Kraftiga fall på aktiemarknaden: Så agerar Lannebo

Spridningen av det nya coronaviruset och ett fallande oljepris har orsakat stora nedgångar på aktiemarknaden. Lannebos styrelseordförande Göran Espelund kommenterar marknadsläget.
Nyheter
Göran sittande

”När börsen går ned på ett sådant sätt som den nu gör, vilket tyvärr händer ibland, slår det hårt mot många sparare. Såväl aktie- som fondsparare förlorar mycket pengar på kort tid och för oss som genomlevt det förut vet vi att det inte är någon rolig situation”, säger Göran Espelund, grundare och styrelseordförande för Lannebo.

Göran Espelund har arbetat på finansmarknaden sedan 1980-talet och varit med om såväl fastighetskraschen som it-bubblan och finanskrisen.

Hur var det att arbeta när finanskrisen eskalerade och Lehman gick i konkurs?
”Det var tryckt stämning på kontoret. Samtidigt såg vi ju värdet i marknaden och vilka otroliga möjligheter som skapades. Men att berätta detta för kunder, att det är nu du verkligen ska in i aktiemarknaden. Det var tufft. Människor söker ofta trygghet när de egentligen bör ta risk. Individens investeringshorisont tenderar också att krympa trots att den i grunden inte har förändrats vilket i värsta fall leder till felbeslut. Men vi kämpade på.”

Är vi på väg in i en liknande situation nu?
”Det är för tidigt att säga att vi nu är på väg in i en lika omfattande nedgång som det var då. Det kan lika väl utvecklas som Eurokrisen 2011 där centralbankerna och regeringarna fick bukt med oron på marknaderna relativt snabbt. Att vi kortsiktigt står inför en lågkonjunktur är väl helt klart men hur långvarig den blir är desto svårare att sia om. Att det dessutom denna gång i första hand handlar om en pandemi gör det lika svårt för marknaden som alla andra att bedöma åt vilket håll detta utvecklar sig vilket leder till kraftiga rörelser”, säger han.

Hur agerar Lannebo nu?
”Det är egentligen två olika delar. Till att börja med har vi säkerställt verksamheten och personalens hälsa. Vi har inga smittade hos oss men har ändå infört karantän och hemarbete för delar av de anställda som en rent förebyggande säkerhetsåtgärd”, säger han och fortsätter:

”Den andra delen handlar om förvaltningen av fonderna. Med så stora rörelser i marknaden och därmed förändrade relativvärderingar mellan bolagen gäller det för förvaltarna att hela tiden se till att man har den portfölj som man tror ger bäst förutsättningar för det långsiktiga värdeskapandet i fonden. Vi är också måna om att hålla en kassa som gör att vi kan hantera både eventuella flöden och de affärsmöjligheter som uppstår.”

Vad ska man som fondsparare göra?
”Vi pratar alltid om långsiktighet och månadssparande. Kontinuitet är ofta nyckeln till god avkastning. Det gamla rådet att ”sitta still i båten” gäller fortfarande för den som är långsiktig. Har man ett månadssparande skall man absolut inte sluta med det utan fortsätta precis som vanligt. Det är alltid lockande i dessa situationer att sälja av med tanken att köpa tillbaka aktierna eller fondandelarna om några veckor eller månader när det blivit ännu billigare. Problemet med denna strategi är att timing är svårt och missar man några dagar med kraftiga uppgångar sjunker avkastningen betydligt. För egen del råkar jag av olika anledningar ha lite likviditet vilket jag inte brukar ha. Min strategi är att under de kommande tiden investera denna i våra aktiefonder ”

graf

Maximum och minimum årlig avkastning för svenska aktier för olika tidsperioder 1918-2016 (Frennberg & Hansson, 1992 samt analys från Lysa)

“Historiskt har aktiemarknaden kunnat svänga kraftigt enskilda år men över längre tidsperioder blir utfallen mer samlade (se graf ovan reds.anm). För den som sparar i aktiefonder 10 år eller längre har det varit mycket ovanligt med en negativ avkastning. Det är ett starkt argument för att spara långsiktigt”, säger Göran Espelund.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att...

Läs mer

”Jobbar man med försäljning måste man ha klipp i steget”

Det har bara gått lite drygt två månader sedan Gustav Larsson klev ombord på Lannebo som ny marknads- och försäljningschef. Med sig i bagaget har han en karriär med en rad spännande och ibland oväntat...

Läs mer

Lannebo deltar i Nature Action 100

Lannebo deltar i Nature Action 100, ett globalt investerarlett initiativ som verkar för att uppmana multinationella bolag att skydda och återskapa natur....

Läs mer