Tjänstepension KAP-KL – en komplett guide

Om du jobbar inom kommun eller region och är född 1957 eller tidigare omfattas du med stor sannolikhet av tjänstepensionen KAP-KL. I den här guiden går Lannebo igenom allt du behöver veta om ditt tjänstepensionsavtal.

Tjänstepension KAP-KL – en komplett guide

Vad är KAP-KL?

KAP-KL är en kollektivavtalad tjänstepension för vissa personer som arbetar inom kommun, region eller i ett kommunalt bolag. Sedan årsskiftet 2022/2023 omfattas dock majoriteten av anställda inom kommun eller region av det nya avtalet AKAP-KR.

Vilka omfattas av KAP-KL efter 1 januari 2023?

Från den 1 januari 2023 omfattas du av KAP-KL endast om du:

  • är född 1957 eller tidigare
  • har fått nedsatt arbetsförmåga före 2023 och därför beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning eller livränta med minst 50 procent
  • har påbörjat uttag av förmånsbestämd ålderspension
  • fortfarande tjänar in till den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL och därför valt att fortsätta med avtalet.

Om inget av detta stämmer in på dig tillhör du troligtvis avtalet AKAP-KR.

Läs mer: Tjänstepension – åldersgränser att ha koll på

Vad är skillnaden mellan KAP-KL och AKAP-KR?

Den främsta skillnaden mellan de två pensionsavtalen är att AKAP-KR är helt och hållet premiebestämt medan KAP-KL innehåller en premiebestämd och en förmånsbestämd del. Att tjänstepensionen är premiebestämd innebär att arbetsgivaren betalar in ett visst belopp utifrån storleken på din lön, och förmånsbestämd betyder att pensionen beräknas utifrån anställningstid och lön under en beräkningsperiod. En annan viktig skillnad är att det inte finns någon lägre åldersgräns för när anställda börjar tjäna in till sin tjänstepension när de omfattas av AKAP-KR.

Hur mycket pengar sätts av om jag har KAP-KL?

Om du har KAP-KL sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 185 750 kronor per månad (2023). Överstiger din månadslön 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kronor år 2023) får du även en förmånsbestämd pension. Storleken på den förmånsbestämda pensionen fastställs i samband med att du pensioneras.

När kan jag ta ut min tjänstepension om jag har KAP-KL?

Den premiebestämda delen kan du som tidigast ta ut från att du har fyllt 60 år, men om du inte aktivt väljer att starta utbetalningarna börjar den betalas ut när du fyller 70. Om du inte meddelar försäkringsgivaren något annat betalas den ut så länge du lever. Den förmånsbestämda delen av KAP-KL kan som tidigast betalas ut den månad du fyller 61 år.

Var placeras pengarna om jag har KAP-KL?

Om du inte gör ett aktivt val placeras din pension i en traditionell försäkring med garanti och återbetalningsskydd hos KPA. Det betyder att det är KPA som sköter hur pengarna placeras. Ifall du hellre vill ta en aktiv roll i ditt sparande kan du byta till en fondförsäkring via någon av valcentralerna, Valcentralen eller Pensionsvalet. Då får du möjlighet att själv bestämma vilka fonder dina pengar ska placeras i.

Vilka försäkringar och förmåner ingår i KAP-KL?

Återbetalningsskydd

Om du avlider innan du hunnit gå i pension kommer ditt sparade pensionskapital betalas ut till din efterlevande. Du kan välja bort detta skydd och istället få något högre pension eftersom du då får ta del av övriga sparares pensionsrätter.

Familjeskydd och efterlevandepension

Ifall du dör under tiden du är anställd kan dina efterlevande få ersättning under en viss tidsperiod. Det här skyddet har du så länge du är anställd och det påverkar inte storleken på din pension.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Om du dör före du fyllt 67 år får din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp. Storleken på beloppet avgörs av flera faktorer, såsom hur länge du arbetat, ålder vid dödstillfället och vilka dina efterlevande är.

Läs mer: Tjänstegrupplivförsäkring – detta behöver du veta

Vanliga frågor om KAP-KL

Vad är skillnaden mellan KAP-KL och AKAP-KR?

AKAP-KR är ett premiebestämt pensionsavtal medan KAP-KL både är premie- och förmånsbestämt. Det innebär att avtalen bygger på olika principer för hur du tjänar in till pensionen.

Vilka omfattas av KAP-KL?

För att omfattas av KAP-KL behöver du vara född 1957 eller tidigare och vara anställd inom kommun, region eller i ett kommunalt företag eller förbund.

När kan man börja ta ut KAP-KL?

Om du har KAP-KL kan du som tidigast börja ta ut den premiebestämda delen när du fyllt 60 år, och den förmånsbestämda delen den månad du fyller 61 år.

Vad händer efter årsskiftet 2022/2023 för mig som omfattades av KAP-KL före årsskiftet?

Såvida du inte tillhör någon av de grupper som fortsätter att omfattas av KAP-KL (till exempel om du är född tidigare än 1957) kommer du att få ett nytt avtal: AKAP-KR.