Så fungerar AKAP-KR – en komplett guide

Får du tjänstepensionen AKAP-KR genom din anställning men funderar på vad det egentligen innebär? I den här guiden berättar Lannebo allt du behöver känna till om ditt pensionsavtal, såsom hur det fungerar, hur mycket pengar som sätts av och mycket mer.

Så fungerar AKAP-KR – en komplett guide

Vad är AKAP-KR (tidigare AKAP-KL)?

AKAP-KR är en kollektivavtalad tjänstepension som omfattar majoriteten av dem som jobbar inom kommun, region eller i kommunala bolag. Sedan årsskiftet 2022/2023 ersätter AKAP-KR avtalen AKAP-KL, KAP-KL och PA-KFS, med undantag för några grupper som fortsätter att tillhöra avtalet KAP-KL. Du som har AKAP-KR börjar tjäna in till din tjänstepension från att du anställs fram till dess att du går i pension.

Hur mycket pengar sätts av om jag har AKAP-KR?

Om du har AKAP-KR betalar din arbetsgivare motsvarande 6 procent av din lön upp till 46 438 kronor till din tjänstepension. På lönedelar som överstiger det beloppet sätter arbetsgivaren av motsvarande 31,5 procent fram tills du uppnår LAS-ålder (69 år 2023). Därefter betalar arbetsgivaren in motsvarande 6 procent av din lön, oavsett dess storlek.

Vad skiljer AKAP-KR från KAP-KL?

KAP-KL är ett äldre tjänstepensionsavtal som omfattar en del personer som är anställda inom kommun, region eller i kommunala bolag. De två avtalen bygger på olika principer för hur mycket pengar som ska betalas in till den anställdes pension. AKAP-KR är ett premiebestämt avtal medan KAP-KL är förmånsbestämt. Att tjänstepensionen är förmånsbestämd betyder att storleken på pensionspremien bestäms utifrån den anställdes genomsnittslön och anställningstid. Premiebestämd tjänstepension innebär att pensionspremiens storlek motsvarar en viss procentsats av den anställdes lön.

När kan jag ta ut min tjänstepension om jag har AKAP-KR?

Du kan som tidigast börja ta ut din tjänstepension när du har fyllt 60 år och den kortaste utbetalningsperioden är 10 år. Utbetalningarna från ditt pensionsförsäkringsbolag inleds när du fyller 70 år och fortsätter så länge du lever, om du inte meddelar dem något annat.

Läs mer: Tjänstepension – viktiga åldersgränser att ha koll på

Var placeras pengarna om jag har AKAP-KR?

Det är upp till dig att bestämma om din tjänstepension ska placeras i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Väljer du en traditionell försäkring kommer försäkringsbolaget att förvalta pengarna åt dig. Vill du ha större kontroll och själv bestämma vilka fonder du ska investera i är en fondförsäkring ett bättre alternativ.

För att välja försäkring och försäkringsbolag vänder du dig till din valcentral, vilket antingen är Pensionsvalet eller Valcentralen. Gör du inget val alls placeras pengarna i en traditionell försäkring med garanti och återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Läs mer: Placera tjänstepensionen på bästa sätt

Ingår några försäkringar eller andra förmåner i AKAP-KR?

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att ditt pensionskapital kommer att tilldelas dina efterlevande om du skulle avlida innan du går i pension. Skyddet ingår per automatik, men går att välja bort om du inte har något behov av det. Att välja bort skyddet leder till att din pension blir högre eftersom du då får ta del av pengarna som andra utan återbetalningsskydd lämnat efter sig.

Familjeskydd

Familjeskydd är en försäkring som innebär att dina efterlevande får ersättning om du avlider medan du är anställd och upp till sex månader därefter. Ersättningen beräknas utifrån det aktuella inkomstbasbeloppet det år du avlider. En vuxen efterlevande får 0,8 inkomstbasbelopp per år om din lön är lägre än 3 inkomstbasbelopp per halvår, och 1,1 inkomstbasbelopp om den är högre än så. Efterlevande barn får 0,5 inkomstbasbelopp per år fram tills att det fyllt 18 år, eller 20 år om barnet fortfarande går i skolan. Ersättningen betalas ut i fem år.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Ifall du skulle avlida medan du är anställd och yngre än 70 år får din familj, alternativt dödsboet, ett skattefritt engångsbelopp. Beloppets exakta storlek avgörs av hur gammal du är vid dödsfallet, hur många timmar du arbetar per vecka och vilka de efterlevande är.

Läs mer: Tjänstegrupplivförsäkring – detta behöver du veta

Vanliga frågor om AKAP-KR

Vad betyder AKAP-KR?

AKAP-KR är namnet på ett tjänstepensionsavtal som omfattar de flesta som arbetar inom kommun, region eller kommunala bolag.

Är AKAP-KR ett nytt avtal?

Ja, sedan 2023 har AKAP-KR ersatt tjänstepensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och PA-KFS, med undantag av några grupper som fortsätter med KAP-KL.

Kan jag byta från KAP-KL till AKAP-KR?

Ja, i vissa fall. Om ett byte är aktuellt för dig kommer din arbetsgivare att informera dig om detta.

När börjar man tjäna in till AKAP-KR?

Om du omfattas av tjänstepensionsavtalet AKAP-KR börjar du tjäna in till din tjänstepension från din första anställningsdag, oavsett hur gammal du är.