Tisdagen den 6 juni är våra fonder stängda för handel till följd av Sveriges nationaldag.

Till handelskalender

Peter Lagerlöf: Stora möjligheter trots skakig börs

Lannebos förvaltare Peter Lagerlöf om favoritbolagen i portföljen, möjligheterna inom förnybar energi och den svaga kronans påverkan på börsen.

DD5I5209-klar 1104x736

Hur ska man tolka det som händer i omvärlden och hur påverkar det börsen och vilka aktier man ska köpa? Det är frågor som Peter Lagerlöf dagligen ställer sig. Tillsammans med Charlotta Faxén är han ansvarig förvaltare för flera av Lannebos fonder, bland andra Lannebo Mixfond och Lannebo Nordic Equities.

”Mina första aktieaffärer gjorde jag när jag och några studiekamrater startade en aktieklubb sista året vi pluggade i Uppsala. Klubbens främsta syfte var att den skulle fungera som skäl för oss att träffas och hålla kontakten efter studenten, men i takt med att sparkapitalet växte, växte också mitt intresse för aktier”, säger Peter Lagerlöf.

Efter att ha inlett karriären i statlig tjänst – första jobben var som ekonom på Riksbanken och departementssekreterare på Finansdepartementet – var Peter Lagerlöf under många år uppskattad och flerfaldigt prisad analyschef för mäklarfirman Carnegie (han mer eller mindre prenumererade på förstaplatsen när Sveriges bästa finansanalytiker utsågs varje år), innan han för fem år sedan lockades över till Lannebo.

”Jag trivs enormt bra på Lannebo. Det är en firma med ett starkt varumärke, en tydlig investeringsfilosofi och som har visat goda förvaltningsresultat över tiden. Som förvaltare har man stor frihet att agera inom sitt förvaltarmandat, vilket är väldigt stimulerande.”

De fem Lannebofonder som Peter Lagerlöf i dag ansvarar för – Mixfond, Mixfond Offensiv, Nordic Equities, Sverige Hållbar och Komplett (alla utom den sistnämnda tillsammans med Charlotta Faxén) – har i dagsläget växt till ett förvaltat kapital på runt 13 miljarder kronor.

”En viktig anledning till att jag blev en ‘prisad’ analytiker var att jag är en god pedagog och har en förmåga att förklara och förenkla det skenbart svåra. Jag tycker det handlar mycket om sunt förnuft och man behöver inte ‘överteoretisera’ när man investerar. En bred allmänbildning och mycket tidningsläsande är en bra grund att stå på även för en aktieinvesterare. Det finns få saker som är så kul som en lyckad aktieinvestering. Det ger både ekonomisk belöning och nöjdhet över den egna analysförmågan.”

Vad är största skillnaden mellan att vara analytiker och förvaltare?

”Den stora skillnaden är att här på Lannebo handlar det om riktiga pengar. Det innebär ett större ansvar. Men frågeställningen är densamma som jag alltid sysslat med i mitt yrkesliv: Var är det bäst att placera sina pengar?”

Stockholmsbörsen steg mycket under första halvåret av 2019 – vad ligger bakom uppgången?

”Börsen fick en bra start på året tack vare det ändrade räntescenariot. I slutet av fjolåret trodde många att världens centralbanker skulle börja höja räntorna under 2019, men så har inte skett. Det låga ränteläget ser ut att bli kvar under överskådlig tid, vilket ger stöd för börsen. De senaste månaderna har dock flera osäkerhetsfaktorer infunnit sig som lagt sordin på börsstämningen.”

DD5I5131-klar hemsida

Ser framåt. Makroanalys är viktigt i förvaltningen av Lannebo Mixfond.

En av dem är onekligen handelskriget mellan USA och Kina. Hur påverkar det oss i Sverige?

”Den direkta påverkan på svenska företag är än så länge relativt begränsad, men det är klart att det skapar en osäkerhet. Företagen skjuter upp investeringsbeslut och blir mer försiktiga. För vissa svenska företag innebär handelskriget en direkt fördel, som för Ericsson som vinner affärer tack vare de införda restriktionerna mot konkurrenten Huawei. Men att det kommer in grus i maskineriet i den så väloljade världsekonomin är självklart negativt överlag.”

Är du förvånad över det snabbt uppblossande handelskriget?

”Nej, det låg i korten. Att rådande handelsavtal innebär alldeles för generösa villkor för Kina är en linje som drivits av både demokrater och republikaner i USA i flera år. Sedan har president Trump gjort det här väldigt drastiskt på sitt alldeles egna sätt. Det handlar ju inte bara om ekonomi utan minst lika mycket om stormaktspolitik. Tyvärr har jag svårt att se hur man ska komma överens inom den närmaste framtiden.”

Hur påverkas börsen av den svaga kronkursen?

”Övervikten av svenska exportföretag med intäkter i dollar på Stockholmsbörsen gör ju att vinnarlistan är mycket längre än listan på förlorare. Nettoimportörer som detaljhandelsföretag hör till förlorarna, medan banker och fastighetsbolag, som har sin huvudverksamhet inom Sverige, förblir neutrala.”

Vilken inverkan har brexit?

”Tillväxten i den brittiska ekonomin har bromsat in de senaste åren, men vi vet inte hur brexit påverkar oss och världsekonomin förrän vi har det slutliga utfallet.”

Vilka andra större händelser i världen tittar du på?

