Skatt på fonder – vad gäller?

Grundprincipen för beskattning av ett fondinnehav liknar den som gäller för aktier: Du betalar skatt på vinsten när du säljer fondandelar. För fonder tillkommer dock en schablonbeskattning. Dessutom beror fondskatten på vilken typ av sparkonto du använder – fondkonto eller ISK/kapitalförsäkring. Vi tar det steg för steg.

Skatt på fonder – vad gäller?

Översikt av beskattning för olika typer av fondsparande 2023 – 2024

Hur ditt fondsparande beskattas beror på vilken sparform du använder. De flesta sparformer har en schablonskatt eller avkastningsskatt, många i kombination med en vinstskatt eller att du betalar inkomstskatt vid uttag. Här följer en sammanställning. Årtalen i tabellen gäller inkomståret och deklareras året efter.

SparformInkomstskatt vid uttagVinstskattSchablonskatt /
avkastningsskatt 2023
Schablonskatt /
avkastningsskatt 2024
Direktsparande (fondkonto)30 %0,12 %0,12 %
Investeringssparkonto (ISK)0,882 %1,086 %
Kapitalförsäkring0,882 %1,086 %
Privat pensionssparande (IPS)Ja0,219 %0,372 %
TjänstepensionJa0,219 %0,372 %
PremiepensionJa

Fondskatt vid direktsparande på fondkonto

När du sparar i aktiefonder på ett fondkonto kallas det direktsparande. Här gäller dels den gamla grundregeln att du betalar 30 procent skatt på vinsten vid försäljning, alltså när du säljer fondandelar. Så långt är det en direkt parallell till att äga enskilda aktier på ett aktiesparkonto. För fonder är saken dock lite mer komplicerad än så.

En fond är ju ett indirekt ägande – du äger i praktiken en korg av aktier, och korgens innehåll ändras löpande. Även när du inte själv säljer eller köper andelar i fonden, sker köp och försäljningar hela tiden ”under ytan” inom fonden. För att fånga upp de här försäljningarna skattemässigt tillämpas en schablonskatt som tillkommer utöver eventuell vinstskatt vid försäljning. Schablonskatten för fondkonton beräknas som 30 procent skatt på en liten procentandel av innehavets värde, den så kallade schablonintäkten. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondens värde i början av året.

Schablonskatt för fonder på ISK eller kapitalförsäkring

När du sparar i fonder på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring, kan du sälja andelar utan att behöva betala skatt på vinsten. Det är förstås ett lockande perspektiv, men som vanligt när det gäller beskattning finns det en liten hake.

Haken i det här fallet kallas årlig avkastningsskatt. Istället för skatt på vinsten vid försäljning betalar du en årlig schablonskatt på innehavets värde. Skatten är 30 procent på den så kallade schablonintäkten.

Schablonskatten för inkomståret 2024 är 1,086 % – den hittills högsta nivån sedan skatt infördes på ISK. I tabellen längre ned kan du se hur beskattningen skiljer sig åt mellan olika kontotyper.
2023 föreslog regeringen en betydande förändring i beskattningen av ISK, i form av ett förslag om att införa ett grundavdrag på 300 000 kronor. Det skulle innebära att sparande upp till 300 000 kronor är skattefritt. Finansdepartementet skickar förslaget på remiss till den 25 mars 2024, och de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1:a januari 2025.

Läs regeringens pressmeddelande här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/12/sankt-skatt-pa-investeringssparkonto/

Under de senaste tio åren har schablonintäkten för ISK och kapitalförsäkringar legat mellan 1,25 procent och 2,1 procent, som du kan se i tabellen:

InkomstårSchablonintäkt
20142,09 %
20150,90 %
20161,40 %
20171,25 %
20181,49 %
20191,51 %
20201,25 %
20211,25%
20221,25%

Vilket ger lägst fondskatt – fondkonto eller ISK / kapitalförsäkring?

Frågan om vilken sparform som ger lägst skatt, fondkonto eller ISK/kapitalförsäkring, går inte att besvara entydigt. Svaret beror på hur dina fonder utvecklas under året. Om du gör stora vinster betalar du mindre fondskatt på ett ISK/kapitalförsäkring. Men om värdet på ditt fondinnehav går ned eller står still under året,  betalar du mindre skatt på ett fondkonto, då du enbart skattar för vinsten. Frågan avgörs alltså år från år och är svår att avgöra i förväg. Däremot så vet man att aktiefonder historiskt har haft en årlig snittavkastning på 7-8 procent vilket innebär att skatten på aktiefonder över tid i regel blir lägre på ett ISK/Kapitalförsäkring än på ett fondkonto. 

En enkel tumregel är att om du tror att din årliga avkastning kommer att vara högre än schablonintäkten (som redovisas i tabellen ovan) är det skattemässigt fördelaktigt att spara i ISK/Kapitalförsäkring. Dessutom, om regeringens förslag om skattefritt upp till 300 000 kronor införs, är ISK nästan alltid skattemässigt att föredra för belopp under 300 000 kronor. 

Skattemässig skillnad mellan ISK och kapitalförsäkring

Tanken är att investeringssparkonton och kapitalförsäkringar ska vara skattemässigt identiska, men det finns ändå en liten skillnad: Skatten för ISK tas upp som en inkomst under kapital och beskattas på samma sätt som övriga kapitalinkomster, efter avdrag för kostnader osv. Med en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som betalar skatten, och din skattekostnad för fondsparandet påverkas inte av dina övriga inkomstförhållanden.

Grundavdrag på ISK

Under 2022 meddelade den tillträdande regeringen att man planerar att införa ett grundavdrag på 300 000 kronor för ISK. Det innebär (om eller när det införs) att du bara betalar schablonskatt på de delar av ditt ISK som överstiger 300 000 kronor. Om du till exempel har 500 000 kronor på ISK beräknas din skatt alltså bara på 200 000 kronor (500 000 – grundavdrag 300 000 = 200 000). Förslaget remitterades i december 2023 och föreslås träda i kraft den 1:a januari 2025.

Skatt på utdelning för aktier i fonder?

Om du sparar i fonder på ett fondkonto, kommer utdelningarna i de aktier som ingår i fonderna beskattas med 30 procent precis som vanligt. Sparar du däremot på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring, läggs utdelningen istället till innehavets värde under året och schablonbeskattas på det sätt som vi har beskrivit tidigare. Utdelningar från utländska aktier i en fond hanteras lite annorlunda, se nästa avsnitt.

Skatt på utländska aktier i fonden

När utländska fondägda aktier ger utdelning, dras utländsk källskatt direkt vid utdelningstillfället. Kvarstående belopp läggs därefter till fondens värde och schablonbeskattas enligt ovan. Det exakta värdet på källskatten bestäms i avtal mellan länderna, men ligger vanligen på 15 procent.

Skatt på fonder i pensionssparande

För pensionssparande gäller allmänt att du betalar skatt när du tar ut pensionen. Det gäller även för pensionssparande i form av fonder, men för både tjänstepension och privat pensionssparande betalar du därtill en årlig schablonskatt. Den uppgår till 15 procent av föregående års statslåneränta. För fonderna i PPM-sparandet betalar du däremot ingen skatt under åren fram till pensionen.

Vad gäller vid arv? Här kan du läsa mer om skatt på fonder vid arv.

Vanliga frågor om skatt på fonder

Kan man undvika skatt på fonder?

Direkt undvikande av skatt på fonder är inte möjligt utan att bryta mot skattelagar. Dock kan skatteeffektiva sparformer som ISK och kapitalförsäkring användas för att minska skattebördan.

Hur mycket skattar man på fonder?

Skatten varierar beroende på sparform:

  • ISK eller kapitalförsäkring: Du betalar en schablonskatt baserad på värdet av dina tillgångar.
  • Direktsparande på fondkonto: Du betalar 30 procent skatt på realiserade vinster och utdelningar samt en schablonskatt på fondvärdet.
När betalar man skatt på fonder?

När skatten betalas beror på sparform:

  • ISK och kapitalförsäkringar: Skatten betalas årligen genom schablonskatt.
  • Direktsparande på fondkonto: Skatt på vinster och utdelningar betalas i samband med deklarationen.
Vad betalar man i skatt på fondkonto?

För fondkonton betalas 30 procent skatt på realiserade vinster och utdelningar samt en årlig schablonskatt baserad på 0,4 procent av fondandelarnas värde vid årets början, vilket effektivt blir 0,12 procent skatt efter tillämpning av kapitalskattesatsen.

Vad är schablonintäkt för fonder?

Schablonintäkt är den beräknade intäkten som fondsparare måste ta upp till beskattning, oavsett realiserad vinst eller förlust. För 2024 är schablonintäkten 0,4 procent av fondandelarnas värde vid årets början, vilket beskattas med 30 procent.

Vad är kapitalvinstskatt?

Kapitalvinstskatt är skatten du betalar på vinsten från försäljning av tillgångar, inklusive fondandelar. I Sverige är skattesatsen för kapitalvinst 30 procent.

Betalar man skatt på fondförsäljning?

Ja, vid försäljning av fondandelar på ett fondkonto betalar du 30 procent skatt på vinsten. För ISK och kapitalförsäkringar är det istället schablonskatt som gäller.

Vad innebär vinstskatt på fonder?

Vinstskatt på fonder avser den skatt du betalar på realiserade vinster från försäljning av fondandelar, vilket är 30 procent om du sparar på ett vanligt fondkonto.