Marknadsföring inom EES

Fondbolag är enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder skyldiga att meddela Finansinspektionen om fonderna ska marknadsföras i ett annat land inom EES.

Lannebo har rätt att marknadsföra följande fonder i Norge:

 • Lannebo Europa Småbolag
 • Lannebo High Yield
 • Lannebo Räntefond Kort
 • Lannebo Mixfond
 • Lannebo Småbolag
 • Lannebo Sverige
 • Lannebo Sverige Plus
 • Lannebo Teknik

Lannebo har rätt att marknadsföra följande fonder i Finland:

 • Lannebo Europa Småbolag
 • Lannebo High Yield
 • Lannebo Räntefond Kort
 • Lannebo Mixfond
 • Lannebo Småbolag
 • Lannebo Sverige
 • Lannebo Sverige Plus
 • Lannebo Teknik

Lannebo har rätt att marknadsföra följande fond i Danmark:

 • Lannebo High Yield
 • Lannebo Europa Småbolag
 • Lannebo Sverige Plus
 • Lannebo Teknik

Lannebo har rätt att marknadsföra följande fond i Frankrike och Spanien:

 • Lannebo Småbolag

I Frankrike har Lannebo ingått avtal med CM-CIC Securities som så kallad centralagent.