Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Hur mycket tjänstepension bör man ha?

Vad är en normal tjänstepension? Hur mycket tjänstepension bör man ha sparat ihop? En miljon? Två miljoner? Fem miljoner? Vi är nog många som tittar på våra saldon från pensionsbolagen och ställer oss frågan: ”Jaha, men vad innebär det när jag blir pensionär?” Här ska vi gå igenom hur man bedömer om man har tillräckligt mycket tjänstepension sparad, eller om man behöver öka avsättningen till tjänstepensionen.

Hur mycket tjänstepension bör man ha?

Hur mycket tjänstepension bör man ha sparat ihop? Det finns tyvärr inget entydigt svar på den frågan. Det finns inget särskilt belopp som är det rätta. Inget lägsta belopp som är giltigt för alla.

Svaret på hur mycket tjänstepension man bör spara beror istället på ett antal faktorer:

  • Hur mycket pengar du behöver ha varje månad som pensionär
  • När du vill gå i pension
  • Hur din ekonomi ser ut i övrigt

Pengar nu eller pengar sen – det är upp till dig

Naturligtvis är det aldrig negativt att ha en bra inkomst som pensionär. Men motvikten till det är ju att du måste ta pensionsbesparingarna från din inkomst idag. Hur du gör avvägningen mellan pengar nu och pengar sen kan bara du själv bestämma. Det är ett personligt livsval. Men det är ett val som du gör vare sig du vill eller inte, antingen medvetet eller omedvetet.

Helt klart är väl att man bör tänka sig noga för innan man väljer att leva fullständigt i nuet och riskerar att ångra sig när det är för sent. När förmågan att generera inkomst har avtagit medan behovet av medel för livets uppehälle kvarstår – eller i värsta fall ökar (vård, mediciner, hjälpmedel, vuxna barn, barnbarn osv). Att du läser detta antyder ju att du är med så långt.

Hur mycket är normalt att ha sparat ihop?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till cirka 42 000 kronor. Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Medianinkomsten i Sverige var 31 700 kronor/månad år 2019. Det innebär att en genomsnittlig löntagare med ett genomsnittligt tjänstepensionsavtal fått in cirka 17 000 kronor per år till sin tjänstepension de senaste åren. Alltså 170 000 kronor per 10 år i heltidsarbete.

Till det kommer också avkastning på pensionskapitalet. Om du placerat tjänstepensionen i en fondförsäkring med aktiefonder har kapitalet historiskt ökat i värde. Den svenska börsen har de senaste 20 åren gett omkring 9 procent i årlig avkastning men då många placerar i traditionell försäkring är en genomsnittlig avkastning sannolikt kring 5 procent/år.

Sammantaget innebär detta att en snittperson bör ha ett tjänstepensionskapital som uppgår till, i grova drag, följande summor vid given ålder.

25 år: 0 kronor

35 år: 200 000 kronor

45 år: 500 000 kronor

55 år: 1 miljoner kronor

65 år: 2 miljoner kronor

Om ditt kapital skiljer sig mycket från snittet kan det till exempel bero på att du inte arbetat heltid från att du fyllde 25, att du tjänat mer eller mindre än snittet, att din värdeutveckling på pensionskapitalet varit bättre eller sämre än snittet eller att ditt pensionsavtal skiljer sig från genomsnittet. Om din samlade tjänstepension skiljer sig stort från ovanstående exempel och du inte förstår varför kan det vara god idé att läsa på för att förstå vad det beror på och vad du kan göra åt det.

Hur mycket kommer du att tjäna som pensionär?

Den viktiga frågan är givetvis inte hur stort ditt pensionskapital bör vara utan vad det innebär i form av framtida pensionsutbetalningar.

Om du exempelvis sparat ihop 2 miljoner kronor i tjänstepension och tar ut det under 20 års tid innebär det: 2 000 000/(20*12) = 8 300 kronor/månad.

Fundera på om siffran i prognosen för pensionsutbetalningar innebär en tillräckligt hög inkomst för ditt åldrande jag, eller om ditt yngre jag borde stå tillbaka ytterligare lite grann och bjussa på mer pension. Tänk på att du ger till dig själv, och att du säkert kommer vara tacksam mot dig själv den dagen för en extra slant.

Ta hjälp av din pensionsprognos

För att kunna bestämma hur mycket du ska avsätta till din tjänstepension idag, är det alltså bra att veta hur mycket pension du kommer att få ut månadsvis när du går i pension. Genom att logga in på MinPension.se, som är en tjänst från Pensionsmyndigheten, kan du skaffa dig en heltäckande bild över ditt pensionssparande och vilka nivåer av månadsvisa utbetalningar din aktuella lön och sparande beräknas leda till när du börjar plocka ut pensionen. Här kan du också testa olika nivåer på pensionsinbetalningar för att se vad som känns bäst för dig.

Pensionsprognosen är ditt bästa alternativ när det gäller att bedöma om dina nuvarande pensionsavsättningar är lagom stora eller för små (eller kanske till och med onödigt stora). Här har du det bästa svaret på frågan hur mycket tjänstepension man bör ha.

Tips: ”Har jag tjänstepension?” Den frågan får du också besvarad på MinPension.se. Om du är osäker kan du också prata med din arbetsgivare.

Tjänstepensionen ger inte hela bilden

Din pension består av tre delar, och tjänstepensionen är en av dem. I botten ligger den allmänna pensionen som baseras på dina skattepliktiga inkomster under yrkeslivet. Ovanpå den allmänna pensionen kommer sedan tjänstepensionen och de eventuella privata pensionsinbetalningar som du har gjort.

Om man tycker att utbetalningarna från den allmänna pensionen är låga, vilket många onekligen är överens om när de undersöker den detaljen, kan man alltså välja att betala in ytterligare till tjänstepension och privat pension under sina verksamma år.

Svaret på frågan “hur mycket tjänstepension bör man ha?” får du genom att bestämma hur mycket pengar du vill få ut i månaden som pensionär, och sedan anpassa dina pensionsinbetalningar efter det – i balans med dina ekonomiska behov här och nu.