Visselblåsartjänst

Lannebo använder sig av en extern tjänst som gör det möjligt att anonymt rapportera misstänkta överträdelser som du anser att Lannebo har begått.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

WhistleB - tjänst för anonym rapportering

Det grundläggande syftet med vår visselblåsartjänst är att möjliggöra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för Lannebos verksamhet. Det ligger i fondbolagets intresse att komma tillrätta med missförhållanden, om dessa uppstått i verksamheten. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.

Observera att visselblåsartjänsten inte är till för kundklagomål. Om du är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt ber vi dig istället att kontakta Lannebo kundservice.

Rapporteringskanal för anonym rapportering och fortsatt dialog: https://report.whistleb.com/lannebo

 

FAQ

Frågor och svar kring visselblåsning https://whistleb.com/faq/whistleblower