Ränteläget skapar attraktiva investeringsmöjligheter

Marknadsräntorna rusar, och så även förräntningstakten i Lannebos företagsobligationsfonder. Lannebo High Yield har en förräntningstakt på cirka 8,5 procent efter avgift. Det är en nivå vi inte sett på många år för ränteinvesteringar.
Nyheter
Karin 1600×900

Efter nästan tio år av låga, eller till och med negativa, räntor blev 2022 en brytpunkt. Riksbanken har höjt styrräntan kraftigt, vilket fått till exempel bostadslån att bli betydligt dyrare. Men för den som sparar i företagsobligationsfonder kan de högre räntorna innebära en positiv effekt.

Kreditpåslaget (den extra ränta vi får för att låna ut pengar) har också stigit för bolagen som fonderna lånar ut pengar till. Det gör att förräntningstakten ökat kraftigt”, säger Karin Haraldsson, förvaltare av Lannebos tre företagsobligationsfonder.

En av fonderna, Lannebo High Yield, har per den 31 augusti en förräntningstakt på cirka 8,5 procent efter avgift. Det är en nivå vi inte sett på många år för ränteinvesteringar. Förräntningstakt är den avkastningen som fonden kommer att generera om alla obligationer hålls till förfall och inget bolag tvingas ställa in betalningar. Det ger alltså en fingervisning av vilken avkastning fonden kan generera i nuvarande makromiljö. Lannebo High Yield har låg ränteduration vilket innebär att fonden i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta. När marknadsräntorna stiger ökar då räntan på dessa obligationer och leder till högre förräntningstakt.

Från att det länge pratats om att det inte finns några alternativ till aktieinvesteringar är det alltså nu tydligt att det finns alternativ – bra alternativ. 9,4 procent är visserligen i linje med ett globalt aktieindex som över längre tidsperioder brukar ha en snittavkastning på 7-10 procent per år, men avkastning ska alltid ställas i relation till risk. Vill man ta ännu lite lägre risk finns Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo Räntefond Kort som har en förräntningstakt på 6,5 respektive 4,8 procent.

I en tid då aktiemarknaden är skakig är företagsobligationsfonder ett möjligt alternativ för den som vill ha mer förutsägbarhet och balansera risken i ett långsiktigt sparande. Lannebo High Yield har riskklass 2 av 7 på den standardiserade riskskalan och har därmed lägre riskklass än vanliga aktiefonder.

”Med tanke på att risken är betydligt lägre än på börsen är det ett bra alternativ för den som vill ha ett lite tryggare sparande”, säger Karin Haraldsson.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Nyheter

Vem blir Årets Sparprofil 2023?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden och en namnkunnig jury att ta reda på i årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil.

Läs mer

Hållbarhetsrapport hösten 2023

Mycket har hänt på hållbarhetsfronten under det senaste året. Vi lanserade vår första artikel 9-fond, anslöt till IIGCC Net Zero Engagement Initiative och utökade vår hållbarhetsrapportering - bara för att nämna några exempel. Läs mer i vår hållbarhetsrapport. 

Läs mer

Lannebo förstärker sälj- och marknadsavdelningen

Vi välkomnar Gustav Larsson som chef för försäljning och marknad (CCO) och Niklas Pantzar som ansvarig för institutionell försäljning på Lannebo.

Läs mer