Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.
Nyheter
Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600×900

Att marknadsräntorna stigit kraftigt har knappast undgått någon. Bolån har blivit dyrare och sparkontot har börjat generera åtminstone en blygsam ränta.

Lannebo har tre företagsobligationsfonder med olika risknivå: Lannebo Räntefond Kort med lägre risk, Lannebo Sustainable Corporate Bond med medelrisk och Lannebo High Yield med högre risk. Alla tre fonderna har riskklass 2 av 7 på den standardiserade riskskalan och har därmed lägre riskklass än vanliga aktiefonder.

Förräntningstakt är ett viktigt begrepp när det gäller företagsobligationsfonder. Det är den avkastningen som fonden kommer att generera om alla obligationer hålls till förfall och inget bolag tvingas ställa in betalningar. Förräntningstakten ger alltså en fingervisning av vilken avkastning fonden kan generera i nuvarande makromiljö. Alla Lannebos företagsobligationsfonder har låg ränteduration vilket innebär att vi i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta. När marknadsräntorna stiger ökar då räntan på dessa obligationer och leder till högre förräntningstakt.

Lannebo High Yield investerar i högränteobligationer. Fonden har per den 1 mars en förräntningstakt på cirka 8,3 procent efter avgift per år. I en tid då aktiemarknaden är skakig är det ett möjligt alternativ för den som vill balansera risken i ett långsiktigt sparande.

Köp fonden hos Avanza här.

Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar brett i olika typer av företagsobligationer. Fonden har per den 1 mars en förräntningstakt på cirka 6 procent efter avgift per år.

Köp fonden hos Avanza här.

Lannebo Räntefond Kort investerar i företagsobligationer från företag med hög kreditvärdighet. Fonden har per den 1 mars en förräntningstakt på cirka 4,3 procent efter avgift per år. Lannebo Räntefond Kort utsågs i fjol till årets räntefond av Fondmarknaden och är i år nominerad till priset Årets Företagsobligationsfond av analyshuset Morningstar.

Köp fonden hos Avanza här.

Samtliga tre fonder förvaltas av Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson med över 30 års samlad erfarenhet av investeringar i företagsobligationer. Gemensamt för fonderna är också att de såväl under de senaste åren som nu är underviktade fastighetssektorn.

”Fastighetsbolagen står för ungefär halva den svenska företagsobligationsmarknaden inom Investment Grade. Vi har i våra fonder mellan 15-20 procents exponering mot obligationer utgivna av fastighetsbolag och då handlar det i stor utsträckning om stabila bolag som vi känner väl”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

Företagsobligationsmarknaden påverkades kraftigt vid pandemiutbrottet och flertalet fonder på den svenska marknaden stängde för handel under ett par dagar.

”För den som söker en riskfri placering är det sparkonto som gäller. Företagsobligationer är inte en riskfri placering men det är ett tillgångsslag som i dag ger möjlighet till god avkastning till begränsad risk”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

Läs mer: Tre anledningar att välja Lannebo Sustainable Corporate Bond

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer