Bryttid för fonder – så fungerar det

Till skillnad mot när du handlar med aktier sker fondhandel inte i realtid, utan till en kurs som fastställs vid fondens bryttid. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver känna till om bryttid.

Bryttid för fonder – så fungerar det

Vad är bryttid?

En fonds bryttid är den tidpunkt du senast måste ha lagt en order när du ska handla med fonder för att ordern ska gå igenom samma dag. Eftersom en fond är en portfölj av många olika värdepapper vars värden hela tiden förändras fastställs innehavens sammanlagda marknadsvärde, fondens NAV-kurs, av praktiska skäl vid fondens bryttid. Bryttiden är därmed avgörande för om du kommer att handla till dagens eller morgondagens NAV-kurs när du köper eller säljer fondandelar.

Hur fungerar bryttid för fonder?

När du handlar med fonder vet du inte till vilken kurs du kommer att sälja eller köpa fonden eftersom kursen sätts vid fondens bryttid. Om en fonds bryttid är vid 16.00 och din order kommer in vid 16.05 kommer ordern att gå igenom till NAV-kursen vid nästa bryttid. Kommer din order däremot in före 16.00 går den igenom samma dag till aktuell NAV-kurs.

Är det viktigt att ha koll på bryttiden vid fondsparande?

Då fondens värde inte förändras löpande utan räknas ut en gång per dag är det inte möjligt att tajma in upp- och nedgångar på samma sätt som när du köper enskilda värdepapper. Som sparare behöver du därför inte lägga särskilt stor vikt vid bryttiden utan bör istället fokusera på att hitta en fond vars innehav och risknivå passar dig.

Lannebos bryttider för fondhandel

I regel är bryttiden för Lannebos fonder 15.55 på vardagar och 11.55 halvdagar. För Lannebos räntefonder är bryttiden 14.00. Det innebär att en sälj- eller köporder måste ha lämnats in innan dess för att säljas till den dagens kurs. Om du handlar Lannebos fonder via nätmäklare som Avanza eller Nordnet är bryttiden tidigare än så eftersom de behöver tid att sammanställa och skicka över samtliga ordrar till oss.

Vanliga frågor om bryttid

Vad menas med bryttid?

Bryttid är den tidpunkt som avgör om du kommer att handla till dagens eller morgondagens kurs när du köper eller säljer fondandelar eftersom fondens kurs endast fastställs en gång per dag.

Vad menas med att bryttiden har passerats?

Att bryttiden har passerats betyder att en köp- eller säljorder har kommit in för sent för att behandlas samma dag, och därför kommer att handlas till nästa bryttid.

Är bryttiden för Lannebos fonder densamma om man handlar via nätmäklare?

Nej, nätmäklarnas bryttider är vanligtvis några timmar före Lannebos så att de har tid att skicka över ordrarna till oss.