Så jobbar vi

Hur fungerar Lannebos arbetssätt i praktiken? Vi frågade förvaltarna Per Trygg och Karin Haraldsson om fördelar, utmaningar och hur de hittar rätt bolag att investera i.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Per Trygg

PerTrygg-sittande

Per Trygg, förvaltare av Lannebo Småbolag och Småbolag Select samt ägaransvarig.

På Lannebo är vi aktiva förvaltare som enbart investerar i företag vi bedömer ha goda förutsättningar att ge oss andelsägare god riskjusterad avkastning utan hänsyn till börsindex eller andra tekniska aspekter. Avgörande för vår framgång blir då att vara duktiga på att utvärdera och bedöma olika investeringsalternativ. För oss är det viktigt att bolagen vi investerar i drivs på ett långsiktigt hållbart sätt, varför vi har ett tydligt hållbarhetsfokus i alla våra investeringar. Vi tror helt enkelt att bolag som inte förstår hur viktigt detta är kommer att få det svårt framöver. Det är alltså inte bara av välvilja vi integrerar hållbarhet i analysen.

“Det är inte bara av välvilja vi integrerar hållbarhet i bolagsanalysen.”

När vi börjar analysera ett bolag är vårt fokus alltid att förstå affärsmodellen på djupet. För det är kunskap och erfarenhet avgörande och jag brukar säga att vårt viktigaste arbetsverktyg är att träffa och läsa på om olika företag och branscher, eftersom kunskap kommer utifrån. Genom möten med bolaget, företagsbesök och diskussioner med bolagets kunder, konkurrenter och branschfolk kan vi skapa oss en god förståelse för bolagets marknadsposition och vad som driver värdeskapandet, men också dess risker. Först när vi känner oss nöjda med detta tittar vi på aktien och dess värdering.

Som långsiktig ägare är det centralt att vara riskmedveten i analysen av bolaget för att inte ta onödiga risker. Vår bolagsanalys kännetecknas av en hög grad av självständighet, vilket vi ser som värdefullt för att inte riskera att dras med i den överdrivna optimism med vilken börsens aktörer ibland ser på bolag med affärsmodeller som senare visar sig vara bristfälliga.

Karin Haraldsson

Karin Haraldsson, Lannebo

Karin Haraldsson, förvaltare av Lannebo High Yield, Lannebo Räntefond Kort och Lannebo Sustainable Corporate Bond.

När jag tänker på vad som skiljer vårt sätt att arbeta gentemot många andras så är det framför allt det stora ansvaret och engagemanget som vi förvaltare har. Det är vi som gör både bolags- och hållbarhetsanalysen och fattar sedan också beslutet om den faktiska investeringen. Det finns många fördelar med det. Vi lär oss många saker om bolagen ur olika aspekter, ett engagemang som är en stor trygghet för spararna. I det arbetet tittar vi självklart på alla ekonomiska delar, som skuldsättning, kassaflöde och lönsamhet, men också om bolagen lever upp till den hållbarhetsstandard som vi efterfrågar.

Detta är extra betydelsefullt när det kommer till mindre privatägda bolag, där informationsgivningen inte är lika transparent som i större noterade bolag. Där kan vi som ansvarsfull investerare verkligen vara med och påverka och göra skillnad. En annan viktigt aspekt: Ju mer kunskap vi har om en verksamhet, desto djupare insikter får vi också om produkterna i sig, om de har en framtid och hur konkurrenssituationen ser ut.

“Som ansvarsfull investerare kan vi verkligen påverka och göra skillnad”

Biotech är exempel på en bransch som många tycker är intressanta, men det kan vara svårt att sia om utvecklingen, och då tycker jag det är bättre att avstå. För mig som arbetar med företagsobligationer, där vi lånar ut pengar över lång tid, ligger fokus på att bolagen har tillräckliga kassaflöden för att betala sina räntor och att de kan återbetala obligationen vid löptidens slut. Detta är viktigare än företagets tillväxttakt.