Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.

2 minuter

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

Att marknadsräntorna stigit kraftigt har knappast undgått någon. Bolån har blivit dyrare och sparkontot har börjat generera åtminstone en blygsam ränta.

Lannebo har tre företagsobligationsfonder med olika risknivå: Lannebo Räntefond Kort med lägre risk, Lannebo Sustainable Corporate Bond med medelrisk och Lannebo High Yield med högre risk. Alla tre fonderna har riskklass 2 av 7 på den standardiserade riskskalan och har därmed lägre riskklass än vanliga aktiefonder.

Förräntningstakt är ett viktigt begrepp när det gäller företagsobligationsfonder. Det är den avkastningen som fonden kommer att generera om alla obligationer hålls till förfall och inget bolag tvingas ställa in betalningar. Förräntningstakten ger alltså en fingervisning av vilken avkastning fonden kan generera i nuvarande makromiljö. Alla Lannebos företagsobligationsfonder har låg ränteduration vilket innebär att vi i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta. När marknadsräntorna stiger ökar då räntan på dessa obligationer och leder till högre förräntningstakt.

Lannebo High Yield investerar i högränteobligationer. Fonden har per den 1 mars en förräntningstakt på cirka 8,3 procent efter avgift per år. I en tid då aktiemarknaden är skakig är det ett möjligt alternativ för den som vill balansera risken i ett långsiktigt sparande.

Köp fonden hos Avanza här.

Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar brett i olika typer av företagsobligationer. Fonden har per den 1 mars en förräntningstakt på cirka 6 procent efter avgift per år.

Köp fonden hos Avanza här.

Lannebo Räntefond Kort investerar i företagsobligationer från företag med hög kreditvärdighet. Fonden har per den 1 mars en förräntningstakt på cirka 4,3 procent efter avgift per år. Lannebo Räntefond Kort utsågs i fjol till årets räntefond av Fondmarknaden och är i år nominerad till priset Årets Företagsobligationsfond av analyshuset Morningstar.

Köp fonden hos Avanza här.

Samtliga tre fonder förvaltas av Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson med över 30 års samlad erfarenhet av investeringar i företagsobligationer. Gemensamt för fonderna är också att de såväl under de senaste åren som nu är underviktade fastighetssektorn.

”Fastighetsbolagen står för ungefär halva den svenska företagsobligationsmarknaden inom Investment Grade. Vi har i våra fonder mellan 15-20 procents exponering mot obligationer utgivna av fastighetsbolag och då handlar det i stor utsträckning om stabila bolag som vi känner väl”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

Företagsobligationsmarknaden påverkades kraftigt vid pandemiutbrottet och flertalet fonder på den svenska marknaden stängde för handel under ett par dagar.

”För den som söker en riskfri placering är det sparkonto som gäller. Företagsobligationer är inte en riskfri placering men det är ett tillgångsslag som i dag ger möjlighet till god avkastning till begränsad risk”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

Läs mer: Tre anledningar att välja Lannebo Sustainable Corporate Bond

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

MicrosoftTeams-image (12)

24 feb. 2023

Vi sänker avgiften i Sustainable Corporate Bond

Förra året fusionerade vi två av Lannebos företagsobligationsfonder för att kunna sänka de administrativa kostnaderna. Därför är vi nu glada över att kunna erbjuda en lägre avgift i Lannebo Sustainable Corporate Bond.

City_16-9

28 feb. 2023

Stark start men hur blir resten av året?

Rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig omvärld. Att förutspå hur marknaden utvecklar sig under året är ingen enkel uppgift. Vi frågade tre av Lannebos fondförvaltare hur de tror att året blir.

GreenTransition sajt

03 mars 2023

Lannebo Europe Green Transition – en fond utan kompromisser

Inte vilken grön fond som helst, utan av en mörkare nyans. Lannebo Europe Green Transition, som lanserades i höstas, kompromissar inte med hållbarheten.