Hållbarhetsarbetet lyfter Bufab

Sedan börsnoteringen 2014 har Bufab förfinat sitt hållbarhetsarbete betydligt. Något som nu ger företaget en fördel när kraven successivt höjs från kunderna. Johan Ståhl, förvaltare på Lannebo berättar om Lannebos roll i arbetet.

2

Namnlös design (1)

Det småländska företaget Bufab börsnoterades 2014 och Lannebo har varit aktieägare i bolaget sedan dess. Bufab är ett handelsföretag som säljer små komponenter som skruvar och muttrar till sina kunder, företrädesvis tillverkande företag. Bufab har idogt och konsekvent expanderat internationellt och har nu verksamhet i 28 länder.

Sedan Bufab startades 1977 har världshandeln globaliserats i stor utsträckning, vilket ställer krav på ett företag som Bufab. Men globaliseringen erbjuder även möjligheter, så även kundernas ökade hållbarhetskrav. 2015 hade Lannebo sitt första hållbarhetsmöte med Bufab:
”Vi tyckte då att Bufabs uppförandekod var generellt utformad och att bolaget borde lägga mer resurser på utbildning inom hållbarhet. Bufab hade inte heller haft samma kundtryck som konsumentbolag vad gäller leverantörskontroller men det började komma”, säger Johan Ståhl, förvaltare av småbolagsfonden Lannebo Småbolag.

Nu är trycket stort på att hållbarhetssäkra leveranskedjor i alla branscher. Bufabs affärsmodell bygger på att företaget är bättre än sina kunder på att hantera alla dessa leverantörer och små komponenter. Det gäller även inom hållbarhet. Genom sin storlek kan Bufab lättare utvärdera leverantörer och säkerställa att de exempelvis lever upp till uppförandekoder. Bufabs framsteg inom hållbarhet återspeglas i att bolaget får högsta betyg i Lannebos egna hållbarhetsanalyser.
”Bufabs målsättning är att vara bäst i sin bransch inom hållbarhet. Bufab är större än de flesta av sina konkurrenter och kan därför lägga mer resurser på hållbarhet. Vi tror att Bufab har en möjlighet att vinna nya affärer genom att erbjuda kunderna en säker och validerad produkt. Bufab har möjligheten att ta ledartröjan när det gäller ESG i sin bransch”, säger Johan Ståhl.

Lannebo har även deltagit i Bufabs valberedning sedan 2015.
”Bufab var riskkapitalägt när det börsnoterades och det har skett ett skifte av huvudägare sedan dess. Ägarskiftet återspeglas i styrelsens sammansättning, där alla ledamöter förutom en valts in efter Bufabs börsnotering”, säger Johan Ståhl, som är ledamot i valberedningen.
”Valberedningen har under åren ägnat stor tid till att utvärdera och nominera nya styrelseledamöter. Vi är glada över att ha lyckats tillsätta den sittande styrelsen med ledamöter som har relevanta erfarenheter och kompetenser”, fortsätter Johan Ståhl.

Jämställdhet i styrelsen har varit en prioriterad fråga för valberedningen sedan börsnoteringen. I dagsläget är tre av sju ledamöter kvinnor. När Bufab börsnoterades var antalet kvinnor i styrelsen noll.
”Bufab är ett typexempel på hur viktigt de svenska institutionernas valberedningsarbete varit för en ökad jämställdhet bland börsbolagens styrelser. Samtidigt är det anmärkningsvärt att Bufabs styrelse var helt mansdominerad när bolaget var onoterat och riskkapitalägt. Jag utgår från att även riskkapitalbolagen prioriterar jämställdhet framöver. De har ju i alla fall börjat vifta med ESG-flaggan”, säger Mats Gustafsson, ansvarig för ägarfrågor på Lannebo.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

12 apr. 2022

Lannebo Norden Hållbar prisas som bästa Nordenfond

Förvaltarduon Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf om nyckeln till framgången med Lannebo Norden Hållbar. "Vi har vågat satsa på bolag som nog har förbigått många andra."

Namnlös design

02 maj 2022

Ny på jobbet: Felix Lundqvist

Felix Lundqvist jobbar vid sidan av studierna på Lannebos marknadsavdelning. Ett sätt att få verklig inblick i finansbranschen. 

Namnlös design (6)

17 maj 2022

Lannebo rekryterar Katarina Hammar som hållbarhetsansvarig 

Lannebo rekryterar Katarina Hammar som ny chef för hållbarhet och ägarstyrning. Hon kommer närmast från rollen som Head of Active Ownership på Nordea Asset Management.