Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Kapitalförsäkring är en typ av sparform som innebär att du investerar i en försäkring som ägs av ett försäkringsbolag. Här går vi igenom skillnaden mellan två typer av kapitalförsäkringar; traditionell försäkring och fondförsäkring. Om du står i valet och kvalet mellan dessa två alternativ kommer artikeln förhoppningsvis göra ditt val lite enklare.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Vad är skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?

För en traditionell försäkring har försäkringsbolaget ansvaret att förvalta dina pengar, till skillnad mot en fondförsäkring där du bestämmer hur de ska placeras. Traditionella försäkringar består av en mix av aktier, fastigheter och räntebärande papper och är en väldiversifierad sparform. Nackdelen är att risken kan vara för låg om du har en lång sparhorisont, till exempel om du har mer än 10 år kvar till pensionen.

I en fondförsäkring är det du själv som väljer hur kapitalet ska placeras. Genom att du själv kan välja fonder är det möjligt att placera en större del av kapitalet i aktiefonder, vilket över längre tid har gett högre avkastning än ränteplaceringar.

När ska man välja fondförsäkring respektive traditionell försäkring?

En traditionell försäkring passar dig som vill att försäkringsbolaget helt och hållet ska sköta placeringarna åt dig. När du investerar i en traditionell försäkring får du en garanti på en andel av insättningarna, och värdet på din investering svänger mindre än vid rena aktieplaceringar.

För dig som vill ha mer kontroll över dina placeringar passar en fondförsäkring bättre, då kan du själv bestämma risknivå och vilka fonder du ska investera i. Jämfört med när du väljer en traditionell försäkring har du dock ingen garanti. Om du inte aktivt väljer vilka fonder du vill investera i kommer försäkringsbolaget att göra det åt dig i en så kallad entrélösning. Vad som är rätt alternativ för dig beror alltså främst på vilken risknivå som passar dig och hur stor kontroll du vill ha.

För att spara i Lannebos fonder i din tjänstepension krävs i regel att du väljer att placera en del av ditt sparande i en fondförsäkring.

Om du vill läsa mer om kapitalförsäkringar och tjänstepension klickar du här.

Hur fungerar återbäringen?

I en traditionell försäkring får du som försäkringstagare ta del av den avkastning som investeringarna gett i form av en återbäringsränta. Procentsatsen sätts vanligtvis några gånger per år och baseras på portföljens utveckling. I en fondförsäkring är den avkastning du får direkt kopplad till dina fonders utveckling.

Är fondförsäkring eller traditionell försäkring bäst?

För långsiktigt sparande har det historiskt gett bättre avkastning att placera i aktiefonder via fondförsäkring än att placera i en traditionell försäkring. Det beror på att traditionell försäkring har en lägre aktieandel och därmed lägre risk och lägre förväntad avkastning än ett sparande i aktiefonder.

För unga sparare är det därför i regel bättre att placera sparandet i aktiefonder inom en fondförsäkring än i en traditionell försäkring. För sparare som har närmare till pensionen kan traditionell försäkring, eller en fondförsäkring med blandfonder eller räntefonder vara ett bättre alternativ.

Vanliga frågor om kapitalförsäkringar

Vilken kapitalförsäkring ska jag välja om jag vill bestämma själv hur mina pengar ska investeras?

Om du väljer en fondförsäkring kan du fritt välja att placera ditt sparande i de fonder som ingår i pensionsbolagets utbud.

Kan försäkringsbolaget sköta placeringen av mina investeringar åt mig?

Ja, om du väljer en traditionell försäkring sköter försäkringsbolaget ditt sparande.

Hur lång bindningstid har en kapitalförsäkring?

Bindningstiden varierar hos olika försäkringsbolag, så kolla upp vad som gäller innan du investerar.

Går det att byta från traditionell försäkring till fondförsäkring?

Ja, du har möjlighet att byta kapitalförsäkring, men om försäkringen i fråga har en bindningstid kan du behöva vänta tills den har löpt ut.