Byta från ITP2 till ITP1 – så fungerar det

Har du fått erbjudandet att byta från ITP2 till ITP1 av din arbetsgivare? I den här artikeln går vi igenom vad skillnaden är mellan tjänstepensionsavtalen och hur ett byte kan påverka din pension.

Byta från ITP2 till ITP1 – så fungerar det

Skillnaden mellan pensionsavtalen ITP1 och ITP2

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension för tjänstemän inom den privata sektorn och består av två separata system för hur mycket tjänstepension som sätts av. Du som är född före 1979 omfattas av ITP2, vilket är en förmånsbestämd pension. Det innebär att storleken på pensionen bestäms utifrån storleken på din slutlön, samt hur länge du har tjänat in till ITP2. Är du född efter 1979 tillhör du ITP1, som är en premiebestämd pension där premien motsvarar en viss procentsats av din lön. Pengarna placeras sedan i en kapitalförsäkring, vilket innebär att pensionens storlek avgörs av innehavens långsiktiga utveckling. Företag som tecknat kollektivavtal efter 2007 har möjlighet att erbjuda ITP1 till alla anställda, oavsett ålder.

Vad innebär det att byta från ITP2 till ITP1?

Ett byte från ITP2 till ITP1 innebär att du går över till det premiebestämda pensionssystemet från det förmånsbestämda, och den som tjänats in tidigare ligger kvar i det gamla systemet. Det är viktigt att du förstår att ett byte till ITP1 kommer med risken att din pension inte kommer upp till den nivå som garanterades inom ITP2. Det gäller särskilt om du inte har lång tid kvar till pensionen eftersom ränta-på-ränta-effekten på inbetalda premier då blir relativt liten. Endast en mycket kraftig börsutveckling under ditt resterande arbetsliv skulle kunna kompensera för detta. I de flesta fall är det därför betydligt tryggare att behålla ITP2.

Vanliga frågor om att byta från ITP2 till ITP1

Vad är mest förmånligt – ITP1 eller ITP2?

ITP1 och ITP2 är utformade för att ge ungefär samma utfall om du omfattas av samma avtal hela ditt yrkesliv. Vad som i slutändan är mest förmånligt för din sammanlagda pension beror på din löneutveckling respektive den allmänna börsutvecklingen.

Kan man byta från ITP2 till ITP1?

Ja, i vissa fall kan företag erbjuda sina anställda ITP1 oavsett ålder. Du bör dock vara försiktig med att byta från ITP2 eftersom det kan leda till att din pension försämras.

När ska man byta från ITP2 till ITP1?

Att byta från ITP2 till ITP1 är endast relevant om du har många (15 eller mer) år kvar till pensionen och du har en kraftig tro på börsens utveckling framöver.

Varför uppmuntrar företag sina anställda att byta från ITP2 till ITP1?

Många företag vill att deras anställda ska byta till ITP1 eftersom det blir lättare för dem att förutse kostnaderna kopplade till tjänstepensionen. För dig som anställd är det ofta mer fördelaktigt att behålla det gamla avtalet.