”Bilproduktionen har tappat i hela världen i år, och det är en så stor industri att det påverkar hela världskonjunkturen. Försäljningen hämmas av nya testregler för nya bilmodeller och av att köparna tvekar över vad de ska välja för biltyp: diesel, el eller hybrid? Kanske får man inte köra dieselbilar i innerstaden i framtiden? Borde man vänta att köpa elbil tills batterierna är bättre och billigare? Ska man ens äga en bil eller gå över till de mobilitetstjänster som introduceras i världens städer? Allt sammantaget gör att jag tycker man ska ha en försiktig inställning till investeringar i bilindustrin för tillfället.”

Någon sektor du är extra positivt inställd till?

”Energiomställningen går snabbt i många delar av världen, nu när marknaden drar på egen hand. Att bygga vind- och solkraft är numera ofta lönsammare än kärn- eller kolkraft, även utan subventioner. Det gör att jag ser många intressanta investeringsmöjligheter i framför allt vindenergi just nu.”

I Konjunkturbarometern för maj uppmättes den sämsta siffran sedan 2012. Har de svenska hushållen skäl att se så dystert på ekonomin?

”Jag tycker inte det. Just Konjunkturbarometern är en indikator som mer bekräftar ett känsloläge än säger något om framtiden.”

Vilken av alla makroindikatorer tycker du är viktigast?

”Inköpschefsindex gillar jag. Den är lättolkad och ger en bra fingervisning om vart vi är på väg.”

Vad säger Inköpschefsindex om konjunkturläget då?

”Senaste mätningen för världsekonomin låg index kring 50, vilket är en nedgång från 55 för ett år sedan. Under 45 räknas som recession så 50 är ingen katastrof. Det sammanfattar ganska väl vad jag ser framför mig: Vi går mot en svagare konjunktur, men jag tycker inte att det finns några signaler som pekar på att vi går mot lågkonjunktur. Det är mer ljummen mellanmjölk.”

DD5I4996-klar-NY hemsida
Fokus. Förnybar energi är ett av områdena som Peter Lagerlöf tycker är extra intressant just nu.

All den här makroanalysen du gör – hur omvandlar du det till att bestämma vilka aktier som dina fonder ska investera i?

”Det är en bra fråga. På Lannebo har det alltid varit bolagsanalysen som varit det centrala. Vad som händer i omvärlden, så kallade makrofaktorer, ses som mer perifert, men vävs så klart in i analysen. Så jobbar även jag och Charlotta, med att titta på fundamenta i de enskilda bolagen, när vi väljer vilka aktier vi ska köpa. Men i Lannebo Mixfond som vi förvaltar är makroanalysen helt central. Det avgör hur stor andel aktier vi ska ha i portföljen.”

Hur ser fördelningen ut i dagsläget?

”I början av året hade vi ungefär 75 procent av kapitalet investerat i aktier. I mars tog vi ned risken ganska drastiskt, till ungefär 50 procent aktier, och där har vi legat sedan dess. Så man kan väl säga att vi i dagsläget har en ganska ljummen inställning till börsen.”

Hur investerar ni den andra hälften av kapitalet i mixfonden?

”På räntemarknaden. Främst företagsobligationer med rörlig ränta, som för närvarande ger en avkastning på ungefär 2 procent. När man förvaltar en mixfond blir det väldigt tydligt hur viktigt ränteläget är för börsutvecklingen. Det pågår en ständig jakt på avkastning.”

Vad är det för typ av bolag ni letar efter?

”Bolag med bra ledning som växer på egna meriter eller genom förvärv. Det underlättar om de är verksamma på en marknad som också växer. Vi vill gärna se starka kassaflöden, ökande intäkter och en stigande aktieutdelning över tid.”

Vilka är dina favoritaktier i dagsläget?

”Vi har många trotjänare som vi ägt länge. Två av dem är fritidsproduktbolaget Thule och installationsbolaget Bravida. Ett nyare innehav är teknikkonsulten ÅF, som gynnas av hållbarhetsvågen och som nyligen gjorde ett stort förvärv. Medicinjätten Astra Zeneca, som är relativt konjunkturoberoende, känns också som en bra aktie att äga i nuläget.”

Ni har annars inte så många storbolag i era fonder?

”Medelstora bolag ger i många fall bättre tillväxtpotential än stora bolag. De har samtidigt uppnått en tillräckligt kritisk massa för att få bort den största risken som förknippas med småbolag.”

Hur är det att förvalta en Nordenfond?

”Du får ett ungefär dubbelt så stort smörgåsbord att välja från. Du får dessutom del av en stor energi- och fiskesektor i Norge, och en stor läkemedelssektor i Danmark, som man inte hittar på Stockholmsbörsen. Det är ett väldigt tacksamt investeringsunderlag. De nordiska börserna står sig enormt bra avkastningsmässigt: Både på fem och tio års sikt har den nordiska aktiemarknaden gått bättre än Europa och världen.”

Hur kommer det sig att ett moget industriland som Sverige kan slå avkastningen i världens tillväxtländer?

”För att svenska företag är i världsklass. Svenska exportföretag har starka positioner och tjänar jättemycket pengar på tillväxtmarknader, så vi får ändå del av den tillväxt som finns runt om i världen.”

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Tova_Larsson-1600x900

23 mars 2023

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.

_Z9M8849 1600x900

17 apr. 2023

Frida Bratt: “Fortsätt månadsspara och sälj inte på grund av oro”

Med ett genuint samhällsengagemang och starkt rättvisepatos som bränsle gör hon skillnad för svenskarnas sparande. Vi möter Nordnets sparekonom Frida Bratt som utsetts till Årets Sparprofil av Lannebo.

Martin och Robin utan 10 1600x900

08 maj 2023

Lannebo Sverige Plus prisas

Sverigefonden Lannebo Sverige Plus har på lång, och kort, sikt lyckats skapa mycket fin riskjusterad avkastning. Nu prisas fonden i Refinitiv Lipper Fund Awards.