Ska jag spara i fonder eller aktier?

Du har bestämt dig för att börja spara, toppen! Idag finns det goda möjligheter för den enskilde att bygga upp ett diversifierat sparande i värdepapper från hela världen. Men ska du spara i fonder eller aktier? Här kan du läsa mer om de olika sparformerna, hur de skiljer sig åt och vad du ska tänka på.

Ska jag spara i fonder eller aktier?

Skillnaden mellan aktier och fonder

En aktie är en ägarandel i ett bolag medan en fond är en samling av olika aktier, ränteinstrument eller obligationer. Om du investerar i en aktie äger du en del av det bolag du har investerat i. När du investerar i fonder blir du i stället indirekt delägare i de olika bolag som ingår i fonden. Oavsett om du sparar i fonder eller aktier tar du som investerare del av företagens framgångar och motgångar. Det innebär att dina värdepapper kan stiga och sjunka i värde i takt med bolagens utveckling.

Fördelar och nackdelar med fonder vs aktier

Som med allt annat finns det både för- och nackdelar med dessa sparformer. Här listar vi några av de mest betydande fördelarna och nackdelarna med fonder och aktier.

Fördelar med fonder

 • Du kan månadsspara automatiskt
 • Du får en jämnare värdetillväxt
 • Köp och försäljning av fonder är gratis
 • Utdelningar återinvesteras automatiskt
 • Bra riskspridning från dag ett
 • Fondförvaltaren håller koll på börsen åt dig
 • Förvaltaren för din talan på bolagsstämmorna

Nackdelar med fonder

 • Du betalar en förvaltningsavgift
 • Du kan inte välja vilka bolag du investerar i på egen hand

Fördelar med aktier

 • Du betalar ingen förvaltningsavgift
 • Du kan själv välja vilka aktier du investerar i
 • Du får ta del av utdelningar (ibland)
 • Du får gå på bolagsstämmor och rösta

Nackdelar med aktier

 • Du måste betala en avgift varje gång du säljer eller köper aktier
 • Du behöver hålla mer koll på börsen
 • Om du väljer fel aktie är risken stor att du förlorar dina pengar

När ska du spara i fonder?

Vid fondsparande sprider du din risk automatiskt eftersom du inte placerar hela din investering i ett och samma bolag. En vanlig aktiefond måste alltid innehålla minst 16 olika aktier, men Lannebos fonder har vanligtvis 25-40 olika aktier. Det innebär att du får ta del av utvecklingen i alla fondens värdepapper. Om det går dåligt för ett bolag kanske det går bra för ett annat.
Fonderna väljs ut, analyseras och byts ut av fondens förvaltare. Det är denna service fondförvaltaren tar ut en så kallad förvaltningsavgift för.

Fondsparande passar dig som vill

 • ha ett stabilt och långsiktigt sparande
 • få god riskspridning
 • månadsspara automatiskt
 • låta någon med kunskap bevaka din portfölj.

Är du intresserad av fondsparande? Här kan du läsa våra bästa fondtips.

Läs även vår artikel om att sätta ihop en fondportfölj.

När ska du spara i aktier?

Vid aktiesparande kan du investera i de bolag du själv tror på. Du får precis som vid fondsparande ta del av såväl bolagens framgångar som motgångar. Riskerna du tar vid aktiesparande är emellertid ofta större än vid fondsparande där du får en automatisk riskspridning. Vid aktiesparande måste du själv se till att du sprider dina risker.
Aktievärdet kan dessutom svänga kraftigt från dag till dag. Det innebär att du bör hålla dig uppdaterad och påläst om bolagen du investerar i.

Aktiesparande passar dig som

 • är intresserad av aktier och vill lägga tid på ditt sparande
 • själv vill välja hur dina besparingar placeras
 • vill ha möjlighet till högre avkastning.

Läs mer: Hur fungerar aktier? – En guide

Sprid dina risker

Du kan minska risken för stora nedgångar genom att äga flera olika värdepapper, gärna fördelat över olika branscher och regioner. Det kallas riskspridning eller diversifiering. Några fonder eller aktier kanske går upp när andra går ned. Även om värdet varierar kommer det genomsnittliga värdet av alla dina fonder och aktier att röra sig betydligt mjukare upp och ned.

Men även med ett brett sparande kommer du inte ifrån risken att börsen går ned. När det händer kan ditt sparande förlora i värde. Vid ett långsiktigt sparande behöver det dock inte vara en katastrof eftersom marknaden hittills alltid har återhämtat sig.

Kombinera fonder och aktier

Måste man då välja mellan att investera i aktier eller fonder? Du kan naturligtvis spara i både fonder och aktier. På så sätt kan du ta del av sparformernas alla fördelar.

Många som kombinerar de olika sparformerna placerar en större del av sparpengarna i fonder och köper aktier för en mindre summa. Det gör att du kan ha en väldiversifierad grund i ditt sparande som du sedan kryddar med bolag som du tror extra mycket på. På så sätt är det möjligt att lära sig mer om hur aktier fungerar utan att riskera allt för mycket pengar.