Vad är en låg fondavgift?

Vad räknas som en låg fondavgift och vilka faktorer påverkar priset? Här berättar Lannebo mer om prissättningen av fonder.

Vad är en låg fondavgift?

Vad är en låg fondavgift?

Vad som är en låg fondavgift beror till stor del på vilken typ av fond det handlar om. Den genomsnittliga årliga avgiften för olika fondtyper var 2020 enligt AMF följande:

Aktiefonder generellt: 1,52 procent.
Blandfonder: 1,29 procent.
Svenska aktiefonder: 1,04 procent
Svenska räntefonder (High yield): 0,71 procent.
Svenska aktieindexfonder: 0,31 procent.

Indexfonder och aktivt förvaltade fonder prissätts olika

En viktig faktor som avgör hur hög avgift fondbolaget tar ut är om fonden är aktivt förvaltad eller inte. En aktivt förvaltad fond innebär att förvaltarna och fondbolaget aktivt väljer hur fonden ska investera samt arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för långsiktigt hållbart värdeskapande i bolagen man investerar i.

I en indexfond sköts förvaltningen genom en förutbestämd mall och styrs helt av datorer. Detta gör att indexfonder i regel har lägre avgifter än aktivt förvaltade fonder. I Sverige är dock skillnaden mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder mindre då fondavgifterna för aktivt förvaltade fonder generellt sett är lägre i Sverige jämfört med övriga Europa.

Avgiften är alltid exkluderad när avkastning visas

När du ska jämföra olika fonders historiska avkastning är det bra att känna till att fondavgiften redan är dragen. Det innebär att två fonder med samma avkastning i slutändan ger dig samma summa i plånboken, oavsett hur hög avgiften är.

Riktmärken kring fondavgifter

För svenska indexfonder är avgiften i snitt 0,31 procent. Internationellt är indexfonder ofta billigare än så. I USA kostar de mest populära indexfonderna ned mot 0,02 procent.

För aktivt förvaltade fonder är det tvärtom då de generellt sett är billigare i Sverige än i omvärlden. Oftast ligger avgiften mellan 1-2 procent. Avgifter över 2 procent är relativt ovanliga och kan anses dyra.

Fondavgift för aktivt förvaltade fonder – vad får du för pengarna?

Om en fond har en årlig avgift på till exempel 1,6 procent så går runt hälften av summan, 0,8 procent, till fondbolaget och hälften till plattformen där du köper fonden (till exempel en nätmäklare eller ett försäkringsbolag).

Den halva av fondavgiften som går till fondbolaget används till kostnader så som administration, löner till personal och analyskostnader. Om fonden inte är aktivt förvaltad är kostnaderna för analys och förvaltning av naturliga skäl lägre.

Vanliga frågor om fondavgifter

Är det bättre att välja en indexfond med hög avgift?

Nej, vad gäller indexfonder bör du välja en fond med så låg avgift som möjligt eftersom den ändå aldrig kommer att slå index. Se dock till att fonderna du jämför följer samma index. Det finns till exempel flera olika index för svenska aktier och vilket index en fond följer har stor betydelse för avkastningen.

Varför har vissa fonder högre avgifter än andra?

Generellt beror det på att vissa fonder bedriver ett mer omfattande arbete vad gäller analys, ägarstyrning och hållbarhet. Dessutom tar många fondplattformar en avgift för att ha fonden tillgänglig för sparare.

Bör man titta på fondavgiften när man ska välja en aktivt förvaltad fond?

Ja, fondavgiften är en viktig faktor särskilt om du placerar i indexfonder. När det gäller aktivt förvaltade fonder är det viktigare att titta på fondens utveckling och fondens Sharpekvot, två nyckeltal som båda också tar hänsyn till avgiften.