Stark start för Lannebo Europe Green Transition

September blev ännu en negativ börsmånad. Men Lannebo Europe Green Transition har trots det fått en fin start. "Fallande kurser innebär alltid möjligheter", säger förvaltarna.
Nyheter
LanneboFonden-09451

Det har snart gått en månad sedan Lannebo Europe Green Transition startade den 19 september. Intresset för fonden har varit mycket stort och nära 1000 personer har redan investerat i nykomlingen. Börshumöret har däremot varit höstdystert med stora svängningar och nedgångar.
“Ur ett avkastningsperspektiv är det givetvis frustrerande att se marknaden falla direkt från start. Men relativt sett har vi  klarat oss något bättre än marknaden. Vi kommer att använda möjligheterna som fallande kurser erbjuder till att investera mer i kvalitetsbolag med starka marknadspositioner och som vi bedömer kan komma stärkta ur den nuvarande turbulensen”, säger Ulrik Ellesgaard som förvaltar fonden tillsammans med Carsten Dehn och Philip Andreassen.

“De första veckorna har varit minst sagt turbulenta. Marknaden har haft panik över stigande räntor, ökande energipriser i kombination med en stökig politisk situation i Storbritannien med förslag på ofinansierade skattesänkningar”, konstaterar Philip Andreasen.

Förvaltarna påpekar att det är viktigt att behålla lugnet och fortsätta genomföra den strategi man har planerat för.
“Vi är övertygade att bolag med energieffektiva produkter eller alternativ till fossila bränslen kommer att belönas på längre sikt. I den positiva vågskålen kan också nämnas att förutsättningarna för god avkastning har förbättrats för den långsiktige investeraren givet lägre värderingar på marknaden”, säger Carsten Dehn.

Gasläcka vid Nord Stream. Foto: Faksimil/Danska Försvarsmakten

Det är mycket fokus på energisektorn, särskilt i slutet av september när Nord Stream 1 & 2 sprängdes. Hur påverkar den här typen av händelser bolag verksamma inom förnybar energi?

“Oförbränd metangas utsläppt i atmosfären har en betydande negativ påverkan på global uppvärmning då metan är 84 gånger mer skadligt för temperaturen jämfört med motsvarande mängd koldioxid. Den stora läckan är således i sig negativ för miljön. Händelsen visar också sårbarheten i att vara beroende av utländska, fossila bränslen. Vi bedömer att händelsen ytterligare kommer dämpa aptiten att investera i traditionell energigenerering och uppvärming baserad på gas. Elektrifiering och förnybar energi kommer framstå som ett mer attraktivt alternativ”, säger Philip Andreasen.

I samband med månadsskiftet har det blivit publikt vilka fondens största bolag är (se de tre största innehaven i faktarutan längst ned). Ett bolag som inte är så känt bland svenska investerare är Nexans, kan ni berätta om det?

“Nexans är en global tillverkare av kablar för exempelvis infrastruktur kring förnybar energi. Bolagets marknader har stark efterfrågan tack vare investeringar i elnät och byggandet av vindparker till havs. Detta ökar efterfrågan på högspänningskablar, där vi bedömer att Nexans är en av de starkaste aktörerna i världen. Nexans ambition är att 2024 vara helt inriktat på elektrifiering, vilket kommer öka marginalerna och öka attraktionskraften för hållbarhetsfokuserade investerare. Vi bedömer att bolaget kommer att gynnas av att en ökad andel av energimixen kommer från förnybara energikällor, smartare elnät, ökade elkonsumtion samt tillväxt för elbilar. Nexans klimatmål som är externt verifierade och höga ambitioner beträffande en minskning av den egna miljöpåverkan. Vi förväntar oss att Nexans kommer spela en avgörande roll i elektrifieringen av Europa”, säger Ulrik Ellesgaard.


Fondens tre största innehav

  • Aalberts
    “Aalberts är ett nederländskt industribolag. Bolaget erbjuder marknadsledande produkter inom rörsystem, flödeskontroll samt ytbehandling. Aalberts har levererat hög organisk tillväxt, vilket vi förväntar oss kommer fortsätta under överskådlig framtid. Bolagets största segment är miljövänliga byggnader och som utgör närmare 60 procent av omsättningen. Hållbara transporter står för 15 procent av omsättningen.”

  • Arcadis
    “Arcadis är ett globalt konsultbolag inom bygg, design och projektledning med ett särskilt fokus på projekt relaterade till infrastruktur, miljö och vatten. Bolaget är exponerat mot strukturella tillväxttrender såsom klimatförändringar, urbanisering och vattenskydd. Arcadis är digitalt avancerat och har därmed lyckats genomföra stora och komplexa projekt med höga marginaler.”

  • Belimo
    “Belimo är ett schweiziskt bolag som är globalt ledande på utveckling och tillverkning av styrsystem för uppvärmning och ventilation. Bolaget riktar sig mot en stor och fragmenterad marknad, som är växande inom både nybyggnation och renovering då coronapandemin har lett till ett ökat fokus på luftkvaliteten inomhus. Belimo gynnas av att vara marknadsledare i nischer som drivs av hårdare regleringar samt höga energikostnader för fastighetsägare.”

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer