Stark start för Lannebo Europe Green Transition

September blev ännu en negativ börsmånad. Men Lannebo Europe Green Transition har trots det fått en fin start. "Fallande kurser innebär alltid möjligheter", säger förvaltarna.
Nyheter
LanneboFonden-09451

Det har snart gått en månad sedan Lannebo Europe Green Transition startade den 19 september. Intresset för fonden har varit mycket stort och nära 1000 personer har redan investerat i nykomlingen. Börshumöret har däremot varit höstdystert med stora svängningar och nedgångar.
“Ur ett avkastningsperspektiv är det givetvis frustrerande att se marknaden falla direkt från start. Men relativt sett har vi  klarat oss något bättre än marknaden. Vi kommer att använda möjligheterna som fallande kurser erbjuder till att investera mer i kvalitetsbolag med starka marknadspositioner och som vi bedömer kan komma stärkta ur den nuvarande turbulensen”, säger Ulrik Ellesgaard som förvaltar fonden tillsammans med Carsten Dehn och Philip Andreassen.

“De första veckorna har varit minst sagt turbulenta. Marknaden har haft panik över stigande räntor, ökande energipriser i kombination med en stökig politisk situation i Storbritannien med förslag på ofinansierade skattesänkningar”, konstaterar Philip Andreasen.

Förvaltarna påpekar att det är viktigt att behålla lugnet och fortsätta genomföra den strategi man har planerat för.
“Vi är övertygade att bolag med energieffektiva produkter eller alternativ till fossila bränslen kommer att belönas på längre sikt. I den positiva vågskålen kan också nämnas att förutsättningarna för god avkastning har förbättrats för den långsiktige investeraren givet lägre värderingar på marknaden”, säger Carsten Dehn.

Gasläcka vid Nord Stream. Foto: Faksimil/Danska Försvarsmakten

Det är mycket fokus på energisektorn, särskilt i slutet av september när Nord Stream 1 & 2 sprängdes. Hur påverkar den här typen av händelser bolag verksamma inom förnybar energi?

“Oförbränd metangas utsläppt i atmosfären har en betydande negativ påverkan på global uppvärmning då metan är 84 gånger mer skadligt för temperaturen jämfört med motsvarande mängd koldioxid. Den stora läckan är således i sig negativ för miljön. Händelsen visar också sårbarheten i att vara beroende av utländska, fossila bränslen. Vi bedömer att händelsen ytterligare kommer dämpa aptiten att investera i traditionell energigenerering och uppvärming baserad på gas. Elektrifiering och förnybar energi kommer framstå som ett mer attraktivt alternativ”, säger Philip Andreasen.

I samband med månadsskiftet har det blivit publikt vilka fondens största bolag är (se de tre största innehaven i faktarutan längst ned). Ett bolag som inte är så känt bland svenska investerare är Nexans, kan ni berätta om det?

“Nexans är en global tillverkare av kablar för exempelvis infrastruktur kring förnybar energi. Bolagets marknader har stark efterfrågan tack vare investeringar i elnät och byggandet av vindparker till havs. Detta ökar efterfrågan på högspänningskablar, där vi bedömer att Nexans är en av de starkaste aktörerna i världen. Nexans ambition är att 2024 vara helt inriktat på elektrifiering, vilket kommer öka marginalerna och öka attraktionskraften för hållbarhetsfokuserade investerare. Vi bedömer att bolaget kommer att gynnas av att en ökad andel av energimixen kommer från förnybara energikällor, smartare elnät, ökade elkonsumtion samt tillväxt för elbilar. Nexans klimatmål som är externt verifierade och höga ambitioner beträffande en minskning av den egna miljöpåverkan. Vi förväntar oss att Nexans kommer spela en avgörande roll i elektrifieringen av Europa”, säger Ulrik Ellesgaard.


Fondens tre största innehav

  • Aalberts
    “Aalberts är ett nederländskt industribolag. Bolaget erbjuder marknadsledande produkter inom rörsystem, flödeskontroll samt ytbehandling. Aalberts har levererat hög organisk tillväxt, vilket vi förväntar oss kommer fortsätta under överskådlig framtid. Bolagets största segment är miljövänliga byggnader och som utgör närmare 60 procent av omsättningen. Hållbara transporter står för 15 procent av omsättningen.”

  • Arcadis
    “Arcadis är ett globalt konsultbolag inom bygg, design och projektledning med ett särskilt fokus på projekt relaterade till infrastruktur, miljö och vatten. Bolaget är exponerat mot strukturella tillväxttrender såsom klimatförändringar, urbanisering och vattenskydd. Arcadis är digitalt avancerat och har därmed lyckats genomföra stora och komplexa projekt med höga marginaler.”

  • Belimo
    “Belimo är ett schweiziskt bolag som är globalt ledande på utveckling och tillverkning av styrsystem för uppvärmning och ventilation. Bolaget riktar sig mot en stor och fragmenterad marknad, som är växande inom både nybyggnation och renovering då coronapandemin har lett till ett ökat fokus på luftkvaliteten inomhus. Belimo gynnas av att vara marknadsledare i nischer som drivs av hårdare regleringar samt höga energikostnader för fastighetsägare.”

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Från små frön till stora skördar – NanoCap och MicroCap blomstrar

Världens börser har tagit revansch efter några tunga ekonomiska år och det har väckt liv i svenskarnas fondsparande. Under perioden januari till juni uppgick nettosparandet i fonder till totalt 103,7 miljarder kronor. Det gör nysparandet...

Läs mer

Det gröna skiftet är en otrolig affärspotential

Under Niklas Stenbergs sex år som vd för Addtech har teknikkoncernen fortsatt att växa och utvecklas, trots flera utmaningar. Stenberg tillskriver framgångarna den unika Addtechkulturen och ett gott samarbete med Lannebo....

Läs mer

Så sparar vi!

Hur sparar Lannebos egen personal och vilket är deras bästa spartips? Vi pratade med fyra medarbetare från fyra olika avdelningar. Så här tänker de!...

Läs mer

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer