Sustainable Corporate Bond

Sustainable Corporate Bond A SEK C

En grön obligationsfond för dig som vill investera hållbart och ha möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning

1 dag

0,03%

Sedan start

12,72%

I år

4,21%

Fondfakta

Startdatum2022-08-26
ISINSE0017616188
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,50%
Löpande kostnader *0,57%
Risk2/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

För fonden har hållbarhet en avgörande roll. En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot obligationer som används för att finansiera miljöprojekt (så kallade gröna obligationer) eller obligationer utgivna av bolag som bedöms bidra till en mer hållbar framtid. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam med fokus på långsiktighet och riskmedvetenhet. Målsättningen är att skapa möjlighet till god avkastning men till lägre risk än aktier. Fonden placerar i huvudsak i företagsobligationer utgivna av företag i Norden och till viss del i övriga Europa. Det bedömda genomsnittliga kreditbetyget för fondens placeringar är som lägst BBB-.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst tre år.
  • Vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
  • Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning.
  • Vill investera hållbart för en bättre miljö och framtid.

 

Lannebo Sustainable Corporate Bond tillämpar partiell Swing Pricing för att skydda långsiktiga sparare från kostnader vid större in- och utflöden ur fonden. Här hittar du mer information om Swing Pricing.

Varför investera i en grön obligationsfond?

En grön obligationsfond passar dig som har en medellång horisont och sparar på 3-5 års sikt. En obligationsfond har generellt sett lägre risk än en aktiefond men högre risk än en kort räntefond. Det innebär också att avkastningen historiskt har varit högre än ett sparande på bankkonto men lägre än på aktiemarknaden.

Varför investera i Lannebo Sustainable Corporate Bond?

Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar primärt i företagsobligationer. Fonden räknas som ljusgrön fond (artikel 8) men den har mer ambitiösa mål när det gäller investeringarna än de flesta. Minst hälften av fondens investeringar sker i obligationer som räknas som hållbara. Det är till exempel gröna obligationer där pengarna som lånas ut ska användas till miljörelaterade projekt, eller sociala obligationer där pengarna ska användas till sociala projekt. Fonden passar dig som sparar på medellång sikt och vill att ditt sparkapital ska ha en direkt positiv inverkan på världen.

Hållbarhet

Lannebo Sustainable Corporate Bond bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Det betyder att fonden, utöver vad som gäller för samtliga av Lannebos fonder, aktivt väljer in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Risk

Lannebo Sustainable Corporate Bond har riskklass 2/7, vilket är en låg riskklass. Det betyder att fonden har en låg nivå på risken för
upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om den gröna obligationsfonden Lannebo Sustainable Corporate Bond

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo Sustainable Corporate Bond?

Pengar som du ska använda inom 3-5 år  kan vara lämpliga att spara i en obligationsfond såsom Lannebo Sustainable Corporate Bond. För mer långsiktigt sparande  passar det sannolikt bättre med till exempel en teknikfond eller en globalfond.

Var kan jag köpa Lannebo Sustainable Corporate Bond?

Här ser du var det går att köpa Lannebo Sustainable Corporate Bond.