Tjänstegrupplivförsäkring – detta behöver du veta

Om du är anställd på en arbetsplats som har ett kollektiv- eller hängavtal är din arbetsgivare skyldig att teckna en tjänstegrupplivförsäkring åt dig. I den här guiden går vi igenom allt du behöver känna till om efterlevandeskyddet TGL.

Tjänstegrupplivförsäkring – detta behöver du veta

Vad är tjänstegrupplivförsäkring (TGL)?

Tjänstegrupplivförsäkring, eller TGL, är ett slags efterlevandeskydd som ger dina anhöriga ersättning om du avlider medan du är anställd och yngre än 70 år. Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal ingår TGL per automatik och påverkar inte storleken på din tjänstepension. Även om din arbetsgivare inte har ett kollektivavtal kan den ändå ha valt att teckna försäkringen åt dig och dina kollegor, då kallas den för en frivillig tjänstegrupplivförsäkring.

Läs mer: Pension vid dödsfall

Hur fungerar tjänstegrupplivförsäkring?

Om du avlider medan du är anställd och mellan 18 och 70 år betalas det ut en skattefri engångssumma till dina anhöriga. Grundbeloppet är 315 000 kronor (6 prisbasbelopp) år 2023. I slutändan är det dock din ålder, hur många timmar du arbetar per vecka och om du har några barn som avgör det exakta beloppet.

Grundbelopp

Ålder vid dödsfallGrundbeloppAntal prisbasbelopp
18–54 år315 000 kr6
55 år288 750 kr5,5
56 år262 500 kr5
57 år236 250 kr4,5
58 år210 000 kr4
59 år183 750 kr3,5
60 år157 500 kr3
61 år131 250 kr2,5
62 år105 000 kr2
63 år78 750 kr1,5
64–69 år52 500 kr1

 

Undantag

  • Om du har barn som är under 17 år tilldelas dina anhöriga 315 000 kronor oavsett hur gammal du är vid dödsfallet.
  • Arbetar du mer än 8 men mindre än 16 timmar per vecka får du endast halva beloppet.
  • Finns det ingen förmånstagare får dödsboet begravningshjälp i form av ett halvt prisbasbelopp (26 250 kronor).

Barnbelopp
För varje barn som är under 20 år betalas ett barntillägg ut.

Barnets ålderBarntilläggAntal prisbasbelopp
Under 17 år105 000 kr2
Fyllt 17 men inte 19 år78 750 kr1,5
Fyllt 19 men inte 20 år52 500 kr1

Vem har tjänstegrupplivförsäkring?

Du som är anställd inom stat, kommun, region eller den privata sektorn får TGL genom ditt kollektivavtal. Försäkringen börjar gälla månaden efter att du fyllt 18 år och fram tills du fyller 70 år. Du behöver dock fortfarande vara anställd och arbeta minst 8 timmar i veckan.

Vem har rätt till pengarna från tjänstegrupplivförsäkringen?

I första hand tilldelas din make/maka eller registrerade partner pengarna från försäkringen, därefter dina barn och i sista hand dina föräldrar. Om du vill att pengarna istället ska gå till din sambo eller en annan närstående person behöver du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. För att hitta den blankett som är aktuell för dig kan du vända dig till din arbetsgivare eller den valcentral som är kopplad till ditt kollektivavtal.

Vanliga frågor om tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Vad är en tjänstegrupplivförsäkring?

En tjänstegrupplivförsäkring är en slags dödsfallsförsäkring som innebär att det betalas ut ett engångsbelopp till försäkringstagarens anhöriga om denne avlider innan pensioneringen.

Vem har rätt till TGL?

Du har rätt till TGL om du är anställd på en arbetsplats med kollektivavtal, arbetar mer än 8 timmar per vecka och är mellan 18 och 70 år.

Är TGL obligatoriskt?

Nej, om din arbetsplats inte har ett kollektivavtal är det inte säkert att du får TGL genom din anställning.

Vad kostar tjänstegrupplivförsäkring (TGL)?

TGL kostar dig som arbetsgivare mellan 20-39 kronor per anställd och månad beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Försäkringen påverkar alltså inte storleken på den anställdes pension.