Lannebos förvaltare: Så blir börsåret 2020

Hur kommer marknaden att utvecklas under året? Vi frågade Lannebos förvaltare vad de tror om börsåret 2020.

5 minuter

Kollage 5

Charlotta Faxén

Förvaltare Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities, Lannebo Sverige Hållbar. 

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Att prata om börsen som helhet är svårt då värderingsdiskrepansen mellan olika bolag är på historiskt höga nivåer. Däremot tycker jag att det finns många intressanta bolag med goda tillväxtförutsättningar att investera i på lång sikt.”

Lannebo Nordic Equities startade 2018 –hur tycker du första året varit?

“Norden som region är otroligt spännande och vi har hittat många intressanta bolag som vi investerat i. I och med att vi investerar i både stora och små bolag får andelsägarna en ganska ovanlig exponering. Det är alltifrån en finsk bastutillverkare, isländsk bank och norsk lågpriskedja till en dansk tillverkare av hörapparater.”

Helen Broman

Förvaltare Lannebo Teknik, Lannebo Teknik Småbolag.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Jag tror på en gynnsam utveckling, men inte lika stark som vi sett under 2019. I den positiva vågskålen för 2020 ligger en fortsatt låg ränta, ett amerikanskt presidentval och förväntningar på något stigande vinster.”

I dina ögon, den mest intressanta tekniktrenden just nu?

“Digital säkerhet. Data är i dag ett av företagens viktigaste tillgångar. Samtidigt som IT-infrastrukturen blir alltmer komplex ökar hacker-attackerna. För att möta den allt mer avancerade hotbilden behöver företag, myndigheter och hela nationer bygga upp sitt cyberförsvar.”

Mats Gustafsson

Förvaltare Lannebo Småbolag Select.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Efter att fonden stigit åtta år i rad så vore det fantastiskt med ett nionde.”

Hjulen fortsätter snurra i småbolags Sverige – ser du något oväntat farthinder?

“Räntan. Räntan. Räntan.”

Peter Lagerlöf

Förvaltare Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities, Lannebo Sverige Hållbar. 

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Räknar med ytterligare ett år med positiv totalavkastning om än inte lika fantastiskt som 2019. Det ser ut som om konjunkturen kan förbättras något, räntorna förblir låga, plus att Trump sannolikt vill nå ett handelsavtal med Kina innan det är dags för nästa presidentval.”

Ur ett hållbarhetsperspektiv, vad skiljer Lannebo Sverige Hållbar från andra fonder?

“Det är att vi aktivt väljer in bolag vars varor eller tjänster har en tydlig hållbarhetsprofil.”

Johan Nilke 

Förvaltare Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. 

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Det finns några saker som pekar på att även 2020 blir ett bra börsår. Dels har vi sett tecken på att konjunkturen är starkare än väntat, räntan är fortsatt låg vilket ger få alternativ till aktier, samt att det är valår i USA och Trump kommer göra vad han kan för att bli omvald inklusive stimulera ekonomi och börs.”

Lannebo Teknik Småbolag är nystartad –hur tror du att den kommer se ut om tre år?

“Vi kommer fortsätta att jobba långsiktigt utifrån vår investeringsprocess och investera i teknikdriven tillväxt globalt. Min förhoppning är att vi har hittat än fler framgångsrika bolag som har lösningar på några av samhällets stora problem inom till exempel miljö, hälsa och datasäkerhet.”

Johan Ståhl

Förvaltare Lannebo Småbolag.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Jag tror att börsen kommer att utvecklas positivt under 2020 dock inte i samma takt som under 2019.”

När var senaste gången då du gick tvärt emot marknaden – och fick rätt?

“Under 2007 och 2008 var Lannebo Småbolag tiltat i defensiv riktning vilket var en lyckosam strategi. Hela marknaden var dock otroligt skakig så även om våra kunder förlorade mindre pengar än de som var kunder hos konkurrenterna är det inget jag vill uppleva igen.”

Karin Haraldsson

Förvaltare Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Ett fortsatt lågt ränteläge och en stabil världskonjunktur borde vara gynnsamt för börsen under 2020.”

Marknaden för företagsobligationer har gått rekordstarkt – håller den positiva utvecklingen i sig?

“Företagsobligationsmarknaden gillar inte överraskningar så håller konjunkturen i sig utan större geopolitiskt stök kan vi få ett bra 2020 också.”

Martin Wallin

Förvaltare Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Jag är försiktig då jag tycker många bolag är högt värderade.”

Lannebo Sverige investerar i stora svenska globala bolag – ska vi vara rädda för hur världsmarknaden utvecklar sig 2020?

“Jag tror höga förväntningar (och därmed hög värdering) på många bolag utgör en större risk än konjunkturen.”

Katarina Ponsbach Carlsson

Förvaltare Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Jag tror att den goda tillväxten med rekordvolymer och många nya bolag inom företagsobligationsmarknaden kommer att fortsätta. Vidare tror jag att hållbarhet och gröna obligationer kommer att vara ett starkt tema 2020.”

Av de tre företagsobligationsfonder som du förvaltar – vilken borde vi uppmärksamma mer, och varför?

Lannebo High Yield. Den fyller fem år i januari och ligger under den perioden i topp avkastningsmässigt i sin kategori.”

Robin Nestor

Förvaltare Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Under 2020 tror jag vi får se fortsatt nedjusterade vinster i många industrirelaterade bolag, vilket riskerar att sätta press på aktiekurserna.”

Lannebo Sverige Plus utnämndes 2019 till Årets Sverigefond – hur har det gått sedan?

“Under 2019 avkastade fonden 22,3 procent. Det är en vettig absolutavkastning, men långt under vårt jämförelseindex. Fonden är och har varit exponerad mot bolag och sektorer där vi tycker värderingar är rimliga och det finns förutsättningar för interna förbättringar i bolagen.”

Carsten Dehn

Förvaltare Lannebo Europa Småbolag.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Jag tror på en uppgång med 10 procent.”

Efter ett lite tuffare 2018 blev 2019 väldigt bra för Lannebo Europa Småbolag. Vad är hemligheten bakom vändningen?

“2018 var många investerare rädda för en recession och reducerade sina risker (risk off-market). I fjol insåg man att recessions-rädslan var överdriven. Plus att vi såg en rad små och mellanstora företag leverera fina resultat. Därutöver har två riskfaktorer eliminerats: Handelskrig och brexit.”

Claes Murander

Förvaltare Lannebo Microcap, Lannebo Microcap II, Lannebo Nanocap. 

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Kortsiktigt är det väldigt svårt att göra prognoser för börsen men över tid så har trenden varit tydlig – måste jag gissa så säger jag att börsen går upp lite.”

När du letar efter ett bolag att investera i – vad får dig slutligen att övertygas?

“Det är alltid en samlad bedömning av flera faktorer som ligger till grund för ett investeringsbeslut. Vi bedömer affärsmodell, marknadsposition, finansiell historik, risker, tillväxtmöjligheter, ledning och styrelse. Slutligen bedömer vi aktiens värdering i relation till dess risk.”

Hjalmar Ek

Förvaltare Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Svagt positivt. Förutsatt att inte räntorna kommer upp väsentligt finns det få alternativ till börsen.”

Största positiva överraskningen 2019?

“Räntenedgången sedan början av året, vilket varit en avgörande faktor för börsuppgången.”

Ulrik Ellesgaard

Förvaltare Lannebo Europa Småbolag.

Vad tror du om börsutvecklingen 2020?

“Jag tror på ett bra år för aktier i Europa, 5–10 procent uppgång och en något förbättrad makromiljö med en möjlighet för företag att göra bra resultat 2020.”

Vilken bransch i Europa ska man verkligen hålla ögonen på nästa år?

“Såväl industri som finansinstitut har goda möjligheter att göra bra ifrån sig under året.”

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Tova_Larsson-1600x900

23 mars 2023

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.

_Z9M8849 1600x900

17 apr. 2023

Frida Bratt: “Fortsätt månadsspara och sälj inte på grund av oro”

Med ett genuint samhällsengagemang och starkt rättvisepatos som bränsle gör hon skillnad för svenskarnas sparande. Vi möter Nordnets sparekonom Frida Bratt som utsetts till Årets Sparprofil av Lannebo.

Martin och Robin utan 10 1600x900

08 maj 2023

Lannebo Sverige Plus prisas

Sverigefonden Lannebo Sverige Plus har på lång, och kort, sikt lyckats skapa mycket fin riskjusterad avkastning. Nu prisas fonden i Refinitiv Lipper Fund Awards.