Fastighetsfond

Fastighetsfond A SEK F

En fastighetsfond för dig som tror på nordiska bygg- och fastighetsbolag.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

-1,41%

Sedan start

-18,90%

I år

11,39%

Fondfakta

Startdatum2021-09-15
ISINSE0016787105
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *2,1%
Risk6/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

Lannebo Fastighetsfond är en aktiv förvaltad aktiefond med fokus på långsiktighet och riskmedvetenhet. En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot nordiska bygg- och fastighetsbolag. Målet är att med en koncentrerad portfölj skapa möjlighet till god riskjusterad avkastning.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Vill ta del av utvecklingen på den nordiska fastighetsmarknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Varför investera i en fastighetsfond?

Att investera i en fastighetsfond innebär att du indirekt investerar i en rad olika börsnoterade bygg- och fastighetsbolag, vilket i sin tur gör att du får en bra riskspridning från start. Historiskt har det varit lönsamt att spara i fastighetsfonder, särskilt när du sparar på längre sikt. En fastighetsfond som Lannebo Fastighetsfond passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år. 

Varför investera i Lannebo Fastighetsfond?

Lannebo Fastighetsfond är en koncentrerad fond med 20-30 innehav inom bygg- och fastighet i Norden med fokus på Sverige. Fonden är aktivt förvaltad med fokus på riskmedvetenhet, långsiktighet och självständighet. Lannebo Fastighetsfond är en traditionell aktiefond men har möjligheten att både ta korta och långa positioner i fastighetssektorn. Det innebär att fondens förvaltare kan investera i bolag de tror på och samtidigt blanka aktier i bolag där de ser sämre framtidsutsikter. Det ger förvaltarna ett stort handlingsutrymme och fonden är den enda i sitt slag på den svenska fastighetsmarknaden.

Hållbarhet

Lannebo Fastighetsfond bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. 

Risk

Lannebo Fastighetsfond har risknivå 6/7, vilket är en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har en medelhög nivå på risken
för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om Lannebo Fastighetsfond

Vad är en fastighetsfond?

En fastighetsfond är en aktiefond som investerar i börsnoterade bygg- och fastighetsbolag. Att köpa en fastighet kräver mycket kapital men en fastighetsfond kan du köpa för ett valfritt belopp över 100kr. En annan fördel med en fastighetsfond är att du investerar i flera fastigheter genom olika bygg- och fastighetsbolag och får där med en god riskspridning. Fastigheter har varit en lönsam investering historiskt.

 

Hur stor del av sparandet bör jag placera i fastighetsfonder?

Då investeringshorisonten för fastighetsfonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i fastighetsfonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Vilken fastighetsfond är bäst?

Den fastighetsfond som är bäst för dig beror på vilken risk du är beredd att ta, vad du har för sparhorisont och vilka typer av fastighetsbolag du vill investera i. Den bästa fastighetsfonden är den med bäst riskjusterad avkastning. 

 

Ska man välja en fastighetsfond eller ett sparkonto för sitt sparande?

Det beror på vad du har för sparhorisont, om kapitalet ska användas inom ett år lämpar sig ett vanligt sparkonto bäst. Är sparandet mer långsiktigt kan du tjäna på att placera pengarna i en fastighetsfond. 

Var kan man investera i Lannebo Fastighetsfond?

Fonden kan köpas via Avanza, Nordnet, Fondmarknaden, Alpcot, Movestic, Futur Pension och Lannebo.