Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.
Nyheter
Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600×900

Att marknadsräntorna stigit kraftigt har knappast undgått någon. Bolån har blivit dyrare och sparkontot har börjat generera åtminstone en blygsam ränta.

Lannebo har tre företagsobligationsfonder med olika risknivå: Lannebo Räntefond Kort med lägre risk, Lannebo Sustainable Corporate Bond med medelrisk och Lannebo High Yield med högre risk. Alla tre fonderna har riskklass 2 av 7 på den standardiserade riskskalan och har därmed lägre riskklass än vanliga aktiefonder.

Förräntningstakt är ett viktigt begrepp när det gäller företagsobligationsfonder. Det är den avkastningen som fonden kommer att generera om alla obligationer hålls till förfall och inget bolag tvingas ställa in betalningar. Förräntningstakten ger alltså en fingervisning av vilken avkastning fonden kan generera i nuvarande makromiljö. Alla Lannebos företagsobligationsfonder har låg ränteduration vilket innebär att vi i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta. När marknadsräntorna stiger ökar då räntan på dessa obligationer och leder till högre förräntningstakt.

Lannebo High Yield investerar i högränteobligationer. Fonden har per den 1 mars en förräntningstakt på cirka 8,3 procent efter avgift per år. I en tid då aktiemarknaden är skakig är det ett möjligt alternativ för den som vill balansera risken i ett långsiktigt sparande.

Köp fonden hos Avanza här.

Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar brett i olika typer av företagsobligationer. Fonden har per den 1 mars en förräntningstakt på cirka 6 procent efter avgift per år.

Köp fonden hos Avanza här.

Lannebo Räntefond Kort investerar i företagsobligationer från företag med hög kreditvärdighet. Fonden har per den 1 mars en förräntningstakt på cirka 4,3 procent efter avgift per år. Lannebo Räntefond Kort utsågs i fjol till årets räntefond av Fondmarknaden och är i år nominerad till priset Årets Företagsobligationsfond av analyshuset Morningstar.

Köp fonden hos Avanza här.

Samtliga tre fonder förvaltas av Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson med över 30 års samlad erfarenhet av investeringar i företagsobligationer. Gemensamt för fonderna är också att de såväl under de senaste åren som nu är underviktade fastighetssektorn.

”Fastighetsbolagen står för ungefär halva den svenska företagsobligationsmarknaden inom Investment Grade. Vi har i våra fonder mellan 15-20 procents exponering mot obligationer utgivna av fastighetsbolag och då handlar det i stor utsträckning om stabila bolag som vi känner väl”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

Företagsobligationsmarknaden påverkades kraftigt vid pandemiutbrottet och flertalet fonder på den svenska marknaden stängde för handel under ett par dagar.

”För den som söker en riskfri placering är det sparkonto som gäller. Företagsobligationer är inte en riskfri placering men det är ett tillgångsslag som i dag ger möjlighet till god avkastning till begränsad risk”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

Läs mer: Tre anledningar att välja Lannebo Sustainable Corporate Bond

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Nyheter

Vem blir Årets Sparprofil 2023?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden och en namnkunnig jury att ta reda på i årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil.

Läs mer

Hållbarhetsrapport hösten 2023

Mycket har hänt på hållbarhetsfronten under det senaste året. Vi lanserade vår första artikel 9-fond, anslöt till IIGCC Net Zero Engagement Initiative och utökade vår hållbarhetsrapportering - bara för att nämna några exempel. Läs mer i vår hållbarhetsrapport. 

Läs mer

Lannebo förstärker sälj- och marknadsavdelningen

Vi välkomnar Gustav Larsson som chef för försäljning och marknad (CCO) och Niklas Pantzar som ansvarig för institutionell försäljning på Lannebo.

Läs mer