Hållbart sparande

Vill du att dina sparpengar ska bidra till något gott, som att bromsa klimatförändringarna eller göra samhället mer jämställt? Här berättar vi mer om hållbart sparande så att du ska kunna investera på ett sätt som passar dig.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Norden Hållbar (2)

Vad är hållbart sparande?

Hållbart sparande är ett begrepp som syftar på investeringar med avsikten att skapa en bättre framtid, det kan därmed innefatta allt från miljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter och att utrota fattigdom. Några exempel på hållbara fonder är fonder som endast placerar i bolag som bidrar till hållbar utveckling, investerar i hållbarhetsprojekt och aktivt undviker branscher som har en skadlig inverkan på miljö och samhälle.

Hur kan mina sparpengar påverka?

En förutsättning för att bolag ska växa är tillgång till kapital. Genom att du gör ett aktivt val och placerar i bolag som påverkar världen positivt genom sina produkter ökar chansen att de ska lyckas. Det beror på att stigande aktiekurser ökar företagets möjligheter att anskaffa kapital, exempelvis genom en nyemission. Utomstående krav på hållbarhet ger dem alltså incitament att fortsätta utvecklas inom dessa områden, och får också mindre hållbara konkurrenter att röra sig i samma riktning. En investering i uthålliga lösningar kommer därför i slutändan skapa lösningar som håller.

Hur sparar man hållbart?

Det första steget när du ska starta ett hållbart sparande är att fundera på vilka branscher eller områden du vill stötta med dina sparpengar. Något som är viktigt att känna till är att det inte finns någon exakt definition av vad som räknas som en hållbar investering, vilket innebär att det är upp till dig som sparare att undersöka så att investeringen går i linje med dina värderingar. På Lannebo arbetar vi utifrån våra exkluderingskriterer, vilket innebär att vi undviker att investera i bolag inom branscher som vi bedömer har en negativ inverkan på miljö och samhälle. Vår utgångspunkt är att vara aktiva i vårt påverkansarbete och ansvarsfulla i vår förvaltning. Om du är intresserad av att veta mer om hållbarhetsarbetet i våra fonder hittar du information i fondernas profiler här på vår hemsida. Där kan du till exempel se vilken typ av bolag fonden investerar i, vilka branscher som exkluderas och hur vi arbetar i övrigt för att säkerställa att bolagen uppfyller olika hållbarhetskriterier.

ESG – internationell branschstandard för hållbarhet

Eftersom hållbarhet kan innefatta många olika saker kan det ibland vara svårt att bedöma hur hållbar en investering faktiskt är. På Lannebo investerar vi endast i bolag som uppfyller kriterierna för ESG (Environmental, Social & Governance), vilket är en internationell branschstandard för hållbarhet vad gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. I praktiken innebär det att vi endast investerar i bolag vars existens vi anser har en positiv påverkan på miljö eller samhälle, samt har en god ledarstruktur med en inkluderande och jämställd företagskultur.

Vanliga frågor om hållbart sparande

Vad innebär det att spara hållbart?

Att spara hållbart innebär att du har miljö eller samhälle i åtanke när du placerar dina pengar, till exempel genom att välja ett fondbolag som investerar noggrant i bolag som de bedömer kommer bidra till en bättre framtid.

Hur går jag tillväga för att hitta hållbara alternativ för mitt sparande?

Du kan till exempel spara i någon av Lannebos fonder. Hållbarhet har en central roll i vår förvaltning och vi väljer endast bolag som vi anser är bra rustade inför framtiden.

Kan jag få god avkastning trots att jag sparar hållbart?

Ja, när du investerar i en hållbar fond kan du få god avkastning, samtidigt som dina sparpengar bidrar till en mer hållbar utveckling i samhället.