Aktivt förvaltade fonder vs indexfonder

När du investerar i en aktivt förvaltad fond betyder det att fondens förvaltare väljer bolag utifrån noggrann analys, och tar ibland även en aktiv roll i att hjälpa bolaget att utvecklas åt rätt håll. Vilka är fördelarna med att välja en aktivt förvaltad fond istället för en indexfond? Och vad är skillnaden mellan de två?

Aktivt förvaltade fonder vs indexfonder

Vad är en aktivt förvaltad fond?

En aktivt förvaltad fond styrs av en eller flera fondförvaltare som bestämmer hur fonden ska investera och som arbetar med bolagen som fonden investerat i för att de ska utvecklas så bra som möjligt.

En indexfond styrs av en algoritm som placerar fondens kapital på ett förutbestämt sätt ofta i aktier som ingår i ett visst index.

Aktivt förvaltad fondIndexfond
InvesteringsbeslutAktivtPassivt
BolagsanalysAktivtPassivt
Antal bolagFärreFler
AvgifterHögreLägre
MålBättre riskjusterad avkastningAvkastning som index minus avgifter
HållbarhetAktivt arbeteSällan aktivt arbete
RisknivåVarierarVarierar

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond som investerar i aktierna som ingår i ett visst aktieindex. Det är viktigt att känna till att ett index kan se väldigt olika ut. En del index kan innehålla de största bolagen mätt som börsvärde, ett annat kan innehålla de mest handlade aktierna och ett tredje kan innehålla aktier som väljs ut av en kommitté. Att investera i en indexfond innebär alltså inte per definition att man kommer att få en avkastning “som genomsnittet”.

En svensk indexfond som investerar efter indexet OMXS30 innehåller till exempel de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen medan en svensk indexfond som investerar efter SIXPRX innehåller de 260 bolagen med störst börsvärde på Stockholmsbörsen.

Eftersom en indexfond styrs med hjälp av algoritmer och inte kräver mänsklig arbetskraft på samma sätt som aktivt förvaltade fonder har indexfonder lägre förvaltningsavgift än aktivt förvaltade fonder.

Vilka är fördelarna med aktivt förvaltade respektive indexfonder?

Den allra viktigaste frågan för sparare brukar vara vad som ger mest i plånboken. I Sverige har en genomsnittlig aktivt förvaltad Sverigefond gett högre avkastning än en genomsnittlig indexfond de senaste 20 åren. Att investera i indexfonder har alltså gett en sämre avkastning.

I USA gäller det motsatta, där har en genomsnittlig indexfond gett en högre avkastning än en genomsnittlig aktivt förvaltad fond. Vad detta beror på eller om det kommer att se ut så även i framtiden är det ingen som vet.

Det vi däremot vet är att för en indexfond blir avkastningen alltid sämre än index, då den följer ett index minus avgifter och handelskostnader. För en aktivt förvaltad fond kan avkastningen bli högre eller lägre beroende på förvaltarnas skicklighet och marknadens utveckling.

En annan fråga som många sparare värdesätter är en fonds hållbarhetsarbete. Då en indexfond följer ett visst index innebär det att du inte kan vara säker på vilka typer av bolag som fonden investerar i. Om du till exempel vill avstå från att stötta bolag som producerar mycket koldioxid eller där arbetarnas arbetsförhållanden är tveksamma kan du inte räkna med att indexfonden tar hänsyn till sådana faktorer om den inte anger det. Genom att välja en aktivt förvaltad fond kan du däremot investera i ett alternativ som passar dina värderingar, oavsett om det är bolag som utmanar gamla affärsmodeller eller som är verksamma inom ett specifikt område. Lannebos aktivt förvaltade fonder bedriver dessutom ett aktivt hållbarhetsarbete och är konstant ute och träffar företagsledningar och tar ett aktivt ansvar som ägare.

Lannebos aktivt förvaltade fonder

Under fliken Fonder får du överblick över Lannebos samtliga fonder – de är alla aktivt förvaltade. Vi är övertygade om att såväl sparare som samhälle vinner på aktiv förvaltning.

Genom att klicka dig in på en fonds profil får du all information du behöver om den specifika fonden, såsom dess inriktning och hur vi förvaltar den. Där får du också veta hur fonderna passar in i investeringsportföljen utifrån risk och tidshorisont, så att du ska kunna bygga en portfölj som återspeglar dina sparmål.