Förmånsbestämd tjänstepension – så här fungerar det

Beroende på vilket kollektivavtal du tillhör är din tjänstepension antingen premie- eller förmånsbestämd. I den här artikeln förklarar Lannebo vad förmånsbestämd pension är så att du ska få bättre koll på hur pensionssystemet fungerar.

Förmånsbestämd tjänstepension – så här fungerar det

Vad är förmånsbestämd tjänstepension?

Förmånsbestämd tjänstepension innebär att storleken på din pension bestäms i förväg till ett visst belopp utifrån din slutlön eller genomsnittslön under ett antal år. Några faktorer som påverkar den förmånsbestämda pensionen är hur hög lön du har och hur länge du har varit anställd. För att få högsta möjliga pensionsbelopp behöver du ha arbetat i 360 månader, det vill säga 30 år. För varje månad som saknas minskar den förmånsbestämda pensionen med 1/360-del.

Läs mer: Räkna ut din tjänstepension

Vad är skillnaden mellan premiebestämd och förmånsbestämd pension?

Det som skiljer premiebestämda och förmånsbestämda tjänstepensionsavtal åt är att de bygger på olika grundregler för hur mycket pengar arbetsgivaren ska betala in. Om ett tjänstepensionsavtal är premiebestämt innebär det att beloppet som sätts av ska motsvara en visst procentsats av den anställdes lön – inom de flesta kollektivavtal är det 4,5 eller 6 procent som gäller. En annan väsentlig skillnad är att du som har förmånsbestämd pension inte har möjlighet att bestämma placeringsform för pengarna, något pensionssparare med premiebestämd pension kan.

Vem har förmånsbestämd pension?

För att få förmånsbestämd pension behöver du tillhöra något av kollektivavtalen ITP2, KAP-KL och PA16, avd 2.

Du omfattas av:

  • ITP2 om du är privatanställd tjänsteman och född 1978 eller tidigare.
  • KAP-KL om du är anställd inom kommun eller region och född 1957 eller tidigare, alternativt tillhör någon av de grupper som inte har gått över till det nya avtalet AKAP-KR vid årsskiftet 2022/2023.
  • PA16, avd 2 om du är statligt anställd och född 1987 eller tidigare.

Om du har KAP-KL eller PA16, avd 2 är din tjänstepension både premie- och förmånsbestämd. Då sätts det av motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kronor/ månad år 2023). För lönedelar som överstiger det beloppet betalas det även in en förmånsbestämd pension. Har du däremot ITP2 är större delen av din pension förmånsbestämd, men det sätts även av motsvarande 2 procent av din lön till en premiebestämd del. För att välja placeringsform för den premiebestämda delen vänder du dig till din valcentral.

Läs mer: Tjänstepension & ålder – viktiga åldersgränser att ha koll på

Vanliga frågor om förmånsbestämd pension

Borde jag byta från förmånsbestämd till premiebestämd pension om jag får möjlighet?

Om du har förmånsbestämd pension sedan tidigare är det viktigt att du undersöker hur ett byte skulle påverka din pension. I vissa fall, men inte alla, kan det leda till att du får mindre pension.

Hur mycket sätter arbetsgivaren av till förmånsbestämd pension?

Det beror på hur hög lön du har. Försäkringsbolaget som förvaltar pensionen räknar ut och meddelar din arbetsgivare vilket belopp som ska betalas in för att din pension ska hamna på rätt nivå.

När kan jag börja ta ut den förmånsbestämda pensionen?

Hur gammal du behöver vara för att ta ut din pension beror på vilket kollektivavtal du tillhör:
ITP2 – från 55 år
KAP-KL – från 60 år
PA16, avd 2 – från 62 år