Stark start för Lannebo Europe Green Transition

September blev ännu en negativ börsmånad. Men Lannebo Europe Green Transition har trots det fått en fin start. "Fallande kurser innebär alltid möjligheter", säger förvaltarna.

LanneboFonden-09451

Det har snart gått en månad sedan Lannebo Europe Green Transition startade den 19 september. Intresset för fonden har varit mycket stort och nära 1000 personer har redan investerat i nykomlingen. Börshumöret har däremot varit höstdystert med stora svängningar och nedgångar.
“Ur ett avkastningsperspektiv är det givetvis frustrerande att se marknaden falla direkt från start. Men relativt sett har vi  klarat oss något bättre än marknaden. Vi kommer att använda möjligheterna som fallande kurser erbjuder till att investera mer i kvalitetsbolag med starka marknadspositioner och som vi bedömer kan komma stärkta ur den nuvarande turbulensen”, säger Ulrik Ellesgaard som förvaltar fonden tillsammans med Carsten Dehn och Philip Andreassen.

“De första veckorna har varit minst sagt turbulenta. Marknaden har haft panik över stigande räntor, ökande energipriser i kombination med en stökig politisk situation i Storbritannien med förslag på ofinansierade skattesänkningar”, konstaterar Philip Andreasen.

Förvaltarna påpekar att det är viktigt att behålla lugnet och fortsätta genomföra den strategi man har planerat för.
“Vi är övertygade att bolag med energieffektiva produkter eller alternativ till fossila bränslen kommer att belönas på längre sikt. I den positiva vågskålen kan också nämnas att förutsättningarna för god avkastning har förbättrats för den långsiktige investeraren givet lägre värderingar på marknaden”, säger Carsten Dehn.

Gasläcka vid Nord Stream. Foto: Faksimil/Danska Försvarsmakten

Det är mycket fokus på energisektorn, särskilt i slutet av september när Nord Stream 1 & 2 sprängdes. Hur påverkar den här typen av händelser bolag verksamma inom förnybar energi?

“Oförbränd metangas utsläppt i atmosfären har en betydande negativ påverkan på global uppvärmning då metan är 84 gånger mer skadligt för temperaturen jämfört med motsvarande mängd koldioxid. Den stora läckan är således i sig negativ för miljön. Händelsen visar också sårbarheten i att vara beroende av utländska, fossila bränslen. Vi bedömer att händelsen ytterligare kommer dämpa aptiten att investera i traditionell energigenerering och uppvärming baserad på gas. Elektrifiering och förnybar energi kommer framstå som ett mer attraktivt alternativ”, säger Philip Andreasen.

I samband med månadsskiftet har det blivit publikt vilka fondens största bolag är (se de tre största innehaven i faktarutan längst ned). Ett bolag som inte är så känt bland svenska investerare är Nexans, kan ni berätta om det?

“Nexans är en global tillverkare av kablar för exempelvis infrastruktur kring förnybar energi. Bolagets marknader har stark efterfrågan tack vare investeringar i elnät och byggandet av vindparker till havs. Detta ökar efterfrågan på högspänningskablar, där vi bedömer att Nexans är en av de starkaste aktörerna i världen. Nexans ambition är att 2024 vara helt inriktat på elektrifiering, vilket kommer öka marginalerna och öka attraktionskraften för hållbarhetsfokuserade investerare. Vi bedömer att bolaget kommer att gynnas av att en ökad andel av energimixen kommer från förnybara energikällor, smartare elnät, ökade elkonsumtion samt tillväxt för elbilar. Nexans klimatmål som är externt verifierade och höga ambitioner beträffande en minskning av den egna miljöpåverkan. Vi förväntar oss att Nexans kommer spela en avgörande roll i elektrifieringen av Europa”, säger Ulrik Ellesgaard.


Fondens tre största innehav

  • Aalberts
    “Aalberts är ett nederländskt industribolag. Bolaget erbjuder marknadsledande produkter inom rörsystem, flödeskontroll samt ytbehandling. Aalberts har levererat hög organisk tillväxt, vilket vi förväntar oss kommer fortsätta under överskådlig framtid. Bolagets största segment är miljövänliga byggnader och som utgör närmare 60 procent av omsättningen. Hållbara transporter står för 15 procent av omsättningen.”

  • Arcadis
    “Arcadis är ett globalt konsultbolag inom bygg, design och projektledning med ett särskilt fokus på projekt relaterade till infrastruktur, miljö och vatten. Bolaget är exponerat mot strukturella tillväxttrender såsom klimatförändringar, urbanisering och vattenskydd. Arcadis är digitalt avancerat och har därmed lyckats genomföra stora och komplexa projekt med höga marginaler.”

  • Belimo
    “Belimo är ett schweiziskt bolag som är globalt ledande på utveckling och tillverkning av styrsystem för uppvärmning och ventilation. Bolaget riktar sig mot en stor och fragmenterad marknad, som är växande inom både nybyggnation och renovering då coronapandemin har lett till ett ökat fokus på luftkvaliteten inomhus. Belimo gynnas av att vara marknadsledare i nischer som drivs av hårdare regleringar samt höga energikostnader för fastighetsägare.”

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

09 mars 2023

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.

Ilmeg-3069 1600x900

22 mars 2023

Kundporträtt: Ny kurs i livet

Paret Eriksson flyttade hem till Sverige och köpte en dammsugarverkstad. I dag är Ilmeg ett världsnamn i gruvindustrin, med specialfokus på diamanter. Vi har pratat med entreprenörerna bakom den oväntade framgångssagan, tillika nyblivna kunder hos Lannebo.

Tova_Larsson-1600x900

23 mars 2023

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.