Så röstar vi

Nedan kan du följa hur Lannebo röstar vid bolagsstämmor för våra investeringar.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

BUFAB_Årsstämma_2022-19

Vi utövar vårt ägarinflytande på stämmor i bolag där fonderna är stora aktieägare. Stämman är bolagets högst beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd.

Vår huvudprincip är att delta i bolagsstämmor där vi är en större aktieägare och det har resulterat i att vi röstar på bolagsstämmor för drygt 60 procent av vårt förvaltade kapital. För oss är detta ägararbete en integrerad del av den aktiva förvaltningen.

Läs mer

Aktivt ägande

Hållbarhet börjar alltid med ägarstyrning. Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra?

Faktorer som gör skillnad

Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra? Vi ringar in nio viktiga faktorer i vår aktiva förvaltning som gör skillnad.

Mångfald i styrelserna

Lannebo erkänner värdet av mångfald i sammansättningen av företagens styrelser. Vi betonar vikten av att ha styrelseledamöter med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder.

Vår investeringsprocess

Hur integrerar vi hållbarhet i förvaltningen? För oss är det en självklarhet att arbeta med att påverka bolagen i rätt riktning.

Ägaransvarig

No description

Per Trygg

Förvaltare och ägaransvarig

Läs mer