Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år. Under denna tid har tusentals svenskar kunnat välja mellan en mängd fonder för att öka sitt pensionskapital.
Nyheter
Småbolag

En färsk undersökning av Aktiespararna och Pensionsmyndigheten avslöjar att Lannebo Småbolag står i en klass för sig, med en årlig genomsnittsavkastning på hela 13,5 procent sedan systemets start. För PPM-sparare är avkastningen dessutom väsentligt högre, tack vare en kraftig rabatt på förvaltningsavgiften jämfört med den ordinarie avgiften.

Jag, som arbetar på Lannebo, har fått chansen att intervjua fondens framgångsrika förvaltare, Per Trygg och Hjalmar Ek, för att förstå deras investeringsfilosofi, strategi för aktiv förvaltning, och vad som gör just vår fond så exceptionell.

Lannebo Småbolag har toppat Aktiespararnas och Pensionsmyndighetens lista över de bästa PPM-fonderna. Vad är hemligheten bakom er framgång?

 • Per Trygg: Vår framgång beror på flera faktorer. För det första har vi alltid haft en långsiktig investeringsstrategi. Vi fokuserar på små och medelstora bolag med hög kvalitet och tillväxtpotential. Dessa bolag har visat sig vara starka över tid. För det andra handlar det mycket om teamwork.
 • Hjalmar Ek: Absolut. En annan viktig aspekt är vår nära kontakt med de bolag vi investerar i. Vi träffar ledningen regelbundet och gör vår egen grundliga analys. Detta hjälper oss att förstå bolagens långsiktiga potential och hur de kan växa inom sina respektive branscher.

Hur hittar ni dessa kvalitetsbolag och vad letar ni efter när ni gör era analyser?

 • Per Trygg: Vi börjar alltid med att titta på bolagets kvalitet och dess potential att växa. Ett riktigt bra bolag är nästan alltid billigare på lång sikt jämfört med ett sämre bolag, trots en högre initial värdering. Vi fokuserar också på om bolaget verkar inom en bransch med strukturell tillväxt, vilket ger det en extra skjuts utan att behöva ta marknadsandelar kostsamt.
 • Hjalmar Ek: En nyckelfråga för oss är också ledningen och ägarstrukturen. Bra vd, ledningsgrupp och ägare är viktigt, särskilt i småbolag. Vi lägger mycket vikt vid att träffa människorna bakom bolagen och förstå deras vision och strategi.

Hur hanterar ni hållbarhet i era investeringsbeslut?

 • Per Trygg: Hållbarhet är en av våra fyra hörnstenar i investeringsfilosofin. Bolag som arbetar med hållbarhet på en strategisk nivå har bättre förutsättningar att utvecklas positivt över tid. Det är också något som engagerar mig personligen. Vi söker bolag som inte bara pratar om hållbarhet utan faktiskt implementerar det i sin affärsmodell.
 • Hjalmar Ek: Ja, och vi ser att bolag med ett starkt hållbarhetsarbete ofta har en konkurrensfördel. De är bättre rustade för framtida utmaningar och regleringar, vilket gör dem till mer robusta investeringar.

Per Trygg och Hjalmar Ek, förvaltare av Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select.


Hur jobbar ni med aktiv förvaltning och påverkansarbete?

 • Per Trygg: Aktiv förvaltning är en central del av vår strategi. Vi är engagerade och involverade i bolagen vi investerar i. Det innebär att vi inte bara investerar kapital, utan också vårt kunnande och engagemang. Vi har en regelbunden dialog med ledningen och bidrar med våra insikter och erfarenheter för att stödja deras långsiktiga tillväxt.
 • Hjalmar Ek: Vårt påverkansarbete handlar om att driva positiva förändringar inom bolagen. Vi arbetar för att säkerställa att de följer goda styrningsprinciper och hållbarhetsstandarder. Genom att vara aktiva ägare kan vi påverka bolagens strategiska beslut och därmed skapa långsiktigt värde för våra investerare.

Vilka råd skulle ni ge till någon som vill börja investera i småbolag?

 • Per Trygg: Börja med att förstå bolaget du investerar i. Titta på ledningen, affärsmodellen och den långsiktiga potentialen. Var långsiktig och ha tålamod. Kvalitetsbolag med goda tillväxtmöjligheter kan växa under lång tid och ge bra avkastning.
 • Hjalmar Ek: Diversifiera din portfölj för att sprida riskerna. Småbolag kan vara mer volatila, så det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. Håll dig också informerad och följ upp dina investeringar regelbundet.

Vad ser ni fram emot under de kommande åren på Lannebo?

 • Per Trygg: Jag ser fram emot att fortsätta arbeta enligt vår investeringsprocess och förhoppningsvis hitta nya, lovande småbolag att investera i. Det är en ständigt föränderlig marknad, och det finns alltid nya möjligheter att utforska. Vi kan inte förutsäga framtiden, men vi håller oss trogna vår strategi.

Slutligen, vad är er vision för Lannebo Småbolag framöver?

 • Per Trygg: Vår vision är att fortsätta vara en av de ledande småbolagsfonderna på marknaden. Vi strävar efter att ge våra investerare den bästa möjliga avkastningen genom att investera i högkvalitativa, växande bolag. Genom att hålla fast vid våra principer och vår investeringsfilosofi är jag övertygad om att förutsättningarna finns för att generera god avkastning till våra andelsägare även i framtiden.
 • Hjalmar Ek: Vi vill också fortsätta att vara en pålitlig och transparent partner för våra investerare. Genom att vara tillgängliga och öppna bygger vi långsiktiga relationer och förtroende. Det är något vi värderar högt.

Att följa Per Trygg och Hjalmar Ek i deras arbete på Lannebo är att bevittna passion och engagemang i sin renaste form. Deras gemensamma strävan efter att hitta och investera i de bästa småbolagen är imponerande, och deras ödmjuka inställning till framgång gör dem till förebilder i branschen. Det är tydligt att Lannebo Småbolag inte bara förvaltar kapital, utan också förtroenden – och det är just detta som gör den till Sveriges bästa PPM-fond.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer