Bolagscase: Alfen – Kraftfull förändring

Hela världen pratar om elbilar och omställningen till grön energi. Ett bolag som står i centrum för utvecklingen i Europa är nederländska Alfen – ett bolag med expertis inom framtidens kanske främsta drivmedel, elektricitet.
Nyheter
Alfen bild

Elektricitet har fascinerat människan i tusentals år. Statisk elektricitet, stötar och blixtnedslag var en del av människans vardag långt innan vi lärde oss att skapa, lagra och använda elektricitet. De stora vetenskapliga framstegen började redan på 1600-talet och de kommande århundradena ökade förståelsen och användningsområdena för elektricitet. Innovationer som glödlampan, generatorn, batteriet och transistorn har gjort att elektricitet i dag är en självklarhet för att samhället över huvud taget ska fungera.

Alfen grundades i Nederländska Hilversum 1937. Bolaget har sedan starten haft just elektricitet som sin specialitet. Alfen har till exempel genom åren levererat mer än 25 000 transformatorstationer som omvandlar elen i högspänningsledningar till lågspänning så att vi kan starta kaffekokaren på morgonen. Sedan 2008 har bolaget utvecklat laddstationer för eldrivna fordon och har sedan dess byggt 110 000 laddstationer runt om i Europa.

Lannebos förvaltare fick nys om bolaget under 2020.
”Vi hade ägnat mycket tid åt att leta efter bolag som kan gynnas av en grön energiomställning i Europa. Ett av bolagen vi undersökte närmare var det franska serviceföretaget Solutions 30 och när vi träffade ledningen berättade de att de samarbetade med Alfen, vilket gjorde oss nyfikna”, säger Carsten Dehn, som förvaltar fonden Lannebo Europa Småbolag tillsammans med Ulrik Ellesgaard.


Förvaltarna Ulrik Ellesgard och Carsten Dehn söker aktivt efter bolag som kan stå som vinnare i omställningen till förnyelsebar energi.

Förvaltarna började, tillsammans med analytikern Philip Andreasen, att undersöka Alfen närmare.
”Vi träffade företagsledningen och satte oss in i bolagets affärsmodell och hållbarhetsarbete. Det stod ganska snart klart att Alfen skulle kunna bli en av de stora vinnarna på energiomställningen”, säger Philip Andreasen.

Analysen ledde till att förvaltarna under 2020 investerade i Alfen. De berättade om investeringen internt på Lannebo vilket gjorde att även förvaltarna av fonden Lannebo Teknik Småbolag fick upp ögonen för Alfen och investerade i bolaget.

”Det är en av de stora fördelarna vi har på Lannebo. Vi har flera olika team med bred kunskap, inte minst inom mindre bolag, och genom att hjälpas åt kan vi dra nytta av varandras kontakter och expertområden”,
säger Carsten Dehn.

För att förstå vad som lockar med Alfen behöver man först skapa sig en bild av vilken transformation som kommer att ske i Europa de kommande årtiondena. Man kan dela upp omvandlingen i tre delar: Elproduktion, eltransport och elkonsumtion.

Konsumtionen av el förväntas öka kraftigt de kommande åren. Inte minst drivet av en växande elbilsflotta.
”Vi ser hur batterikostnaden, som är den stora kostnaden i elbilar, sjunker stadigt. Bloomberg räknar med att priset för elbilar och fossilbilar kommer att vara i paritet i mitten av 2020-talet och det är då alltså innan man räknar in skatteeffekter eller bidrag”, säger Carsten Dehn.

Det internationella energiorganet IEA prognosticerar att andelen elbilar i Europa kommer att vara över 30 procent år 2030. Men för att nå Parisavtalets mål krävs det snarare att elbilsandelen ska öka till 50 procent om 10 år. Oavsett vilket är det en betydande skillnad mot dagens nivåer.

Den andra delen i energiomställningen handlar om själva elnätet. Enkelt uttryckt är det ett nät av kraftledningar som byggt upp under hela 1900-talet för att transportera elektricitet från ett kraftverk till transformatorstationer och vidare till slutkonsument. Men när vi förändrar både hur vi konsumerar och producerar el måste även elnätet göras om. Adriaan Van Tiets är strategichef för Alfen, han ser hur elnätet står inför stora utmaningar för att klara av att tillgodose behoven i framtiden.

”Vi räknar med att under de mest intensiva laddperioderna kommer mängden el som behöver distribueras vara sex gånger högre än dagens maxkapacitet. Det är ekonomiskt orimligt att bygga ut elnätet för att klara den belastningen så istället måste vi göra elnätet smartare”, säger han.

Han tar som exempel upp Alfens dynamiska laddare som finns till bolagets laddstationer.
”Det gör att laddaren räknar ut hur mycket el som finns tillgängligt lokalt och optimera laddningen efter tillgången i elnätet”, säger Adriaan Van Tiets.

Den tredje delen i energiomställningen handlar om produktion och lagring av el. Vi kommer att behöva producera mer el än vi gjort tidigare. Samtidigt behöver mer el produceras genom vind, sol och vattenkraft vilket innebär att vi går från centrala jättekraftverk till många mindre enheter som producerar el. En vanlig villa kommer att ha solpaneler på taken och blir därmed både en konsument och producent av el. Detta ställer nya krav på såväl elnät som på möjligheten att lagra el lokalt.

Alfen har en nyckelroll i samtliga delar av den energiomvandling som kommer att ske i Europa. Det utvecklar lösningar för såväl smarta elnät som energilagring och laddstationer för elfordon. Med en mer än 80-årig historia är det ett bolag med stark historia som samtidigt har stora möjligheter framför sig

”Alfen är starka inom både hård och mjukvara, och kan erbjuda helhetslösningar på ett sätt som andra konkurrenter inte klarar av. Bolaget är marknadsledare i Nederländerna och expanderar nu till flera europeiska marknader. Till det ska läggas att de är perfekt positionerade i den gröna omställningen”, säger Ulrik Ellesgaard.

Att aktien utvecklats starkt under 2020 kommer kanske inte som någon överraskning. Trots pandemin mer än fördubblades Alfens börsvärde under fjolåret. Men förvaltarna Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard ser positivt på bolagets möjligheter framåt.

”Samtliga bolagets produkter är i linje med EU:s nya taxonomi. Det innebär att en mycket stor del av bolagets omsättning kommer att räknas som ”grön”. Det här är ett bolag som inte bara ägnar sig åt lite hållbarhetsarbete, deras verksamhet är själva kärnan i omställningen till en grönare ekonomi”, säger Ulrik Ellesgaard.

Lannebo har haft ett antal bolag där fonderna varit ägare i både 10 och 20 år. Det är bolag där förvaltarna och företagsledningen över tid byggt upp ett starkt ömsesidigt förtroende grundat i gemensam syn på ägarstyrning och hållbarhet. Här finns bolag som Nibe, BTS och Lindab. Om Alfen blir ett sådant innehav vet vi inte ännu men än så länge har matchningen varit perfekt.

”Vi är väldigt glada över att ha fått in Lannebo som ägare. Det är en ägare som fullt ut delar vår vision om en mer hållbar framtid”, säger Jeroen van Rossen, finanschef för Alfen.

Denna text är ett utdrag från Lannebos hållbarhetsrapport Horisont – Du kan läsa hela rapporten här.

—————————————————

Fakta Alfen

  • Utvecklar och tillverkar produkter inom elektricitet, bland annat laddstationer för elfordon.
  • Vd: Marco Roeleveld
  • Börsvärde: 1,4 miljarder euro
  • Omsättning 2020: 189 miljoner euro
  • Grundades: 1937 i den holländska staden Hilversum.Alfen startade som J van Alfens fabrik för hög- och
    långspänningsutrustning.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer