Kraftiga fall på aktiemarknaden: Så agerar Lannebo

Spridningen av det nya coronaviruset och ett fallande oljepris har orsakat stora nedgångar på aktiemarknaden. Lannebos styrelseordförande Göran Espelund kommenterar marknadsläget.

3 minuter

Göran sittande

”När börsen går ned på ett sådant sätt som den nu gör, vilket tyvärr händer ibland, slår det hårt mot många sparare. Såväl aktie- som fondsparare förlorar mycket pengar på kort tid och för oss som genomlevt det förut vet vi att det inte är någon rolig situation”, säger Göran Espelund, grundare och styrelseordförande för Lannebo.

Göran Espelund har arbetat på finansmarknaden sedan 1980-talet och varit med om såväl fastighetskraschen som it-bubblan och finanskrisen.

Hur var det att arbeta när finanskrisen eskalerade och Lehman gick i konkurs?
”Det var tryckt stämning på kontoret. Samtidigt såg vi ju värdet i marknaden och vilka otroliga möjligheter som skapades. Men att berätta detta för kunder, att det är nu du verkligen ska in i aktiemarknaden. Det var tufft. Människor söker ofta trygghet när de egentligen bör ta risk. Individens investeringshorisont tenderar också att krympa trots att den i grunden inte har förändrats vilket i värsta fall leder till felbeslut. Men vi kämpade på.”

Är vi på väg in i en liknande situation nu?
”Det är för tidigt att säga att vi nu är på väg in i en lika omfattande nedgång som det var då. Det kan lika väl utvecklas som Eurokrisen 2011 där centralbankerna och regeringarna fick bukt med oron på marknaderna relativt snabbt. Att vi kortsiktigt står inför en lågkonjunktur är väl helt klart men hur långvarig den blir är desto svårare att sia om. Att det dessutom denna gång i första hand handlar om en pandemi gör det lika svårt för marknaden som alla andra att bedöma åt vilket håll detta utvecklar sig vilket leder till kraftiga rörelser”, säger han.

Hur agerar Lannebo nu?
”Det är egentligen två olika delar. Till att börja med har vi säkerställt verksamheten och personalens hälsa. Vi har inga smittade hos oss men har ändå infört karantän och hemarbete för delar av de anställda som en rent förebyggande säkerhetsåtgärd”, säger han och fortsätter:

”Den andra delen handlar om förvaltningen av fonderna. Med så stora rörelser i marknaden och därmed förändrade relativvärderingar mellan bolagen gäller det för förvaltarna att hela tiden se till att man har den portfölj som man tror ger bäst förutsättningar för det långsiktiga värdeskapandet i fonden. Vi är också måna om att hålla en kassa som gör att vi kan hantera både eventuella flöden och de affärsmöjligheter som uppstår.”

Vad ska man som fondsparare göra?
”Vi pratar alltid om långsiktighet och månadssparande. Kontinuitet är ofta nyckeln till god avkastning. Det gamla rådet att ”sitta still i båten” gäller fortfarande för den som är långsiktig. Har man ett månadssparande skall man absolut inte sluta med det utan fortsätta precis som vanligt. Det är alltid lockande i dessa situationer att sälja av med tanken att köpa tillbaka aktierna eller fondandelarna om några veckor eller månader när det blivit ännu billigare. Problemet med denna strategi är att timing är svårt och missar man några dagar med kraftiga uppgångar sjunker avkastningen betydligt. För egen del råkar jag av olika anledningar ha lite likviditet vilket jag inte brukar ha. Min strategi är att under de kommande tiden investera denna i våra aktiefonder ”

graf

Maximum och minimum årlig avkastning för svenska aktier för olika tidsperioder 1918-2016 (Frennberg & Hansson, 1992 samt analys från Lysa)

“Historiskt har aktiemarknaden kunnat svänga kraftigt enskilda år men över längre tidsperioder blir utfallen mer samlade (se graf ovan reds.anm). För den som sparar i aktiefonder 10 år eller längre har det varit mycket ovanligt med en negativ avkastning. Det är ett starkt argument för att spara långsiktigt”, säger Göran Espelund.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Peter nyhet sajt

16 juli 2021

Optimistisk börs men oro för inflation

Det har varit en optimistisk stämning på de finansiella marknaderna under det första halvåret. Världens börser har fortsatt att stiga, räntorna har fortsatt att vara låga och det har funnits god tillgång på riskvilligt kapital. Den svenska börsen hör till de bäst presterande i världen i år, men även de andra nordiska marknaderna visar en tydligt positiv utveckling. 

Solceller

21 juli 2021

Teknikdriven förändring

Då och då kommer det ett nytt tekniskt genombrott som förändrar spelplanen. Under 2000-talet är skiftet till förnybar energi ett sådant genombrott. Bolag inom förnybar energi befinner sig i dag i samma position som IT-bolagen gjorde i slutet av 1990-talet; med 30 års tillväxt framför sig, skriver seniorstrategen Elizabeth Mathiesen och chefsstrategen Thomas Thygesen från SEB.

Johan Hjertsson

28 juli 2021

“Lannebo ställer alltid upp”

Johan Hjertonsson, vd för investmentbolaget Latour, om vikten av att vara en aktiv ägare – och vad som gör samarbetet med Lannebo så framgångsrikt.