Kollektivavtalad tjänstepension – det här behöver du veta

Småbolagsfonder

Undrar du om du får tjänstepension av din arbetsgivare? Ifall du omfattas av ett kollektivavtal kan du vara helt säker på att svaret är ja. I den här artikeln går Lannebo igenom vad du behöver veta om kollektivavtalad tjänstepension.

Vad innebär kollektivavtalad tjänstepension?

Kollektivavtalad tjänstepension, även kallad avtalspension, innebär att villkoren för din tjänstepension har bestämts i ett avtal mellan din arbetsgivare och en facklig organisation. Omfattas du av ett kollektivavtal ingår tjänstepension automatiskt, dock varierar de exakta villkoren beroende på vilket avtal du har och det år du är född. Den kollektivavtalade tjänstepensionen fungerar som en minimistandard. Det betyder att din arbetsgivare som minst måste uppfylla de villkor som bestämts i avtalet, men att du också i vissa fall har möjlighet att själv förhandla fram bättre villkor.

Läs mer: Ta ut tjänstepension – regler och goda råd

Tre fördelar med kollektivavtalad tjänstepension

Du slipper förhandla om tjänstepensionen

Att ha kollektivavtalad tjänstepension innebär att du slipper tänka på att själv förhandla fram villkoren med din arbetsgivare – det har fackförbundet gjort åt dig. Du behöver alltså inte sätta dig in i alla detaljer kring hur tjänstepensioner fungerar på egen hand.

Fler försäkringar ingår

I många kollektivavtalade tjänstepensioner ingår olika försäkringar, såsom sjukförsäkring och efterlevandeskydd. Det gör att du kan känna dig trygg med att du och din familj är skyddade om något tråkigt skulle inträffa.

Lägre avgifter

Avtalspensioner har vanligtvis avsevärt lägre avgifter än individuella tjänstepensionsplaner. Det beror på att fackförbunden är en betydligt starkare motpart i prisförhandlingen med pensionsbolaget jämfört med en enskild person. På så sätt kommer en större del av pengarna som betalas in faktiskt gå till din pension.

Läs mer: Hur mycket tjänstepension bör man ha?

Vad heter de vanligaste avtalspensionerna?

För att ta reda på hur villkoren ser ut för din tjänstepension behöver du först undersöka vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av. Nedan har vi sammanställt namnen på de vanligaste avtalspensionerna.

  • Privatanställd tjänsteman: ITP1, ITP2
  • Privatanställd arbetare: SAF-LO
  • Kooperativt anställd arbetare: GTP
  • Anställd inom kommun, landsting eller region: KAP-KL, AKAP- KL, PA-KFS
  • Statligt anställd: PA16 avd 1, PA16 avd 2

Har din arbetsplats inget kollektivavtal? Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på när du har individuell tjänstepension.

Läs också: BTP, KTP, FTP och PFA

Vanliga frågor om kollektivavtalad tjänstepension

Vad är kollektivavtalad tjänstepension?

Kollektivavtalad tjänstepension är när villkoren för tjänstepensionen har bestämts i ett avtal mellan en arbetsgivare och det fackförbund som omfattar en arbetsplats.

Hur mycket ska arbetsgivaren betala in till tjänstepension med kollektivavtal?

Det beror på vilket kollektivavtal du har, men vanligtvis ligger summan på 4,5-6 procent av lönen.

Kan jag flytta min kollektivavtalade tjänstepension?

Du kan endast flytta din premiebestämda tjänstepension om flytträtten finns inskriven i ditt tjänstepensionsavtal.

Hur vet jag vilket tjänstepensionsavtal jag omfattas av?

Det enklaste sättet att ta reda på vad som gäller för dig är att kontakta din arbetsgivare eller logga in på Pensionsmyndighetens hemsida.