Hållbarhetsarbetet lyfter Bufab

Sedan börsnoteringen 2014 har Bufab förfinat sitt hållbarhetsarbete betydligt. Något som nu ger företaget en fördel när kraven successivt höjs från kunderna. Johan Ståhl, förvaltare på Lannebo berättar om Lannebos roll i arbetet.
Nyheter
Namnlös design (1)

Det småländska företaget Bufab börsnoterades 2014 och Lannebo har varit aktieägare i bolaget sedan dess. Bufab är ett handelsföretag som säljer små komponenter som skruvar och muttrar till sina kunder, företrädesvis tillverkande företag. Bufab har idogt och konsekvent expanderat internationellt och har nu verksamhet i 28 länder.

Sedan Bufab startades 1977 har världshandeln globaliserats i stor utsträckning, vilket ställer krav på ett företag som Bufab. Men globaliseringen erbjuder även möjligheter, så även kundernas ökade hållbarhetskrav. 2015 hade Lannebo sitt första hållbarhetsmöte med Bufab:
”Vi tyckte då att Bufabs uppförandekod var generellt utformad och att bolaget borde lägga mer resurser på utbildning inom hållbarhet. Bufab hade inte heller haft samma kundtryck som konsumentbolag vad gäller leverantörskontroller men det började komma”, säger Johan Ståhl, förvaltare av småbolagsfonden Lannebo Småbolag.

Nu är trycket stort på att hållbarhetssäkra leveranskedjor i alla branscher. Bufabs affärsmodell bygger på att företaget är bättre än sina kunder på att hantera alla dessa leverantörer och små komponenter. Det gäller även inom hållbarhet. Genom sin storlek kan Bufab lättare utvärdera leverantörer och säkerställa att de exempelvis lever upp till uppförandekoder. Bufabs framsteg inom hållbarhet återspeglas i att bolaget får högsta betyg i Lannebos egna hållbarhetsanalyser.
”Bufabs målsättning är att vara bäst i sin bransch inom hållbarhet. Bufab är större än de flesta av sina konkurrenter och kan därför lägga mer resurser på hållbarhet. Vi tror att Bufab har en möjlighet att vinna nya affärer genom att erbjuda kunderna en säker och validerad produkt. Bufab har möjligheten att ta ledartröjan när det gäller ESG i sin bransch”, säger Johan Ståhl.

Lannebo har även deltagit i Bufabs valberedning sedan 2015.
”Bufab var riskkapitalägt när det börsnoterades och det har skett ett skifte av huvudägare sedan dess. Ägarskiftet återspeglas i styrelsens sammansättning, där alla ledamöter förutom en valts in efter Bufabs börsnotering”, säger Johan Ståhl, som är ledamot i valberedningen.
”Valberedningen har under åren ägnat stor tid till att utvärdera och nominera nya styrelseledamöter. Vi är glada över att ha lyckats tillsätta den sittande styrelsen med ledamöter som har relevanta erfarenheter och kompetenser”, fortsätter Johan Ståhl.

Jämställdhet i styrelsen har varit en prioriterad fråga för valberedningen sedan börsnoteringen. I dagsläget är tre av sju ledamöter kvinnor. När Bufab börsnoterades var antalet kvinnor i styrelsen noll.
”Bufab är ett typexempel på hur viktigt de svenska institutionernas valberedningsarbete varit för en ökad jämställdhet bland börsbolagens styrelser. Samtidigt är det anmärkningsvärt att Bufabs styrelse var helt mansdominerad när bolaget var onoterat och riskkapitalägt. Jag utgår från att även riskkapitalbolagen prioriterar jämställdhet framöver. De har ju i alla fall börjat vifta med ESG-flaggan”, säger Mats Gustafsson, ansvarig för ägarfrågor på Lannebo.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer