Flytta tjänstepension och privat pensionssparande – vad gäller?

Vad gäller om man vill flytta sin tjänstepension eller ett privat pensionssparande? Det finns en del regler som både möjliggör och begränsar flytten. Vi går igenom dem här tillsammans med några goda råd.

Flytta tjänstepension och privat pensionssparande – vad gäller?

Detta gäller

Vad gäller om man vill flytta sin tjänstepension eller ett privat pensionssparande? Det finns en del regler som både möjliggör och begränsar flytten. Vi går igenom dem här tillsammans med några goda råd.

Har man haft flera pensionsgrundande anställningar kan det hända att tjänstepensionen ligger utspridd på olika försäkringar hos olika pensionsbolag. Det är svårt att få en överblick över pensionssparandet, och det kan vara snudd på omöjligt att balansera sin exponering mot olika marknader eller segment.

Obs! Att flytta olika pensionsförsäkringar till ett enda ställe påverkar inte riskspridningen. Du kan fortfarande sprida ägandet över olika typer av fonder och undvika att lägga alla ägg i samma korg.

Har jag rätt att flytta min tjänstepension?

Det finns inget enkelt svar på detta. Det enklaste sättet att ta reda på om du kan flytta din tjänstepension är att:

  1. Logga in på minpension.se för att ta reda på hos vilka bolag din tjänstepension finns, samt om tjänstepensionen är kollektivavtalad och i så fall vilket avtalsområde den tillhör.
  2. Beroende av ovan kan du sedan logga in på den valcentral som sköter ditt avtalsområde. Tex Collectum för privatanställda tjänstemän och SPV för statligt anställda.
  3. Hos valcentralen kan du se om din tjänstepension går att flytta och vart den går att flytta.

Det framgår även av försäkringsavtalet om du har rätt att flytta sparandet eller inte, men det kan också hända att försäkringsbolaget har infört flytträtt efter att ni ingick avtalet. Ibland gäller flytträtten bara för pengar som har betalats in efter ett visst datum. När det gäller en tjänstepension kan du också behöva ett godkännande från arbetsgivaren som är kopplad till pensionen.

När har man inte flytträtt?

Från 1 juli 2007 är flytträtten lagstadgad, och försäkringstagaren har rätt att flytta kapitalet i både privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensioner från ett försäkringsföretag till ett annat. För pensionsförsäkringar som tecknades före detta datum har du ingen generell flytträtt. Då krävs det att flytträtten står inskriven i avtalet eller att försäkringsbolaget har infört flytträtt i efterhand. Du har inte heller flytträtt när du har gått i pension.

Skillnad mellan kollektivavtal

De olika kollektivavtalade tjänstepensionerna skiljer sig åt. Det handlar dels om att äldre avtal saknar flytträtt. Dels om att det kan finnas begränsningar i vart du får flytta ditt sparande. Det enklaste sättet att få överblick är att logga in hos den valcentral som har hand om ditt kollektivavtalsområde.

SAF-LO – Fora.se

ITP1/2 – Collectum.se

PA16 (PA03) – spv.se

KAP-KL/AKAP-KL – valcentralen.se

KAP-KL/AKAP-KL/PA-KFS09/GTP/KTP1 – pensionsvalet.se

Flytta IPS till annat sparinstitut

Har du ett individuellt pensionssparande (IPS) kan du däremot alltid flytta det till ett annat sparinstitut. Det är viktigt att se över sparandet på ditt IPS-konto med jämna mellanrum.

Kontakta sparinstitutet som du vill flytta ditt sparande till och kolla om hela din befintliga portfölj kan flyttas. Om det nya institutet saknar någon av dina fonder kan du behöva sälja av den fonden först och istället göra en kontantinsättning på det nya IPS-kontot för just det innehavet.

Kostnader för att flytta tjänstepension

Försäkringsbolaget tar ut en så kallad flyttavgift för själva flytten av tjänstepensionen. Enligt ett förslag från Regeringen, som är planerat att införas 2021, ska den maximala kostnaden vara 600 kronor per försäkringsbolag vid ett och samma flyttillfälle. Detta gäller dock inte kollektivavtalade försäkringar eller privata traditionella livförsäkringar. För att se vad som gäller i dessa fall behöver du kontakta ditt försäkringsbolag.