Lannebo Komplett

En fond i fond för dig som vill ha en varierad portfölj och god riskspridning.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
4
Sedan start
66,38%
Föregående dag
-1,34%
I år
0,98%
5 år
34,27%

Översikt

Lannebo Komplett - Fond i fond

Lannebo har ett team av 15 förvaltare som alla drivs av värdet av aktiv förvaltning. Samtidigt är de helt självständiga i sin process och förvaltarna har olika stil och inriktning vad gäller regioner, sektorer och storlek på bolag i sina fonder. Lannebo Komplett förvaltas av två erfarna förvaltare som i sin tur investerar i ett urval av Lannebos aktie- och räntefonder.

Placeringsinriktning

Lannebo Komplett är en aktivt förvaltad fondandelsfond som placerar i ett urval av Lannebo aktie- och räntefonder. Fördelningen mellan aktie- och räntefonder och ett aktivt urval av fonder inom respektive kategori ska möjliggöra en balanserad risknivå som understiger risknivån för aktiemarknaden som helhet och samtidigt överstiger risknivån för räntemarknaden som helhet.

Lannebo Komplett får placera högst 20 procent av fondförmögenheten i en och samma fond och placerar i första hand i fonder som förvaltas av Lannebo. Som högst får aktieandelen i fonden motsvara 60 procent av fondförmögenheten, räntedelen får uppgå till 100 procent och högst 30 procent får placeras i specialfonder.

Riktar sig till dig som

  • vill ha flera av Lannebos olika aktie- och räntefonder i ett skal
  • vill ha riskspridning mellan tillgångsslag och regioner
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan tillgångsslag och regioner beroende på marknadsläget.

Övrigt

Lannebo Komplett placerar främst i fonder som Lannebo förvaltar, men kan även placera i andra värdepappers- och specialfonder. Avgiften på de underliggande fonderna rabatteras till 100 procent och andelsägaren betalar endast en fast förvaltningsavgift på 1,6 procent samt en förvaringsavgift på maximalt 0,02 procent. Denna avgiftsstruktur är konkurrenskraftig jämfört med andra fond-i-fonder som vanligtvis tar avgifter i dubbla led.

Förvaltare

No description

Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description

Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut och allokerar mellan olika aktie- och räntefonder. Den geografiska fördelningen baseras på konjunktursyn samt potentialen på respektive marknad. Målsättningen är att uppnå en bra långsiktig avkastning med balanserad risknivå.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Komplett investerar i ett urval av Lannebos fonder som i sin tur bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering i de underliggande fonderna genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

De underliggande fonderna investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonderna investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Fondfakta

Startdatum2014-03-17
Bankgiro529-0788
ISINSE0005619996
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.