Tjänstepension för egenföretagare – en guide

Tjänstepension för egenföretagare – en guide

Som egenföretagare är det ditt eget ansvar att se till att du får tjänstepension eller att du kompenserar för det genom ett privat sparande. I den här guiden går vi igenom vilka alternativ du har beroende på bolagsform och om du har några anställda.

Tjänstepension – en betydelsefull del av pensionen

Om du driver eget företag utgör du den arbetsgivare som ansvarar för att se till att du får tjänstepension. Utöver att den kan göra stor skillnad för din levnadsstandard när du blir äldre gör den dig till en mer attraktiv arbetsgivare. Vilka lösningar du kan välja bland beror på företagets bolagsform, hur hög lön du tar ut och om du har några anställda. För att tjänstepensionen ska ligga på en normal nivå behöver du spara motsvarande 4,5-6 procent av din bruttolön varje månad. Om du tjänar mer än 51 208 kronor år 2024 behöver du sätta av mer än så.

Läs mer: Räkna ut tjänstepension

Tjänstepensionslösningar för olika bolagsformer

Aktiebolag

Du som driver aktiebolag kan antingen spara själv, låta företaget betala in pension åt dig eller behålla pengarna i bolaget.

Privat pensionssparande
Ifall ditt företag endast består av dig är det fördelaktigt att spara privat i fonder, såvida din årliga bruttolön inte överstiger brytgränsen för statlig skatt, vilket år 2023 är 599 250 kronor. Om så är fallet är det ofta bättre att teckna en tjänstepensionsförsäkring. Detta eftersom du annars behöver betala 50 procents skatt, vilket du troligtvis inte kommer behöva göra när du väl plockar ut din pension. En annan fördel med att spara i fonder är att du själv kan bestämma när och hur du ska använda pengarna. Av detta skäl är det många som ändå väljer att spara genom en tjänstepensionsförsäkring – det är ett sätt att låsa pengarna så att de inte ska vara tillgängliga före pensionen.

Teckna tjänstepension via försäkringsbolag eller nätmäklare
En del försäkringsbolag och nätmäklare erbjuder tjänstepension för egenföretagare där du kan teckna en pension för dig och dina anställda. Detta är främst aktuellt om ditt företag har flera anställda eller om din lön överstiger brytgränsen för statlig skatt. Ditt företag har rätt att göra avdrag för tjänstepensionskostnader upp till 35 procent (upp till max 10 prisbasbelopp) av varje anställds årslön. Om du väljer att teckna en tjänstepensionsförsäkring behöver du jämföra alternativ från flera bolag för att vara säker på att du väljer det med lägst avgifter.

IPS – Individuellt pensionssparande
IPS är ett bundet sparande som har många likheter med tjänstepensionsförsäkringar. Den största skillnaden är att du inte kan välja till några sjukförsäkringar, samt att om du skiljer dig ska pengarna på kontot ingå i bodelningen.

Direktpension
Direktpension är en lösning som innebär att du och ditt företag tecknar ett avtal om att företaget kommer att betala ut pension till dig. Fördelen med direktpension är att det ger dig möjlighet att styra över avtalet. Du kan återföra pengarna till verksamheten om det skulle behövas, samtidigt som pensionen är skyddad vid en konkurs. Direktpension passar framför allt företag som är verksamma inom riskfyllda branscher – det vill säga när du både vill ha pengarna tillgängliga och kunna skydda din framtid.

Spara i ditt bolag
Att spara i bolaget är ett alternativ för dig som vill ha möjlighet att själv styra när och hur pengarna ska betalas ut. Detta är mycket fördelaktigt ur ett skatteperspektiv eftersom företaget då endast betalar bolagsskatt på 21,4 procent på vinsten. Resterande pengar kan du antingen ta som utdelning eller placera i fonder.

Placera tjänstepension

Enskild firma

Om du har en enskild firma kan du endast spara privat till din pension. Vilket sparalternativ som är bäst beror främst på hur mycket överskott du har i ditt bolag.

Pensionsförsäkring eller IPS
Du som har ett överskott på minst 557 250 kronor per år eller 46 438 kronor per månad (2023) bör spara i en pensionsförsäkring eller på ett IPS-konto. I samband med att du deklarerar kan du då utnyttja avdraget för privat pensionssparande och dra av upp till 35 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp.

Spara privat på ett ISK eller i en kapitalförsäkring
Ifall din lön är lägre än 46 438 kronor per månad eller 557 250 kronor per år (2023) är det bästa alternativet att spara på ett ISK eller i en kapitalförsäkring. Anledningen till detta är att om du väljer en avdragsgill sparform och utnyttjar avdraget sänks det överskott som bland annat ligger till grund för din allmänna pension och andra socialförsäkringsförmåner. Med andra ord kan det leda till att du får lägre pension, föräldra- och sjukpenning.

Läs mer: Pensionsspara med enskild firma – en guide och Tjänstepension för småföretagare – en guide

Så fungerar avdragen för tjänstepension respektive privat pensionssparande

Avdrag för privat pensionssparande

Du som driver eget har möjlighet att göra avdrag på 35 procent av din lön upp till 10 prisbasbelopp i din inkomstdeklaration om du sparar i en pensionsförsäkring eller ett IPS. Detta gäller även dina anställda om de inte får tjänstepension genom anställningen hos dig. Avdrag för privat pensionsparande får endast göras om du inte har tecknat en tjänstepensionsförsäkring.

Avdrag för tjänstepension

Om du har tecknat tjänstepension genom ditt aktiebolag kan ditt företag göra avdrag på de kostnader som uppstår i samband med tjänstepensionen – för såväl dig som dina anställda. Du får för varje anställd göra avdrag med högst 35 procent av lönen. Avdraget får inte överstiga 10 prisbasbelopp, vilket är 525 000 kronor år 2023.

Läs mer: Pensionstips

Vanliga frågor om tjänstepension för egenföretagare

Hur funkar tjänstepension för egenföretagare?

Om du driver eget företag har du flera lösningar att välja bland. Vilket som är det bästa alternativet beror bland annat på bolagsform, storleken på din lön och om du har några anställda.

Kan man ha tjänstepension som egenföretagare?

Ja, du kan till exempel teckna en tjänstepension, öppna ett IPS-konto, spara själv eller behålla pengarna i bolaget.

Vad kostar tjänstepension för företaget?

Det beror på vad du väljer för lösning för din tjänstepension.

Vad får jag göra avdrag för som egenföretagare?

Ditt företag får göra avdrag för tjänstepensionskostnader upp till 35 procent av din eller din anställdes lön. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 525 000 kronor år 2023.