Information om incitament

Lannebo bedriver fondverksamhet, förvaltning av alternativa investeringsfonder samt s.k. diskretionär portföljförvaltning. Enligt gällande regelverk som bygger på EU-direktiv, får Lannebo i samband med fond- och portföljförvaltning endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra Lannebo från att agera i andelsägarnas/kundens intresse. I dokumentet nedan lämnar Lannebo information sådana incitament som förekommer i verksamheten.

Information om incitament