

En möjlig nackdel med att välja ISK direkt hos Lannebo är att du inte kan spara i fonder från andra fondförvaltare. Samtidigt är vi förstås övertygade om att du kommer att hitta de fonder som du tycker är bäst hos oss! Du bör även känna till att du inte kan dela ditt ISK med någon annan och du kan inte utse en förmånstagare. Vill du ha den möjligheten är vårt råd att du i stället köper dina fonder från Lannebo i en kapitalförsäkring hos en nätmäklare eller bank.

Grundavdrag på ISK

Under 2022 meddelade den tillträdande regeringen att man planerar att införa ett grundavdrag på 300 000 kronor för ISK. Det innebär (om eller när det införs) att du bara betalar schablonskatt på de delar av ditt ISK som överstiger 300 000 kronor. Sparande upp till 300 000 kr på ISK blir alltså skattefritt.

Insättningsgaranti även för ISK

Det är tryggt att spara på ett investeringssparkonto hos Lannebo. Alla kontanta medel upp till 1 050 000 kronor som du sätter in omfattas av den statliga insättningsgarantin. Pengar som du investerat i fonder hos oss är också skyddade från en eventuell konkurs eftersom de hålls skilda från Lannebos tillgångar.

Dessutom har du ett extra skydd i form av investerarskyddet. Enligt detta kan du få ersättning upp till 250 000 kronor under vissa förutsättningar i samband med konkurs. Kom ihåg att allt fondsparande, oavsett kontoform, alltid innebär en marknadsrisk. Värdet på dina fonder kan gå både upp och ner. Historiskt sett har den långsiktiga utvecklingen dock varit positiv.

Aktuell ränta på ISK

För närvarande är räntan 0%.

Varför ska jag välja Lannebo ISK?

Du kan välja att spara i Lannebos fonder via en nätmäklare eller bank – eller så kan du öppna ett investeringssparkonto direkt hos oss.

Fördelarna med att spara på ISK är desamma oavsett om du öppnar kontot hos Lannebo eller hos tredje part. Däremot finns det specifika fördelar med att välja ISK hos oss:

 •  Få tillgång till alla våra fonder – även specialfonderna.
 •  Gratis prenumeration på Lannebo Magasin.
 •  Inbjudan till vår årliga sparträff.
 •  Nyhetsbrevet Lannebo Marknad & Strategi en gång i månaden.
 •  Spara automatiskt med autogiro.
 •  Ingen extra kostnad utöver ordinarie fondavgift.
 •  Det tar inte mer än några minuter att öppna ett ISK hos Lannebo med hjälp av Bank-ID.

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto där du exempelvis kan spara i fondandelar. ISK beskattas med en så kallad årlig schablonbeskattning vilket betyder att du kan köpa och sälja utan att skatta vid varje affär. Du slipper deklarationskrångel eftersom vi på Lannebo tar fram underlag och skickar kontrolluppgifter till Skatteverket.

För att öppna ISK hos Lannebo vill vi att du först tar del av våra allmänna villkor och förhandsinformation om ISK.

Här kan både du som är kund i dag och du som vill bli kund starta ett investeringssparkonto. När ditt investeringssparkonto är öppnat får du ett meddelande från oss.

Frågor och svar

Vad är ett investeringssparkonto?

Ett investeringssparkonto är en typ av konto för privatpersoner för att spara i fonder eller andra värdepapper. Ditt ISK schablonbeskattas vilket gör att det blir enklare för dig att köpa och sälja exempelvis fonder.

Hur fungerar ett ISK?

Ett ISK fungerar som en förvaringsplats eller ett så kallat skatteskal för olika sparprodukter, exempelvis fonder och aktier. Du betalar ingen skatt på vinsten utan istället schablonbeskattas hela ditt innehav varje år.

Hur gör man för att flytta värdepapper till ett ISK hos Lannebo?

Börja med att öppna ett konto hos Lannebo. Därefter loggar du in och begär en överföring från den bank eller nätmäklare där du har dina fonder.

Hur köper man fonder på Lannebos ISK?

Sätt in likvida medel på ditt konto via banköverföring. När pengarna kommit in på ditt ISK klickar du på den fond du vill köpa och väljer önskat belopp.

Behöver man ha ISK hos Lannebo för att köpa Lannebos fonder?

Nej – du kan köpa fonder från Lannebo hos nätmäklare, pensionsförvaltare och banker. Du kan dessutom själv välja om du vill spara i ISK eller en annan kontotyp.

Hur tar man ut pengar från ett investeringssparkonto?

Du kan när som helst ta ut pengar från ditt investeringssparkonto genom att föra över dem till ditt bankkonto. Om ditt kapital är i form av fondandelar måste du sälja andelar innan du kan ta ut pengarna.

Hur beskattas ISK?

ISK schablonbeskattas. Det innebär att du betalar en liten skatt på summan av dina tillgångar på ditt konto. Du betalar ingen vinstskatt på ISK.

Hur räknas ISK-skatten ut?

Du betalar 30 procent skatt på den så kallade schablonintäkten, som i sin tur motsvarar statslåneräntan plus 1 procentenhet. Dock finns ett golv på 1,25 procent. ISK-skatten kan därför som lägst bli 30 procent x 1,25 = 0,375 procent. 

Ska jag välja kapitalförsäkring eller ISK för mina fonder?

Bägge kontotyperna fungerar bra för fonder och bägge har snarlik schablonbeskattning. Risken i ISK är dock något lägre eftersom du inte har någon motpartsrisk, vilket är fallet i en kapitalförsäkring. Om du vill kunna ange en förmånstagare behöver du en kapitalförsäkring.