Så fungerar avdragsrätten för tjänstepension – en guide

Som arbetsgivare har du rätt att dra av en del av pensionskostnaderna när du erbjuder dina anställda tjänstepension – inklusive din egen. I den här guiden går vi igenom allt du behöver känna till om avdragsrätten för tjänstepension.

Lannebo mixfond, balansfond

Vad innebär avdragsrätten för tjänstepension?

Avdrag enligt huvudregeln

Avdragsrätten för tjänstepensioner innebär att du som arbetsgivare har rätt att göra avdrag med pensionskostnaden på 35 procent av den anställdes pensionsgrundande årslön. Avdraget får som högst uppgå till 10 prisbasbelopp, vilket år 2023 är 525 000 kronor. Notera att avdraget beräknas per anställd och inte kollektivt.

Avdrag enligt kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln innebär att pensionskostnaden kan dras av trots begränsningen enligt huvudregeln. Den får endast appliceras om pensionskostnaderna orsakas av:

  • förtida avgång
  • otillräckligt tryggande av befintliga pensionsutfästelser.

I dessa fall görs en extra insättning till den anställdes pension, vilket både stärker pensionen och minskar företagets resultat.

Vad krävs för att arbetsgivaren ska få avdragsrätt för tjänstepension?

För att du som arbetsgivare ska ha rätt att göra avdrag för tjänstepensioner innan pengarna betalas ut krävs att du tryggar den anställdes tjänstepension, det vill säga att du lämnar ett löfte om att den anställde är garanterad pension.

Detta kan göras på fyra sätt:

  • Du betalar in en premie för tjänstepensionsförsäkring.
  • Du gör en avsättning i balansräkningen enligt tryggandelagen.
  • Du gör en överföring till en pensionsstiftelse.
  • Du gör en överföring till vissa utländska tjänstepensionsinstitut.

För rätt till pensionsavdrag krävs även att arbetstagaren är anställd under perioden när pengarna sätts av.

Läs mer: Bokföra tjänstepension

Har jag rätt att göra avdrag för pensionskostnader som egenföretagare?

Aktiebolag

Om du driver ett aktiebolag har du flera alternativ att välja bland om du vill nyttja avdraget för pensionskostnader. Väljer du att teckna en tjänstepensionsförsäkring fungerar avdraget på samma sätt som för dina anställda eftersom du räknas som anställd om du tar ut lön. Alternativet är att spara i en pensionsförsäkring eller på ett IPS-konto. Då får du istället dra av 35 procent av din lön upp till max 10 prisbasbelopp för privat pensionssparande i din inkomstdeklaration. Du kan endast nyttja avdraget för privat pensionssparande om du inte har tjänstepension.

Enskild firma

Driver du en enskild firma kan du endast spara till pensionen privat. Du får då göra avdrag för ditt privata pensionssparande så länge du sparar i en pensionsförsäkring eller på ett IPS-konto. Avdraget är 35 procent av din lön upp till max 10 prisbasbelopp och görs i samband med att du deklarerar. Detta gäller även för dig som inte får tjänstepension genom din anställning.

Läs mer: Tjänstepension för egenföretagare – en guide och Pensionsspara med enskild firma – en guide

Avdragsrätt för tjänstepension – oberoende av kollektivavtal

Reglerna för avdrag tillämpas för alla arbetsgivare – oavsett om du är kopplad till ett kollektivavtal eller inte. För arbetsgivare utan kollektivavtal är det nödvändigt att begränsa vad som avses med pensionsgrundande lön i anställningsavtalet, annars finns risken att bonusar eller förmåner kan leda till ökade kostnader för dig som arbetsgivare. Om ditt företag däremot har ett kollektivavtal framgår det i avtalet vad som utgör den pensionsgrundande lönen.

Vanliga frågor om avdragsrätt tjänstepension

Är tjänstepensionen avdragsgill?

Ja, om du har tecknat tjänstepension genom ditt aktiebolag kan ditt företag göra avdrag för löpande pensionskostnader för både dig själv och dina anställda.

Vad krävs av arbetsgivaren för att få avdragsrätt för tjänstepension?

För att få göra avdrag för pensionskostnader behöver du trygga den anställdes pension, till exempel genom att betala in en premie till en pensionsförsäkring eller göra en avsättning i balansräkningen.