Aktier eller fonder – hur hittar man rätt sparform?

Med dagens teknik finns goda möjligheter för den enskilde att bygga upp ett diversifierat sparande i värdepapper från hela världen. Men vad ska man spara i, fonder eller aktier? Här går vi igenom hur de två sparformerna skiljer sig, och vad som är bra att veta när man väljer ett sparande.

Aktier eller fonder – hur hittar man rätt sparform?

Skillnaden mellan aktier och fonder

Innan vi diskuterar om man ska spara i aktier eller fonder, måste vi slå fast vad aktier och fonder är för något, och vad som skiljer dem åt.

Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel i ett företag. Det innebär till exempel att att du blir en av Ericssons ägare (mäktigt!) när du köper aktier i Ericsson. Du äger en del av företaget och i gengäld får du ta del av företagets framgångar. Dels om aktien ökar i värde, dels om en del av företagets vinst delas ut till ägarna i form av aktieutdelning. Tyvärr får du även ta del av motgångarna som när aktiens värde faller eller företaget går dåligt.

Vad är fonder?

En fond är en samling av olika värdepapper sammansatt av ett fondbolag. Aktier är en form av värdepapper som kan ingå i en fond, men fonden kan även innehålla andra typer av värdepapper så som ränteinstrument och obligationer. När du köper andelar i en fond äger du ett litet tvärsnitt av hela fondens portfölj. Du äger alltså lite av alla ingående värdepapper.

Fondens förvaltare ändrar löpande fondens innehåll för att skapa ett så bra värde som möjligt för den som sparar i fonden. Genom att äga andelar i en fond kan du alltså äga en balanserad portfölj med många olika värdepapper utan att själv hela tiden behöva köpa och sälja dem. I gengäld tar förvaltaren en avgift för sitt arbete, vilket blir en kostnad för dig.

Spara i aktier – fördelar och nackdelar

Fördelen med aktier är att du kan engagera dig i intressanta företag. Du blir en del av företagen och kan påverka dem genom att delta i deras bolagsstämmor.

En nackdel är den höga risken för snabba värdeminskningar. Värdet på en aktie påverkas av faktorer både inom och utanför företaget. Värdet kan därför förändras radikalt från en dag till en annan. Om det går bra för företaget kan ditt sparkapital växa snabbt på kort tid. Det är förstås lockande, men om det inte går bra för företaget kan du förlora dina besparingar precis lika snabbt. Aktiesparande är därmed förknippat med risktagande.

Du kan minska risken för stora nedgångar genom att äga många olika aktier, gärna fördelat över olika branscher och regioner. Det kallas riskspridning eller diversifiering, och det uppnår du alltså genom att fördela ditt ägande över många olika värdepapper. Några aktier kanske går upp när andra går ned, och även om värdet på enskilda aktier varierar från dag till dag, kommer det genomsnittliga värdet av alla dina aktier att röra sig betydligt mjukare upp och ner.

Men även med ett brett aktieägande kommer du inte ifrån risken att hela aktiemarknaden minskar i värde. När det händer kan hela ditt sparande förlora i värde. Om du sparar långsiktigt behöver det inte vara en katastrof eftersom aktiemarknaden hittills alltid har återhämtat sig efter en nedgång. Men om du ändå vill avstå från en del av den nedgången, kan det vara klokt att sprida ägandet även till räntebärande värdepapper, som statsskuldväxlar och olika typer av obligationer. Det leder oss in på fonder.

Spara i fonder – fördelar och nackdelar

Fördelen med att spara i aktiefonder är att du sprider ditt ägande över många olika aktier och andra typer av värdepapper. Om du dessutom kombinera olika typer av fonder med inriktning på olika branscher och regioner, kan du uppnå en verkligt bred riskspridning i din portfölj. Det ger dig ett sparande som utvecklas stabilt över tid, utan stora variationer som kan vara både psykologiskt och finansiellt ansträngande.

