Ränteläget skapar attraktiva investeringsmöjligheter

Marknadsräntorna rusar, och så även förräntningstakten i Lannebos företagsobligationsfonder. Lannebo High Yield har en förräntningstakt på cirka 8,5 procent efter avgift. Det är en nivå vi inte sett på många år för ränteinvesteringar.
Nyheter
Karin 1600×900

Efter nästan tio år av låga, eller till och med negativa, räntor blev 2022 en brytpunkt. Riksbanken har höjt styrräntan kraftigt, vilket fått till exempel bostadslån att bli betydligt dyrare. Men för den som sparar i företagsobligationsfonder kan de högre räntorna innebära en positiv effekt.

Kreditpåslaget (den extra ränta vi får för att låna ut pengar) har också stigit för bolagen som fonderna lånar ut pengar till. Det gör att förräntningstakten ökat kraftigt”, säger Karin Haraldsson, förvaltare av Lannebos tre företagsobligationsfonder.

En av fonderna, Lannebo High Yield, har per den 31 augusti en förräntningstakt på cirka 8,5 procent efter avgift. Det är en nivå vi inte sett på många år för ränteinvesteringar. Förräntningstakt är den avkastningen som fonden kommer att generera om alla obligationer hålls till förfall och inget bolag tvingas ställa in betalningar. Det ger alltså en fingervisning av vilken avkastning fonden kan generera i nuvarande makromiljö. Lannebo High Yield har låg ränteduration vilket innebär att fonden i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta. När marknadsräntorna stiger ökar då räntan på dessa obligationer och leder till högre förräntningstakt.

Från att det länge pratats om att det inte finns några alternativ till aktieinvesteringar är det alltså nu tydligt att det finns alternativ – bra alternativ. 9,4 procent är visserligen i linje med ett globalt aktieindex som över längre tidsperioder brukar ha en snittavkastning på 7-10 procent per år, men avkastning ska alltid ställas i relation till risk. Vill man ta ännu lite lägre risk finns Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo Räntefond Kort som har en förräntningstakt på 6,5 respektive 4,8 procent.

I en tid då aktiemarknaden är skakig är företagsobligationsfonder ett möjligt alternativ för den som vill ha mer förutsägbarhet och balansera risken i ett långsiktigt sparande. Lannebo High Yield har riskklass 2 av 7 på den standardiserade riskskalan och har därmed lägre riskklass än vanliga aktiefonder.

”Med tanke på att risken är betydligt lägre än på börsen är det ett bra alternativ för den som vill ha ett lite tryggare sparande”, säger Karin Haraldsson.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer