Fribrev pension – Lannebo förklarar

Funderar du på vad som har hänt med dina gamla pensioner, såsom tjänstepensionen från tidigare arbetsgivare eller sparande i en privat pensionsförsäkring? När det inte längre görs några nya inbetalningar till en försäkring omvandlas den till ett fribrev. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver känna till om fribrev, såsom hur de fungerar och vad du kan göra med dem.

Fribrev pension – Lannebo förklarar

Vad är fribrev?

Ett fribrev är en försäkring där inbetalningarna har upphört. Du kan till exempel få fribrev om du brukade sparade i en privat pensionsförsäkring eller för tjänstepensionen hos en tidigare arbetsgivare. Den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten för privata pensionssparanden, vilket ledde till att många privata pensionsförsäkringar eller IPS-konton omvandlades till fribrev. Att ha fribrev är därmed allt annat än ovanligt – en tjänsteman samlar i genomsnitt på sig åtta fribrev under sitt arbetsliv.

Läs mer: Hur mycket tjänstepension bör man ha?

Hur fungerar fribrev?

Om din tidigare tjänstepension eller privata pensionsförsäkring har lagts i fribrev kommer den delen av din pension baseras på hur mycket pengar som betalats in och innehavens värdeutveckling. Detta gäller oavsett om försäkringen var en traditionell försäkring eller fondförsäkring. Sparade du i en traditionell försäkring får du återbäringsränta på beloppet precis som när försäkringen var aktiv.

Vad ska jag göra med mina fribrev?

Ifall du har flera fribrev har du mycket att vinna på att flytta dem till samma försäkringsbolag. Utöver att det ger en bättre överblick över din pension kan fribrev i vissa fall belastas med höga försäkringsavgifter, vilket leder till att din pension blir lägre eftersom beloppet dras från försäkringskapitalet. Jämför därför villkoren för olika försäkringar, inklusive din gamla, och välj en med så låga avgifter som möjligt. Var dock beredd på att det gamla försäkringsbolaget kan ta ut en så kallad flyttavgift, i dessa fall behöver du räkna på om en flytt blir lönsam eller inte. Vad gäller tidigare tjänstepensioner är det inte möjligt att byta kollektivavtal, men vad du däremot kan göra är att byta försäkringsbolag/försäkring inom avtalet.

När betalas fribrevet ut?

Vid vilken tidpunkt utbetalningarna av ett fribrev startar beror på villkoren i den aktuella försäkringen, det kan alltså variera beroende på försäkring och försäkringsbolag. En del betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, för andra har du möjlighet att själv bestämma när utbetalningarna ska starta. Kolla därför upp vad som gäller i ditt fall och fundera på hur du vill ha det – när försäkringen väl har börjat betalas ut går utbetalningarna nämligen inte att pausa.

Vanliga frågor om fribrev

Hur vet man om man har fribrev?

Du ska ha fått ett besked från ditt försäkringsbolag i samband med att försäkringen omvandlades till ett fribrev, men du kan även se din samlade pension (inklusive fribrev) på minpension.se.

Vad betyder det att en pensionsförsäkring är lagd i fribrev?

Om du har fått ett fribrevsbesked innebär det att inbetalningarna till din pensionsförsäkring har upphört. Det kan till exempel bero på att du har bytt jobb och inte längre tillhör ett visst tjänstepensionsavtal.

Kan man flytta fribrev?

Ja, sedan 2022 omfattas alla fribrev av retroaktiv flytträtt. Det innebär att du har rätt att flytta dina fribrev, men vanligtvis behöver du betala en flyttavgift till försäkringsbolaget du lämnar.