Det är visserligen sant att du därmed avstår från den typen av värdeexplosion som ett stort ägande i en enda aktie kan leda till (vid sällsynta tillfällen), men du slipper också se luften gå ur ditt sparande totalt. Det är också sant att fondsparande har en kostnad i form av fondens förvaltningsavgift. Avgiften tas ut som en liten del av sparandet varje dag innan utvecklingen för fonden beräknas. Det innebär att när du ser en avkastningssiffra, oavsett om det gäller senaste dagen eller senaste 10 åren, så visas det alltid efter att avgiften är dragen.

Ytterligare en fördel med fonder när det gäller sparande är att det går att månadsspara. Genom att sätta upp ett autogiro kan du se till att en viss summa dras från ditt konto varje månad och sedan automatiskt placeras i de fonder som du vill spara i. Detta går inte att göra med aktier då det krävs att du aktivt går ut på börsen och genomför en aktieaffär för att köpa aktier. Du måste dessutom betala en transaktionsavgift varje gång du säljer eller köper aktier.

Hur aktiv vill du vara i ditt sparande?

Som aktieägare kommer du att ställas inför olika typer av beslut. Ett bolag som går dåligt kan be sina aktieägare om mer pengar, genom så kallade nyemissioner. Du behöver då ta ställning till om du vill ge bolaget mer pengar eller riskera att se ditt aktieinnehav spädas och bli mindre värt. Samma sak gäller i bolag som går bra och delar ut pengar till sina aktieägare. Du behöver då bestämma om du ska återinvestera utdelningen i bolaget eller göra något annat med den. Kortfattat kan man säga att du behöver se över din aktieportfölj åtminstone en gång i veckan eller oftare för att vara en framgångsrik aktiesparare.

För fondsparare är det annorlunda. Eftersom fondens förvaltare tar hand om alla händelser i bolagen, från utdelningar till nyemissioner, behöver du som fondsparare inte göra någonting. Fondförvaltaren håller också koll på hur bolagen utvecklas, om det noteras nya intressanta bolag på börsen och om aktieportföljen behöver viktas om. Som fondsparare bör du se över ditt sparande åtminstone en gång om året. Det innebär att ett fondsparande lämpar sig för sparare som inte känner sig säkra på att de kommer att bevaka sitt sparande varje vecka.

Köp- och försäljningskostnader för aktier och fonder

Man kan säga att fonder och aktier “tar betalt” på olika sätt. Fonder har som nämnts ovan en avgift som tas ut av fondbolaget och den bank eller plattform som du sparar i fonderna via. När det gäller aktier tas det i stället betalt för köp- och säljtransaktioner via så kallat courtage. Att köpa och sälja aktier kostar pengar varje gång du gör en transaktion. Fonder är däremot gratis att köpa och sälja. Det gör att fonder är särskilt lämpliga för kontinuerligt sparande, exempelvis månadssparande, då du genomför många köptransaktioner för mindre summor.

Så, ska du spara i akter eller fonder?

Fondsparande passar dig som vill

  • ha ett stabilt och långsiktigt sparande
  • få god riskspridning
  • månadsspara
  • låta någon med kunskap bevaka din portfölj.

Aktiesparande passar dig som

  • är intresserad av aktier och vill lägga tid på ditt sparande
  • själv vill välja hur dina besparingar placeras
  • vill ha möjlighet till högre avkastning.

Ett ord på vägen

Även om en och annan person har lyckats förutspå en uppgång eller nedgång för ett visst värdepapper vid ett enstaka tillfälle, och blivit rik på kuppen, har desto fler misslyckats och förlorat sina besparingar – men de skryter inte om det. Ett vanligt råd är att utgå från att du inte kan förutsäga olika aktiers uppgångar och nedgångar. Det enda som är (ganska) säkert är att snittet av alla aktier kommer att öka i värde sett över tillräckligt lång tid, när alla fluktuationer jämnar ut sig. Om du köper det resonemanget bör du sprida ditt ägande så mycket du kan med hjälp av fonder – och sedan beväpna dig med tålamod.