Hållbara investeringar

Genom att investera hållbart stöttar du inte bara bolag som tar miljö- och samhällsansvar, du gör en långsiktig investering. Vår erfarenhet är nämligen att bolag som har en uttalad och genomtänkt hållbarhetsstrategi vanligtvis är mer lönsamma i det långa loppet. Hållbarhet och avkastning går hand i hand. Här kan du läsa mer om hållbara investeringar och vad det innebär för oss.

Lannebo fonder, investeringsstrategi

Vad är en ansvarsfull investering?

Vad en ansvarsfull investering är påverkas av olika faktorer, såsom bolagets storlek, hur det styrs och branschen det verkar inom. Ett litet och relativt nytt företag har andra förutsättningar än ett större och väletablerat bolag.

När Lannebo ska investera i ett bolag gör vi alltid en grundlig hållbarhetsanalys för att inte lämna något åt slumpen. Då bedöms inte bara bolagets hållbarhetsstrategi för miljö och klimat, utan även ekonomi och bolagsstyrning. Företagens produkter behöver produceras på ett hållbart såväl som konkurrensmässigt sätt, och utan bra bolagsstyrning är det inte möjligt. När vi väl har investerat följer vi upp bolagen genom löpande hållbarhetsmöten, och försöker stötta dem i deras utveckling på alla sätt vi kan.

Varför ska man välja en hållbar fond?

Att investera i en hållbar fond är ett sätt att bidra till en bättre värld eftersom kapitalet då påverkar bolagen att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter. Dessutom har bolag med en långsiktigt hållbar affärsmodell bäst förutsättningar att utvecklas och ge avkastning på lång sikt – vilket även gäller för dina innehav. Genom att välja en hållbar fond kan du dessutom försäkra dig om att ditt kapital inte investeras i vapen, tobak, fossila bränslen eller andra marknader som inte gynnar social eller klimatmässig utveckling.

Flytta tjänstepension

På vilka sätt är Lannebos fonder hållbara?

Eftersom ansvarsfulla investeringar ger långsiktig avkastning är hållbarhet alltid en viktig faktor när vi väljer vilka bolag vi ska investera i. Alla fonder som Lannebo förvaltar har tre grundläggande hållbarhetsprinciper:

  1. Fonderna investerar inte i bolag inom branscher såsom tobak, vapen, pornografi, spel, alkohol eller fossila bränslen.
  2. Före varje investering görs en omfattande hållbarhetsanalys.
  3. Fondernas förvaltare arbetar i de fall det är möjligt aktivt med bolagsstyrning genom att exempelvis vara delaktiga i valberedningar för att utse bolagens styrelse.

Utöver dessa grundläggande principer så finns det två fonder som tar hållbarhetsarbetet ytterligare ett steg. Lannebo Norden Hållbar och Lannebo Sverige Hållbar investerar enbart i bolag vars verksamhet leder till ett friskare liv, ett mer hållbart samhälle, en bättre miljö eller som har högsta möjliga hållbarhetsbetyg. Bolagen i fonderna är handplockade och Lannebo har en aktiv roll i att förvalta dessa, med särskilt fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet.

Innan varje ny investering analyseras företaget ur ett hållbarhetsperspektiv både internt och extern, och våra förvaltare träffar ledningarna regelbundet för att diskutera företagets utveckling och hållbarhetsarbete. Vi kan dessutom påverka genom att rösta på bolagsstämmor och ingå i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning.

Hur bedömer man om en fond är hållbar?

Längst ner på våra fonders sidor finns deras hållbarhetsprofiler, där vi har sammanställt all information om vad vi gör för att säkerställa fondens hållbarhetsarbete. Om du vill jämföra fonder är dessa profiler utmärkta hjälpmedel, då de ger dig en tydlig översikt över den aktuella fondens strategi. Här kan du bland annat läsa om vilka specifika hållbarhetsaspekter som beaktas och vilka typer av bolag vi väljer bort. På så sätt blir det betydligt lättare för dig att göra ett medvetet val när du investerar i fonder.