Den 25/5 stänger fonderna och kundservice klockan 13.00. Mer info om handelsdagar:

Handelskalender 2022

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

En företagsobligationsfond dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift0,92%
Översikt

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot företagsobligationer utgivna av företag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk. Målsättningen är att skapa möjlighet till god avkastning men till lägre risk än aktier. Den genomsnittliga löptiden i fonden är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder vara längre eller kortare. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.

Fonden passar dig som: 

• Söker en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
• Vill ha en exponering mot företagsobligationer med låg till medelrisk.
• Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning.

Lannebo Corporate Bond tillämpar partiell Swing Pricing för att skydda långsiktiga sparare från kostnader vid större in- och utflöden ur fonden. Här hittar du mer information om Swing Pricing.

 

Förvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Varför investera i en företagsobligationsfond?

En kort företagsobligationsfond passar dig som har en medellång horisont och sparar på 3-5 års sikt. En företagsobligationsfond har generellt sett lägre risk än en aktiefond men högre risk än en kort räntefond. Det innebär också att avkastningen historiskt har varit högre än ett sparande på bankkonto men lägre än på aktiemarknaden.

Varför investera i Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond?

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot företagsobligationer utgivna av företag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk. Historiskt har företagsobligationer varit ett bra komplement till sparande i en aktiefond.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Corporate Bond

Lannebo Corporate Bond bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I fondens hållbarhetsprofil kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo Corporate Bond

 

Vilken risk har Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond?

Lannebo Corporate Bond har riskklass 3 på en sjugradig skala. Fonden investerar i företagsobligationer med både hög och låg kreditvärdighet för att få bästa möjliga avkastning till minsta möjliga risk. Då fonden främst investerar i obligationer med rörlig ränta är ränterisken begränsad, dvs stigande räntor har liten negativ påverkan på fondens avkastning.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om företagsobligationsfonden Lannebo Corporate Bond

Vad är en företagsobligationsfond?

Företagsobligationsfonder fungerar som vilken fond som helst, men istället för aktier innehåller de företagsobligationer. Det innebär att en företagsobligationsfond är en portfölj av olika lån till företag. Företagen behöver inte vara börsnoterade utan i en företagsobligationsfond kan du hitta både små och stora, högrisk eller lågrisk, noterade eller privatägda företag.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo Corporate Bond?

Pengar som du ska använda inom 3-5 år  kan vara lämpliga att spara i en företagsobligationsfond såsom Lannebo Corporate Bond. För sparande med längre horisont passar det sannolikt bättre med till exempel en teknikfond eller en globalfond.

Var kan jag köpa Lannebo Corporate Bond?

Här ser du var det går att köpa Lannebo Corporate Bond.

Artiklar om fonder

Artiklar om fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2012-09-10
Bankgiro303-5318
ISINSE0004750396
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift0,92%