Så fungerar efterlevandeskydd för tjänstepension

Lannebo Sverige, Aktiefond

Om du väljer att teckna ett efterlevandeskydd i din tjänstepension kommer dina anhöriga att tilldelas de pengar du har hunnit spara ihop när du dör. I den här guiden går vi igenom allt du behöver känna till om olika efterlevandeskydd så att du ska kunna fatta ett beslut som gynnar både dig och dina anhöriga.

Vad är efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika lösningar som ger dina anhöriga ekonomiskt stöd när du dör. Några exempel på efterlevandeskydd är återbetalningsskydd, familjeskydd, omställningspension och familjepension. Villkoren för de olika skydden varierar beroende på vad för slags skydd det är, samt vilket försäkringsbolag du har din tjänstepension hos.

Här kan du läsa mer om pension vid dödsfall.

Olika typer av efterlevandeskydd

Familjeskydd

Familjeskydd är en typ av försäkring som innebär att din familj får ett visst belopp utbetalt ifall du dör innan du pensionerar dig. Du bestämmer själv storleken på beloppet och hur länge det ska betalas ut. Ett familjeskydd har konsekvensen att du får en lägre avsättning till din egen ålderspension. Om du jobbar inom kommun, stat eller region får du familjeskydd via din tjänstepension per automatik.

Familjepension

Familjepension är en pension som ingår i vissa tjänstepensioner och går till din efterlevande make, maka, registrerade partner eller sambo om din lön överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vill du inte ha familjepension behöver du göra ett aktivt val och ta bort det. Familjepensionen betalas ut under resten av förmånstagarens liv, såvida personen inte blir sambo eller gifter om sig.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är en lösning som innebär att dina anhöriga ärver dina ihopsparade pensionspengar när du dör. I vissa fall behöver du aktivt teckna återbetalningsskydd hos bolaget som har hand om din tjänstepension, i andra ingår det från början. Ett återbetalningsskydd gör att du själv får mindre i tjänstepension eftersom du då går miste om försäkringsbolagets arvsvinster.

Omställningspension

Omställningspension är ett slags försörjningsstöd från den allmänna pensionen och betalas ut under 12 månader till efterlevande barn under 20 år, den efterlevande maken eller makan och i vissa fall den efterlevande sambon. För att få omställningspension behöver partnern ha delat bostad med den avlidne och vara yngre än 65 år.

Hur väljer jag till efterlevandeskydd i min tjänstepension?

Om du vill teckna någon typ av efterlevandeskydd är det enklaste alternativet att vända dig direkt till ditt försäkringsbolag eller din arbetsgivare och fråga hur du går tillväga. Du kan även kontakta den valcentral som administrerar din tjänstepension för att ta reda på vad som gäller i ditt fall och vilka valmöjligheter du har.

Hur påverkas tjänstepensionen av ett efterlevandeskydd?

I praktiken innebär ett efterlevandeskydd att du själv får ut ett lägre belopp när din pension betalas ut eftersom pengar avsätts till dina anhörigas framtid. Den exakta kostnaden för efterlevandeskyddet avgörs dels av hur stora premieavsättningar som görs inom ditt avtalsområde och dels av hur stor summa du har sparat ihop. Konsumenternas.se har en kalkylator som kan ge dig en ungefärlig prognos för hur mycket efterlevandeskyddet kommer att kosta beroende på vilken försäkring du har.

I vilka fall är det bra med ett efterlevandeskydd?

De fall där det är aktuellt med någon typ av efterlevandeskydd är exempelvis om du har barn som ännu inte kan försörja sig själva eller om din partner skulle hamna i en svår ekonomisk sits om du går bort. Är du däremot ensamstående utan barn finns det ingen anledning att skaffa ett efterlevandeskydd eftersom skyddet inte fyller något syfte. Skulle din livssituation förändras, exempelvis att du får barn eller gifter dig, kan du utan problem teckna ett efterlevandeskydd då.

Lannebo Småbolag, Småbolagsfond

Så tar du bort efterlevandeskyddet

För att ta bort ett efterlevandeskydd behöver du vända dig till det försäkringsbolag som har hand om din tjänstepension, ofta är det så enkelt som att logga in på deras hemsida. Det är dock viktigt att du tänker igenom det här valet noggrant innan du tar bort skyddet, eftersom det inte alltid är helt enkelt att återskaffa det om du har hunnit bli lite äldre.

Vanliga frågor om efterlevandeskydd

Hur mycket minskar pensionen med efterlevandeskydd?

Hur mycket din egen pension minskar med ett efterlevandeskydd beror på vilken typ av skydd du har valt, försäkringsbolagets villkor och hur stor summa du har sparat ihop.

Hur vet man om man har efterlevandeskydd?

Om du vill ta reda på om du har ett efterlevandeskydd kopplat till din tjänstepension kan du höra av dig till din arbetsgivare, valcentralen som administrerar din tjänstepension eller ditt försäkringsbolag.

När ingår efterlevandeskydd i tjänstepensionen?

Om det ingår något efterlevandeskydd i din tjänstepension beror bland annat på var du jobbar, hur mycket du tjänar och vad du har för försäkring. Det kan med andra ord variera.

När ska man ta bort sitt efterlevandeskydd?

Det kan vara läge att ta bort ditt efterlevandeskydd om du har vuxna barn som kan försörja sig själva eller en partner som tjänar mer än du.