Så sätter du ihop en vinnande fondportfölj 2024

Funderar du på hur du ska sätta upp ditt fondsparande? I den här artikeln går vi igenom vad du behöver ha koll på för att bygga en fondportfölj som hjälper dig att nå dina sparmål*.

Så sätter du ihop en vinnande fondportfölj 2024

*Notera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Först: Vad är en fondportfölj?

En fondportfölj är en sparares samlade innehav i olika fonder. Det främsta syftet med att ha en portfölj med flera fonder är att olika fonder kompletterar varandra och ger en risknivå som passar just dig. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att fonder är noggrant komponerade portföljer av värdepapper, och det finns inte någon anledning att äga alltför många fonder (annat än att det kan vara roligt förstås).

Hur skapar jag en välbalanserad fondportfölj?

När du ska bygga din fondportfölj behöver du ha ett helhetsperspektiv för att kunna se till både dina kort- och långsiktiga sparmål. I praktiken innebär det att du varken har för få eller för många fonder, att du tar hänsyn till risknivån och att du har en bra blandning av aktie- och räntefonder.

Lär känna dig själv som fondsparare

Hur du bygger din fondportfölj är högst individuellt. Den bästa portföljen är den som anpassas efter dina behov. Här är några saker att fundera på innan du väljer fördelning av fonder.

  • Vilken kunskapsnivå har du?
  • Hur riskbenägen är du?
  • Hur aktiv vill du vara?
  • Vilken sparhorisont har du?

Som erfaren fondatlet har du säkert stenkoll på alla fondtyper, riskspridning och utvecklingen inom dina favoritbranscher. Det gör att du kanske känner dig mer bekväm med investeringar som innebär högre risk och förhoppningsvis högre utdelning. Om du är nybörjare kanske du istället vill börja med en mer balanserad portfölj till lägre risk som startpunkt för ditt sparande.

Intresset för fonder är stort i Sverige – men det varierar från person till person. Många vill få bättre utdelning än på sparkontot – utan att lägga ned tid på det. Ett sätt att uppnå detta skulle kunna vara att månadsspara i en räntefond med låg risk.

När dina sparpengar ska användas påverkar i allra högsta grad din portfölj. En tumregel är att ju kortare sparhorisont, desto lägre risk – och vice versa.

Vad du ska tänka på när du bygger en fondportfölj

1. Anpassa risknivån efter din sparhorisont

När du ska sätta upp ditt sparande behöver du anpassa risknivån efter dina sparmål. Välj fonder med hög risk när din sparhorisont är 10 år eller mer, och lägre risk för det kapital som du avser att använda inom något eller några få år. Om du har fler sparmål kan det vara värt att ha olika sparanden för varje mål.

2. Sprid riskerna genom fondportföljens fördelning

Olika fondtyper fyller olika syften. Syftet med att spara i aktiefonder är att få högre avkastning på lång sikt, medan räntefonder syftar till att ge dig en stabil avkastning till en lägre risk, vilket också kan ses som ett skydd för ditt kapital från inflation och börssvängningar. Genom att spara i både aktie- och räntefonder får du ta del av samtliga fördelar, men blir inte fullt lika exponerad för nackdelarna.

Genom att kombinera aktie- och räntefonder i din portfölj kan du skräddarsy en risknivå som passar just dig. Generellt kan man säga att ju högre andel aktiefonder desto högre risk. En fondportfölj med 90 procent aktiefonder och 10 procent räntefonder har i regel högre risk än en fondportfölj med 70 procent aktiefonder och 30 procent räntefonder.

Risknivån för varje fond framgår av fondens faktablad och informationsbroschyr.

3. Välj fonder som kompletterar varandra

Eftersom en fond ger dig exponering mot ett flertal olika bolag ger fonden dig ett mer diversifierat sparande jämfört med om du ägt en enskild aktie. För att öka din diversifiering kan du välja olika inriktningar på dina fonder, så att fonderna kompletterar varandra istället för att överlappa, till exempel en teknikfond och en fond med inriktning på svenska bolag.

4. Skatta på din vinst

Hur mycket du behöver skatta på din portfölj beror på vilken kontotyp du sparar i. För de flesta är ISK det mest förmånliga alternativet eftersom du då betalar en schablonskatt på ditt kapital istället för vinstskatt på den vinst du gör. ISK är också det enklaste när det är dags att deklarera.

Lycka till när du bygger din fondportfölj. Om det är din första portfölj önskar vi dig en spännande och mycket givande resa.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan ISK och aktiekonto.
Och här hittar du information om hur du jämför fonder.

Vanliga frågor om att skapa fondportfölj

Varför ska jag diversifiera min fondportfölj?

Genom att investera i olika typer av fonder exponeras ditt sparande mot olika värdepapper och marknader. Det gör att du kan anpassa risknivån så att det passar just din livssituation och sparhorisont.

Vilka typer av fonder erbjuder Lannebo?

Lannebo förvaltar räntefonder, aktiefonder och blandfonder.

Hur många fonder bör man ha i sin fondportfölj?

Att ha 1-5 fonder ger dig god riskspridning, såvida fonderna inte har samma inriktning. Fler fonder än fem behövs sällan.