Kraftiga fall på aktiemarknaden: Så agerar Lannebo

Spridningen av det nya coronaviruset och ett fallande oljepris har orsakat stora nedgångar på aktiemarknaden. Lannebos styrelseordförande Göran Espelund kommenterar marknadsläget.
Nyheter
Göran sittande

”När börsen går ned på ett sådant sätt som den nu gör, vilket tyvärr händer ibland, slår det hårt mot många sparare. Såväl aktie- som fondsparare förlorar mycket pengar på kort tid och för oss som genomlevt det förut vet vi att det inte är någon rolig situation”, säger Göran Espelund, grundare och styrelseordförande för Lannebo.

Göran Espelund har arbetat på finansmarknaden sedan 1980-talet och varit med om såväl fastighetskraschen som it-bubblan och finanskrisen.

Hur var det att arbeta när finanskrisen eskalerade och Lehman gick i konkurs?
”Det var tryckt stämning på kontoret. Samtidigt såg vi ju värdet i marknaden och vilka otroliga möjligheter som skapades. Men att berätta detta för kunder, att det är nu du verkligen ska in i aktiemarknaden. Det var tufft. Människor söker ofta trygghet när de egentligen bör ta risk. Individens investeringshorisont tenderar också att krympa trots att den i grunden inte har förändrats vilket i värsta fall leder till felbeslut. Men vi kämpade på.”

Är vi på väg in i en liknande situation nu?
”Det är för tidigt att säga att vi nu är på väg in i en lika omfattande nedgång som det var då. Det kan lika väl utvecklas som Eurokrisen 2011 där centralbankerna och regeringarna fick bukt med oron på marknaderna relativt snabbt. Att vi kortsiktigt står inför en lågkonjunktur är väl helt klart men hur långvarig den blir är desto svårare att sia om. Att det dessutom denna gång i första hand handlar om en pandemi gör det lika svårt för marknaden som alla andra att bedöma åt vilket håll detta utvecklar sig vilket leder till kraftiga rörelser”, säger han.

Hur agerar Lannebo nu?
”Det är egentligen två olika delar. Till att börja med har vi säkerställt verksamheten och personalens hälsa. Vi har inga smittade hos oss men har ändå infört karantän och hemarbete för delar av de anställda som en rent förebyggande säkerhetsåtgärd”, säger han och fortsätter:

”Den andra delen handlar om förvaltningen av fonderna. Med så stora rörelser i marknaden och därmed förändrade relativvärderingar mellan bolagen gäller det för förvaltarna att hela tiden se till att man har den portfölj som man tror ger bäst förutsättningar för det långsiktiga värdeskapandet i fonden. Vi är också måna om att hålla en kassa som gör att vi kan hantera både eventuella flöden och de affärsmöjligheter som uppstår.”

Vad ska man som fondsparare göra?
”Vi pratar alltid om långsiktighet och månadssparande. Kontinuitet är ofta nyckeln till god avkastning. Det gamla rådet att ”sitta still i båten” gäller fortfarande för den som är långsiktig. Har man ett månadssparande skall man absolut inte sluta med det utan fortsätta precis som vanligt. Det är alltid lockande i dessa situationer att sälja av med tanken att köpa tillbaka aktierna eller fondandelarna om några veckor eller månader när det blivit ännu billigare. Problemet med denna strategi är att timing är svårt och missar man några dagar med kraftiga uppgångar sjunker avkastningen betydligt. För egen del råkar jag av olika anledningar ha lite likviditet vilket jag inte brukar ha. Min strategi är att under de kommande tiden investera denna i våra aktiefonder ”

graf

Maximum och minimum årlig avkastning för svenska aktier för olika tidsperioder 1918-2016 (Frennberg & Hansson, 1992 samt analys från Lysa)

“Historiskt har aktiemarknaden kunnat svänga kraftigt enskilda år men över längre tidsperioder blir utfallen mer samlade (se graf ovan reds.anm). För den som sparar i aktiefonder 10 år eller längre har det varit mycket ovanligt med en negativ avkastning. Det är ett starkt argument för att spara långsiktigt”, säger Göran Espelund.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Allt om etiska investeringar & fonder

Som privatperson kan det ibland vara svårt att veta vad man ska göra för att påverka världen åt rätt håll. Ett sätt är att göra ett aktivt val kring var du placerar dina sparpengar. Här...

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer