Så sätter du ihop en fondportfölj

Funderar du på hur du ska sätta upp ditt fondsparande? I den här artikeln går vi igenom vad du behöver ha koll på för att bygga en fondportfölj som hjälper dig att nå dina sparmål.

Så sätter du ihop en fondportfölj

Vad är en fondportfölj?

En fondportfölj är en sparares samlade innehav i olika fonder. Det främsta syftet med att ha en portfölj med flera fonder är att olika fonder kan komplettera varandra och ge en risknivå som passar just dig. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att fonder är noggrant komponerade portföljer av värdepapper, och det finns inte någon anledning att äga alltför många fonder (annat än att det kan vara roligt förstås).

Hur skapar jag en bra fondportfölj?

När du ska bygga din fondportfölj behöver du ha ett helhetsperspektiv för att kunna se till både dina kort- och långsiktiga sparmål. I praktiken innebär det att du varken har för få eller för många fonder, att du tar hänsyn till risknivån och att du har en bra blandning av aktie- och räntefonder.

Här får du information om hur du jämför fonder.

Vad du ska tänka på när du bygger en fondportfölj

1. Anpassa risknivån

När du ska sätta upp ditt sparande behöver du anpassa risknivån efter dina sparmål. Välj fonder med hög risk när din sparhorisont är 10 år eller mer, och lägre risk för det kapital som du avser att använda inom något eller några få år.

2. Blanda aktie- och räntefonder

Olika fondtyper fyller olika syften. Syftet med att spara i aktiefonder är att få avkastning på lång sikt, medan räntefonder gör att du kan skydda ditt kapital från inflation och börssvängningar. Genom att spara i både aktie- och räntefonder får du ta del av samtliga fördelar, men blir inte fullt lika exponerad för nackdelarna.

Genom att kombinera aktie- och räntefonder kan du skräddarsy en risknivå som passar just dig. Generellt kan man säga att ju högre andel aktiefonder desto högre risk. En fondportfölj med 90 procent aktiefonder och 10 procent räntefonder har i regel högre risk än en fondportfölj med 70 procent aktiefonder och 30 procent räntefonder.

3. Välj olika inriktningar

Eftersom fonder är naturligt diversifierade sparprodukter bör du välja inriktningar som kompletterar varandra istället för att överlappa varandra. Att välja två likvärdiga aktiefonder, såsom två teknikfonder, gör endast din portfölj svårare att överblicka. Då är det ofta bättre att välja en teknikfond och en Sverigefond eller något annat område som du tycker verkar lämpligt.

4. Kontotypen spelar roll

Hur mycket du behöver skatta på din portfölj beror på vilken kontotyp du sparar i. För de flesta är ISK det mest förmånliga alternativet eftersom du då betalar en schablonskatt på ditt kapital istället för vinstskatt på den vinst du gör. ISK är också det enklaste när det är dags att deklarera.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan ISK och aktiekonto.

Vanliga frågor om att skapa fondportfölj

Varför ska jag diversifiera min fondportfölj?

Genom att investera i olika typer av fonder exponeras ditt sparande mot olika värdepapper och marknader. Det gör att du kan anpassa risknivån så att det passar just din livssituation och sparhorisont.

Vilka typer av fonder erbjuder Lannebo?

Lannebo förvaltar räntefonder, aktiefonder och blandfonder.

Hur många fonder bör man ha i sin fondportfölj?

Att ha 1-5 fonder ger dig god riskspridning, såvida fonderna inte har samma inriktning. Fler fonder än fem behövs sällan.