Pensionsförsäkring – Lannebo förklarar

Ska du spara till din pension och funderar på om en pensionsförsäkring kan vara en sparform för dig? I den här artikeln går vi igenom hur pensionsförsäkringar fungerar och vad som skiljer olika försäkringar från varandra.

Pensionsförsäkring – Lannebo förklarar

Vad är en pensionsförsäkring och hur fungerar den?

En pensionsförsäkring är en sparform där försäkringskapitalet börjar betalas ut när du har uppnått en viss ålder, vanligtvis 55 år. Syftet med detta är att du inte ska använda pengarna till något annat än pensionen – något som annars är lätt hänt. I övrigt fungerar pensionsförsäkringar ungefär som ett vanligt värdepapperskonto där du själv får bestämma hur pengarna ska placeras. Pensionsförsäkringar kan huvudsakligen delas in i två kategorier: tjänstepensionsförsäkringar och privata pensionsförsäkringar.

Typer av pensionsförsäkringar

Tjänstepensionsförsäkring

Tjänstepension är en anställningsförmån som innebär att din arbetsgivare betalar in en pensionspremie åt dig till ett försäkringsbolag varje månad. Pengarna placeras i en kapitalförsäkring men är låsta fram tills du uppnår pensionsålder. Det är inte ovanligt att det ingår olika skydd i försäkringen, såsom sjukpension och efterlevandeskydd. De exakta villkoren och reglerna kan dock variera beroende på försäkringsbolag och vilken typ av försäkring pengarna placerats i.

Läs mer: Traditionell försäkring eller fondförsäkring

Privat pensionsförsäkring

En privat pensionsförsäkring är ett privat pensionssparande som fungerar som ett värdepapperskonto med skillnaden att ditt sparkapital är låst fram tills du fyller 55 år. Idag är det dock endast du som inte får tjänstepension genom ditt arbete som du har möjlighet att teckna en privat pensionsförsäkring, till exempel om du driver eget företag. Det beror på att du bara får göra avdrag för ditt privata pensionssparande om du saknar tjänstepension, och att du utan avdraget istället skulle bli dubbelbeskattad. Skulle detta stämma in på dig finns alternativen att spara på ett ISK eller i en kapitalförsäkring.

Läs mer: Flytta tjänstepension eller privat pensionssparande

Vanliga frågor om pensionsförsäkringar

Hur fungerar en pensionsförsäkring?

En pensionsförsäkring fungerar ungefär som ett värdepapperskonto med skillnaden att pengarna är låsta fram tills försäkringstagaren uppnått pensionsålder.

Vad finns det för typer av pensionsförsäkringar?

Det finns två kategorier av pensionsförsäkringar

  • tjänstepensionsförsäkringar
  • privata pensionsförsäkringar.
När startar utbetalningarna av pensionsförsäkringen?

Utbetalningarna från din pensionsförsäkring kan börja tidigast vid 55 års ålder och pågå mellan 5 och 20 år. Du kan oftast välja att få utbetalningarna månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis. I vissa fall finns möjlighet att avsluta pensionsförsäkringen i förtid, vilket gör det möjligt att ta ut pengarna innan du fyller 55 år.

Ska jag teckna en privat pensionsförsäkring?

Att teckna en privat pensionsförsäkring är endast fördelaktigt om du driver en enskild firma och din lön överstiger brytgränsen för statlig skatt.

Är det värt att börja spara i en pensionsförsäkring?

Idag är det ofta inte fördelaktigt att börja spara i en pensionsförsäkring på grund av dubbelbeskattningen. Det innebär att du beskattas både när du sätter in pengar och när du tar ut dem, vilket kan leda till att du förlorar pengar. Alternativa sparformer som ett investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring eller en aktiedepå kan vara mer lönsamma och skattemässigt fördelaktiga alternativ för ditt pensionssparande.