Hållbarhetsarbetet lyfter Bufab

Sedan börsnoteringen 2014 har Bufab förfinat sitt hållbarhetsarbete betydligt. Något som nu ger företaget en fördel när kraven successivt höjs från kunderna. Johan Ståhl, förvaltare på Lannebo berättar om Lannebos roll i arbetet.

2

Namnlös design (1)

Det småländska företaget Bufab börsnoterades 2014 och Lannebo har varit aktieägare i bolaget sedan dess. Bufab är ett handelsföretag som säljer små komponenter som skruvar och muttrar till sina kunder, företrädesvis tillverkande företag. Bufab har idogt och konsekvent expanderat internationellt och har nu verksamhet i 28 länder.

Sedan Bufab startades 1977 har världshandeln globaliserats i stor utsträckning, vilket ställer krav på ett företag som Bufab. Men globaliseringen erbjuder även möjligheter, så även kundernas ökade hållbarhetskrav. 2015 hade Lannebo sitt första hållbarhetsmöte med Bufab:
”Vi tyckte då att Bufabs uppförandekod var generellt utformad och att bolaget borde lägga mer resurser på utbildning inom hållbarhet. Bufab hade inte heller haft samma kundtryck som konsumentbolag vad gäller leverantörskontroller men det började komma”, säger Johan Ståhl, förvaltare av småbolagsfonden Lannebo Småbolag.

Nu är trycket stort på att hållbarhetssäkra leveranskedjor i alla branscher. Bufabs affärsmodell bygger på att företaget är bättre än sina kunder på att hantera alla dessa leverantörer och små komponenter. Det gäller även inom hållbarhet. Genom sin storlek kan Bufab lättare utvärdera leverantörer och säkerställa att de exempelvis lever upp till uppförandekoder. Bufabs framsteg inom hållbarhet återspeglas i att bolaget får högsta betyg i Lannebos egna hållbarhetsanalyser.
”Bufabs målsättning är att vara bäst i sin bransch inom hållbarhet. Bufab är större än de flesta av sina konkurrenter och kan därför lägga mer resurser på hållbarhet. Vi tror att Bufab har en möjlighet att vinna nya affärer genom att erbjuda kunderna en säker och validerad produkt. Bufab har möjligheten att ta ledartröjan när det gäller ESG i sin bransch”, säger Johan Ståhl.

Lannebo har även deltagit i Bufabs valberedning sedan 2015.
”Bufab var riskkapitalägt när det börsnoterades och det har skett ett skifte av huvudägare sedan dess. Ägarskiftet återspeglas i styrelsens sammansättning, där alla ledamöter förutom en valts in efter Bufabs börsnotering”, säger Johan Ståhl, som är ledamot i valberedningen.
”Valberedningen har under åren ägnat stor tid till att utvärdera och nominera nya styrelseledamöter. Vi är glada över att ha lyckats tillsätta den sittande styrelsen med ledamöter som har relevanta erfarenheter och kompetenser”, fortsätter Johan Ståhl.

Jämställdhet i styrelsen har varit en prioriterad fråga för valberedningen sedan börsnoteringen. I dagsläget är tre av sju ledamöter kvinnor. När Bufab börsnoterades var antalet kvinnor i styrelsen noll.
”Bufab är ett typexempel på hur viktigt de svenska institutionernas valberedningsarbete varit för en ökad jämställdhet bland börsbolagens styrelser. Samtidigt är det anmärkningsvärt att Bufabs styrelse var helt mansdominerad när bolaget var onoterat och riskkapitalägt. Jag utgår från att även riskkapitalbolagen prioriterar jämställdhet framöver. De har ju i alla fall börjat vifta med ESG-flaggan”, säger Mats Gustafsson, ansvarig för ägarfrågor på Lannebo.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Tova_Larsson-1600x900

23 mars 2023

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.

_Z9M8849 1600x900

17 apr. 2023

Frida Bratt: “Fortsätt månadsspara och sälj inte på grund av oro”

Med ett genuint samhällsengagemang och starkt rättvisepatos som bränsle gör hon skillnad för svenskarnas sparande. Vi möter Nordnets sparekonom Frida Bratt som utsetts till Årets Sparprofil av Lannebo.

Martin och Robin utan 10 1600x900

08 maj 2023

Lannebo Sverige Plus prisas

Sverigefonden Lannebo Sverige Plus har på lång, och kort, sikt lyckats skapa mycket fin riskjusterad avkastning. Nu prisas fonden i Refinitiv Lipper Fund Awards.