Så fungerar premiebestämd tjänstepension – en guide från Lannebo

Om din tjänstepension är premie- eller förmånsbestämd avgör vilka grundprinciper din arbetsgivare följer när den betalar in tjänstepension till dig. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver känna till om premiebestämd pension så att du ska få bättre koll på hur tjänstepensionen fungerar.

Lannebo Teknik Småbolag, Globalfond

Vad är premiebestämd pension?

Att din pension är premiebestämd innebär att din arbetsgivare sätter av ett belopp till din tjänstepension som motsvarar en viss procentsats av din lön. I praktiken betyder det att ju högre lön du har, desto större blir insättningarna till din pension.

Exempel:
Din månadslön ligger på 30 000 kronor. Enligt ditt kollektivavtal ska din arbetsgivare sätta av motsvarande 4,5 procent av din lön till din tjänstepension varje månad. Det innebär att din arbetsgivare sätter av:
30 000 x 0,045 = 1 350 kronor

Läs mer: Räkna ut tjänstepension

Skillnaden mellan premiebestämd och förmånsbestämd pension

Den främsta skillnaden mellan premie- och förmånsbestämd pension är att de bygger på olika principer kring hur mycket pengar som ska sättas av. Om din pension är förmånsbestämd beräknas storleken på premierna utifrån din anställningstid och storleken på din lön. En annan viktig skillnad är att du inte kan göra några egna val kring hur den förmånsbestämda pensionen ska placeras och förvaltas.

Läs mer: Tjänstepension och ålder – viktiga åldersgränser att ha koll på

Storleken på den premiebestämda pensionen påverkas av ditt kollektivavtal

Vilken procentsats som arbetsgivaren ska utgå från när de betalar in tjänstepension åt dig beror på om du omfattas av ett kollektivavtal. Om så är fallet har ett fackligt förbund och en arbetsgivarorganisation avtalat fram hur mycket tjänstepension som ska sättas av. Något som dock är viktigt att veta är att överenskommelsen endast är ett minimikrav – du har alltså alla möjligheter att förhandla till dig högre avsättningar till tjänstepensionen. Omfattas du inte av ett kollektivavtal är det ditt eget ansvar att förhandla fram en tjänstepension. Utgå då från nivåerna på de kollektivavtalade tjänstepensionerna så att du inte får lägre pension än genomsnittet.

Var placeras den premiebestämda pensionen?

Den premiebestämda pensionen betalas in till en valcentral som placerar den i ett förvalsalternativ, vilket i de flesta fall är en traditionell försäkring som förvaltas av ett försäkringsbolag. Om du vill göra egna val loggar du in på den valcentral som är kopplad till din tjänstepension. Där kan du välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta pensionen, samt om den ska placeras i en fondförsäkring eller traditionell försäkring. Ifall du är osäker på vilken valcentral du har kan du vända dig till din arbetsgivare.

Vanliga frågor om premiebestämd pension

Är premie- eller förmånsbestämd pension bäst?

Om premie- eller förmånsbestämd pension är bäst beror på olika faktorer, såsom vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av, hur länge du har jobbat på din arbetsplats och din ålder.

Hur mycket sätter arbetsgivaren av till den premiebestämda pensionen?

Storleken på pensionspremien avgörs av vilket avtal du tillhör och storleken på din lön.

När kan jag börja ta ut den premiebestämda pensionen?

Vid vilken tidpunkt du kan börja ta ut din premiebestämda pension beror på vilket eller vilka tjänstepensionsavtal du har och vad som står i dem.

I hur många år får man premiebestämd pension?

Det beror på när du började arbeta samt vad som står i ditt tjänstepensionsavtal. I många fall är det under hela arbetslivet.