ITP tjänstepension – en komplett guide

ITP tjänstepension – en komplett guide

Får du tjänstepensionen ITP genom din anställning och undrar vad det innebär i praktiken? I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om ITP – inklusive vad det är, hur mycket pengar som sätts av och vilka andra förmåner som ingår.

Vad är ITP?

ITP står för Industrins och handelns tilläggspension och är en kollektivavtalad tjänstepension som du får av din arbetsgivare om du jobbar som tjänsteman inom den privata sektorn. Utöver att paketet innebär att det sätts av pengar till din pension får du en rad olika förmåner genom ITP, såsom försäkringar som ger dig och i vissa fall din familj ekonomiskt stöd i olika situationer. Exakt vilka förmåner som ingår för dig beror på vilket avtal du tillhör inom ITP. Om du är född 1979 eller senare omfattas du av ITP1, och om du är född före 1979 omfattas du troligtvis av ITP2. Det finns dock arbetsplatser där alla anställda omfattas av ITP1, oavsett ålder.

Läs mer: Har jag tjänstepension?

Vad är skillnaden mellan ITP1 och ITP2?

Den främsta skillnaden mellan ITP1 och ITP2 är att ITP1 är premiebestämd medan ITP2 till största delen är förmånsbestämd. Att tjänstepensionen är premiebestämd innebär att storleken på beloppet som arbetsgivaren betalar in har bestämts på förhand. I vissa fall motsvarar beloppet en viss procent av din lön, och i andra fall är det ett fast belopp. Du som har en premiebestämd tjänstepension kan själv bestämma om kapitalet ska placeras i en fond- eller kapitalförsäkring. Är din tjänstepension däremot förmånsbestämd är du garanterad en viss procent av din slutlön när du går i pension. Om så är fallet har du ingen möjlighet att påverka hur pengarna ska placeras.

Hur mycket pengar sätts av om jag har ITP?

ITP1

Ifall du har ITP1 börjar inbetalningarna till din tjänstepension det år du fyller 25. Din arbetsgivare betalar då in en premie varje månad som baseras på din lön. För lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kronor per månad 2023) sätter arbetsgivaren av motsvarande 4,5 procent av din lön. På lön mellan 46 438 kronor och 185 750 kronor betalar arbetsgivaren 30 procent.

ITP2

Om du har ITP2 började din arbetsgivare betala in till din tjänstepension när du var 28 år. Hur mycket du får i pension beror dels på storleken på din lön, dels på hur länge du haft ITP2. För att få full tjänstepension behöver du ha ITP2 i 30 år (360 månader). I beräkningen av hur mycket pension du får ut dras 1/360-del av för varje månad som saknas.

ÅrslönPension i procent av lön
0- 557 250 kr10 %
557 250 – 1 486 000 kr65 %
1 486 000 – 2 229 000 kr32,5 %
2 229 000 kr

Därutöver sätter din arbetsgivare av en summa som motsvarar 2 procent av din lön. Denna del kallas för ITPK och är premiebestämd. Premien placeras i en traditionell försäkring hos Alecta om du inte aktivt väljer något annat. Hur stor din premiebestämda pension blir avgörs av storleken på inbetalningarna, avkastning och de avgifter som tas ut.

Läs mer: Räkna ut din tjänstepension

När kan jag ta ut min tjänstepension om jag har ITP?

Oavsett om du har ITP1 eller ITP2 börjar utbetalningarna av din tjänstepension automatiskt när du fyller 66 år. Om du inte gör ett aktivt val kring hur lång tidsperiod pensionen ska betalas ut kommer utbetalningarna att ske så länge du lever. Om du även har ITPK kommer den delen av pensionen betalas ut under fem år – såvida du inte väljer något annat.

Månadsspara hos Lannebo Fonder

Var placeras pengarna om jag har ITP?

ITP1

Om du har tjänstepensionen ITP1 är det upp till dig att bestämma var pengarna ska placeras. Gör du inget eget val placeras de i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Alecta. För att göra egna val kring hur din pension ska placeras vänder du dig till valcentralen Collectum.

ITP2

Med tjänstepensionen ITP2 kan du själv inte påverka hur kapitalet ska placeras utan det förvaltas av Alecta. Om du även får ITPK kan du dock påverka hur den delen ska placeras genom valcentralen Collectum.

Vilka försäkringar och förmåner ingår i ITP?

ITP1

Sjukpension
Om du är sjukskriven längre än 90 dagar får du ersättning som ska täcka en del av ditt inkomstbortfall.

Familjeskydd
Familjeskydd är en valfri försäkring som ger din familj ekonomisk ersättning om du avlider innan du går i pension. Ett familjeskydd är inte kostnadsfritt utan innebär att det dras en summa från din egen pension.

Återbetalningsskydd
Ett återbetalningsskydd innebär att pengarna i din tjänstepension betalas ut till dina efterlevande om du skulle dö innan du går i pension. Att teckna ett återbetalningsskydd är kostnadsfritt, men innebär att du inte får ta del av övriga sparares pensionsrätter.

ITP2

Sjukpension
Sjukpension är en ersättning som du har rätt till om du är sjukskriven i mer än 90 dagar.

Familjepension
Om du tjänar mer än 557 250 kronor om året och avlider har dina efterlevande rätt till en familjepension. Du kan dock avstå denna försäkring och istället välja att det betalas in mer till ditt ITPK.

Läs mer: Byta från ITP2 till ITP1

Vanliga frågor om ITP

Vad betyder ITP?

ITP är en förkortning för ”Industrins och handelns tilläggspension”. Det är ett kollektivavtalat tjänstepensionspaket som omfattar privatanställda tjänstemän.

Vem får ITP?

ITP omfattar huvudsakligen dig som är privatanställd tjänsteman och arbetar på ett företag som har det kollektivavtal som förhandlats fram mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

När börjar man tjäna in till ITP?

Om du har ITP1 börjar du tjäna in till pensionen från det år du fyller 25, medan du som har ITP2 började tjäna in till pensionen när du fyllde 28 år.

Vad händer med ITP2 om jag byter jobb?

Om du byter jobb får du inte en procentsats av din slutlön i pension utan värdet på de premier som har betalats in fram till den dag du lämnade ITP2.

Bör jag byta från ITP2 till ITP1 om jag är över 50 år?

Nej, i den situationen är det ofta ofördelaktigt att byta pensionslösning eftersom det kan leda till att du får lägre pension.