Hur fungerar aktier? – En guide

Vill du ta ditt sparande till en ny nivå och funderar på att börja handla med aktier? I den här artikeln förklarar vi allt du behöver känna till om aktier så att du ska kunna ta steget och bli en aktiesparare.

Hur fungerar aktier? – En guide

Vad är en aktie?

En aktie är andel i ett aktiebolag, vilket gör aktiens ägare till delägare i företaget. För att du ska kunna köpa ett aktiebolags aktier krävs normalt sett att företaget är börsnoterat, det vill säga att aktierna är noterade på en börs eller annan handelsplattform. Det huvudsakliga syftet med börsnoteringen är att företaget ska få in kapital för att kunna driva eller utveckla sin verksamhet.

Läs mer: Allt om anskaffningsvärde

Vad är syftet med att äga aktier?

Den främsta anledningen till att handla med aktier är att det är ett sätt att få sitt sparkapital att växa. Du kan antingen tjäna pengar på aktierna genom aktieutdelningar, vilket är utdelningar av den vinst företaget har gjort under året, eller att du säljer aktien till ett högre pris än inköpspriset. Det är dock viktigt att vara medveten om att det alltid finns en risk att företaget inte gör någon vinst, eller att aktien minskar i värde. Här kan du läsa mer om hur du minskar risken genom diversifiering.

Läs mer: Lannebos fonder och Så fungerar fonder med utdelning

Hur handlar man med aktier?

För att kunna handla med aktier behöver du ha ett särskilt handelskonto att göra transaktionerna från, såsom ett aktiekonto eller ISK (investeringssparkonto). Det går även att handla aktier genom vissa kapitalförsäkringar. När du ska köpa eller sälja aktier lägger du en order via en handelsplattform där du uppger till vilket pris du är beredd att köpa eller sälja aktien för. Handelsplattformen kopplar sedan ihop dig med en säljare eller köpare som godkänner priset.

Läs mer: Vanliga frågor om fonder

Olika typer av aktier

Det finns olika typer av aktier och vilken typ du äger avgör dina rättigheter som aktieägare. För dig som vill vara så involverad som möjligt i det bolag du investerar i är A-aktier det bästa alternativet, då de ofta ger dig större rösträtt vid bolagsstämmor. Om du främst köper aktier i syfte att få ditt sparkapital att växa kan du välja B- eller C-aktier. Dessa aktier kan i vissa fall vara billigare, men du får samma utdelning som om du hade ägt A-aktier i bolaget.

För- och nackdelar med aktier

Fördelar:

  • Att köpa aktier är vanligtvis billigare än att investera i fonder.
  • När du köper aktier får du full kontroll över vilka bolag du investerar i.
  • Aktiesparande kan leda till att du får en mycket god avkastning på det investerade kapitalet.

Nackdelar:

  • Aktiesparande kräver att du lägger tid och energi på att sätta dig in i vad du investerar i, till skillnad mot fondsparande där fondförvaltaren sköter det arbetet åt dig.
  • Du behöver investera i många olika aktier för att få god riskspridning, något du får per automatik när du sparar i en aktiefond.
  • Ifall du väljer fel aktie finns det en stor risk att du förlorar pengar.

Läs mer: Aktier eller fonder?

Vanliga frågor om aktier

Vem kan köpa aktier?

För att kunna handla med aktier och andra värdepapper behöver du ha ett särskilt handelskonto, såsom ett aktiekonto eller ISK.

Varför investera i aktier?

Genom att investera i aktier kan du tjäna pengar på aktieutdelningar eller om du säljer aktien för ett högre pris än du köpte den för.

Var köper jag aktier?

Det enklaste sättet att köpa aktier är via en nätmäklare, såsom Nordnet eller Avanza.

När är det läge att investera i aktier?

I vilket läge det är bäst att investera i en viss aktie kan vara svårt att förutspå eftersom dess värde kan svänga mycket dag till dag. Satsa istället på aktier i företag du tror kommer att få god utveckling på lång sikt.