Tre anledningar för Lannebo Sustainable Corporate Bond

Lannebo Sustainable Corporate Bond fyller tre år i februari. Vad passar bättre än att lista tre skäl till att spara i fonden? Häng med!
Nyheter
Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600×900
Hög förräntningstakt

Förräntningstakten är den sammanlagda ränta som fondens obligationer ger. Om alla företag betalar räntan och alla obligationer hålls till förfall kommer förräntningstakten minus avgift att vara detsamma som fondens avkastning. Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar främst i obligationer med rörlig ränta, det innebär att fonden får högre ränteinbetalningar när styrräntorna stiger. Och som räntorna har stigit! Det har inte gått någon förbi att centralbankerna höjde räntorna under 2022.

Lannebo Sustainable Corporate Bond hade vid årsskiftet en förräntningstakt på 6 procent. Det är en nivå vi inte sett på många år för ränteinvesteringar. Från att det länge pratats om att det inte finns några alternativ till aktieinvesteringar är det nu tydligt att det finns alternativ – bra alternativ. 6 procent är visserligen lägre än ett globalt aktieindex som över längre tidsperioder brukar ha en snittavkastning på 7-10 procent per år, men avkastning ska alltid ställas i relation till risk, vilket för oss in på nästa punkt.

Begränsad risk

Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar främst i så kallade Investment Grade-obligationer som ges ut av bolag med god kreditvärdighet. Bland fondens största innehav finns till exempel statliga Vattenfall, försäkringsbolagen Storebrand och Tryg samt elbolaget Småkraft. Eftersom fonden investerar i obligationer med rörliga räntor tar den inte heller någon väsentlig ränterisk. Ett bra sätt att illustrera fondens risk är att titta på hur den förväntas gå om det går riktigt, riktigt dåligt.

Alla fonder har i de nya faktabladen med just ett sådant scenario, kallat stresscenario. I ett stresscenario förväntas Lannebo Sustainable Corporate Bond gå ned med 7 procent på ett år. Det kan ställas i relation till en räntefond som investerar i statsobligationer som i samma scenario beräknas gå ned 12-18 procent. Eller en aktiefond som investerar i svenska småbolag som väntas gå ned med runt 50 procent i ett stresscenario.

Sammantaget innebär detta att Lannebo Sustainable Corporate Bond har riskbetyget 2 på en 7-gradig skala.

Hållbara investeringar

Så här finns en fond som kan ge en bra avkastning till begränsad risk. Vad mer kan man önska? Jo, att den dessutom bidrar till att göra världen bättre. Lannebo Sustainable Corporate Bond räknas som ljusgrön fond (artikel 8) men den har mer ambitiösa mål när det gäller investeringarna än de flesta. Minst hälften av fondens investeringar sker i obligationer som räknas som hållbara.

Det är till exempel gröna obligationer där pengarna som lånas ut ska användas till miljörelaterade projekt, eller sociala obligationer där pengarna ska användas till sociala projekt. Lannebo Sustainable Corporate Bond bidrar genom detta till alltifrån integrationsprojekt i utsatta områden till utbyggnad av förnyelsebar energi och energieffektivisering.

Det låter bra förstås men hur är det med fastighetssektorn. Är det inte väldigt osäkert med fastighetsbolagens obligationer?

Tackar som frågar. Under 2022 har det varit stort fokus på fastighetssektorns finansiering, och särskilt obligationer. Fastighetssektorn utgör en betydande del av den svenska obligationsmarknaden och många företagsobligationsfonder har en väsentlig exponering mot fastighetsbolagen.

Men Lannebo Sustainable Corporate Bond är inte en av dem. Per 1 januari 2023 utgör obligationer från fastighetssektorn endast 15 procent av fondens totala innehav, och dessa innehav är välskötta bolag som förvaltarna känner väl. Det betyder att fonden är, och har varit, underviktad fastighetssektorn som annars utgör runt 50 procent av den svenska obligationsmarknaden inom Investment Grade.

Du hittar mer information om Lannebo Sustainable Corporate Bond här. Du ser på vilka plattformar fonden finns tillgänglig här. Och om du vill höra mer om fonden och andra spännande fonder från Lannebo missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att...

Läs mer