Vad är NAV-kurs?

När du tittar på fonder kommer du att stöta på begreppet NAV-kurs. Hur beräknas NAV-kursen och hur viktigt är det att ta den i beaktning när du ska investera i en fond? I den här artikeln tittar vi närmare på NAV så du ska få en bättre förståelse för hur fonder fungerar.

Karin Haraldsson, Lannebo

Vad betyder NAV?

NAV är en förkortning av begreppet Net Asset Value, eller nettoandelsvärde på svenska. NAV beskriver en fondandels aktuella marknadsvärde. Till skillnad mot när du handlar med enskilda värdepapper, består en fond av flera värdepapper, vilket gör att deras sammanlagda värde utgör fondens kurs.

Vad är fondens kurs och hur beräknas den?

För att få fram en fonds kurs, det vill säga hur mycket den är värd, summeras alla dess tillgångar minus avgifter. Summan delas sedan med antalet fondandelar som den specifika fonden har. Resultatet är fondens NAV-kurs.

När sätts fondkurserna?

Fondkursen sätts vanligtvis varje vardag, men den exakta bryttiden bestämmer fondbolaget. Vid bryttiden stämmer fondbolaget av tillgångarnas värde och sätter en ny NAV-kurs. För dig innebär det att du aldrig kan veta exakt till vilken kurs du köper fonden, eftersom värdet på dess innehav kan ha förändrats sedan den senaste bryttiden. Lannebos fonder har i regel bryttid klockan 15.55 varje vardag.

Påverkar bryttiden avkastningen i en fond?

Nej, på lång sikt spelar bryttiden ingen roll. Däremot kan det påverka hur avkastningen för en fond ser ut en viss dag. Om börsen till exempel stiger kraftigt på slutet av dagen, efter att en fonds NAV räknats ut, kommer uppgången att syns först när följande dags kurs beräknas. Detta kan bli särskilt tydligt när börsen rör sig kraftigt.

Hur många fondandelar får man vid köp?

När du investerar i fonder måste du inte köpa en hel fondandel, du bestämmer själv hur stor summa du vill investera och värdet på din investering följer sedan fondens utveckling. Det finns inte heller några bestämmelser för hur många andelar en fond ska vara uppdelad i, så antalet fondandelar i en fond har ingen stor betydelse. Lannebos fonder startar oftast med en kurs om 100 kronor per andel.

Är det viktigt att ta hänsyn till NAV-kursen när man köper eller säljer fonder?

Om du handlar med aktier kan du titta på aktiens köp- och säljkurs och försöka handla strategiskt, men eftersom en fonds NAV-kurs inte uppdateras löpande är det ingen poäng att använda samma strategi när du köper fonder. När du investerar i en fond kommer köpet inte att gå igenom förrän vid bryttiden, och då bestäms hur många fondandelar du får för pengarna. Om NAV-kursen sedan går upp till nästa bryttid kommer värdet på din investering att öka, och vice versa.

Går det att handla fonder strategiskt utifrån NAV-kurs?

Det går att undersöka vad en fond har för innehav och ta reda på värdepapprens specifika utveckling för att på sätt se ungefär vilken avkastning fonden kommer att uppvisa en viss dag. Men då alla köp- eller säljorder ändå sker till NAV-kursen vid bryttiden ger det ingen fördel att veta hur fonden utvecklas. Den bästa strategin när du ska handla med fonder är att läsa på och investera i några som du tror på.

Vanliga frågor om NAV-kurs

Hur beräknas en fonds nettoandelsvärde?

För att få fram en fonds nettoandelsvärde summeras fondförmögenheten, exklusive avgifter. Därefter delas summan på antalet andelar fonden har.

Vem tar fram NAV-kursen?

Det är fondbolagen som tar fram NAV-kursen för sina fonder. NAV-kursen beräknas vanligtvis varje vardag.

När uppdateras NAV-kursen?

Det kan skilja mellan olika fondbolag och fonder, men vanligtvis varje vardag.

Kan jag bedöma om en fond är värd att investera i utifrån dess NAV-kurs?

Nej, NAV-kursen är i det fallet inte särskilt relevant. Undersök istället vilken typ av innehav fonden har och fundera på du vill investera i dem.

Hur vet jag när en fonds bryttid är?

Det kan du läsa om i fondens informationsbroschyr. Lannebos fonder har i regel bryttid klockan 15.55 varje vardag.