Redovisning av ställningstagande

Vid årsstämman i Swedbank den 28 maj 2020 beviljades inte den tidigare verkställande direktören, Birgitte Bonnesen, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Den svenska ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning som delvis avser omständigheter hänförliga till 2019 och som omfattar uttalanden gjorda av den tidigare verkställande direktören, Birgitte Bonnesen. Swedbanks revisorer rekommenderade i sin revisionsberättelse att inte bevilja den tidigare verkställande direktören Birgitte Bonnesen ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Lannebo Fonder röstade på årsstämman, för fondernas räkning, därför emot att bevilja ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Tidigare ställningstagande

Vid årsstämman i Swedbank den 28 mars 2019 beviljades inte den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Vid tidpunkten för årsstämman hade Ekobrottsmyndigheten påbörjat en förundersökning om grovt svindleri och som omfattar hur ledningen på Swedbank hanterat eventuell information om misstänkt penningtvätt. Förundersökningen granskar ett flertal offentliga uttalanden och annan information som lämnats av befattningshavare på Swedbank från den 23 oktober 2018 till och med den 20 februari 2019.

Lannebo Fonders bedömning var att det vid tidpunkten för årsstämman inte fanns förutsättningar för att bevilja ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören och röstade därför, för fondernas räkning, emot att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.