Avkastning i fonder

Avkastning i fonder

Hur hög avkastning är rimlig att förvänta sig när man sparar i en fond? Vilka fonder har gett högst avkastning de senaste fem åren? I den här artikeln tar vi en titt på statistiken så att du kan basera dina framtida investeringsbeslut på fakta snarare än känsla.

Historisk avkastning för olika fondkategorier

Nedan visas fondkategoriernas genomsnittliga årsavkastning (historiska avkastning) från 2017-2021, baserat på index för respektive bransch. Därutöver redovisas hur några av Lannebos fonder har presterat under samma period.

Sverigefonder (årlig avkastning)
Index: MSCI Sweden NR SEK 11,22 %
Lannebo Sverige 12,61 %

Svenska småbolagsfonder
Index: MSCI Sweden Small Cap NR SEK 14,55 %
Lannebo Småbolag 14,76 %

Teknikfonder
Index: MSCI World/Information Tech NR USD 26,03 %
Lannebo Teknik 22,06 %

Blandfonder
Index: 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd 5,49 %
Lannebo Mixfond 7,95 %

Europafonder
Index: MSCI Europe Small Cap NR EUR 11,35 %
Lannebo Europa Småbolag 9,79 %

Globalfonder
Index: MSCI ACWI NR USD 13,11 %

Läkemedelsfonder
Index: MSCI World/Health Care NR USD 14,21 %

Tillväxtmarknader
Index: MSCI EM NR USD 9,03 %

USA
Index: Dow Jones Industrial Average 11,04 %

Japan
Index: Nikkei 7,15 %

Hur kan ett sparande utvecklas i fonder?

Genom att titta på en fonds historiska avkastning kan du få en ganska bra bild av hur ditt kapital kan tänkas utvecklas framöver. Över längre tidshorisonter blir det dock betydligt svårare eftersom ränta-på-ränta-effekten gör att utvecklingen inte blir linjär. För att illustrera detta visar vi nedan några exempel som alla baseras på en engångsinsättning på 10 000 kronor.

Exempel 1: årlig snittavkastning 5 %

Avkastning fonder exempel 1

Antal år tills kapitalet har fördubblats: 14 år

Exempel 2: årlig snittavkastning 9 %

Avkastning fonder exempel 2

Antal år till kapitalet har fördubblats: 8 år

Exempel 3: årlig snittavkastning 13 %

Avkastning fonder exempel 3

Antal år till kapitalet har fördubblats: 6 år

Vilken avkastning kan man förvänta sig när man sparar i en fond?

Den genomsnittliga årliga avkastningen för de flesta aktiemarknader har historiskt legat mellan 5-10% per år. Ju längre tid du sparar desto mer sannolikt är det att din avkastning kommer att hamna inom snittet. Man bör även ta hänsyn till skatt och inflation när man räknar på snittavkastning för längre tidsperioder och en gammal tumregel brukar vara att räkna med 5-7 procents årlig real avkastning över tid.

Ränta-på-ränta effekten?

Det som är viktigt att känna till när du sparar i fonder är sambandet mellan tid och avkastning – ju längre du sparar, desto större inverkan kommer ränta-på-ränta-effekten ha på ditt kapital. Tar du ut pengarna inom något eller några få år kommer du inte att få uppleva den snöbollseffekt där du får avkastning på din avkastning.

Nedan beräknar vi hur stor avkastningen blir beroende på om den plockas ut eller återinvesteras.

Exempel:

Ett sparkapital på 10 000 investeras i en fond. Efter tio år uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 7 %. I det första fallet väljer man att plocka ut avkastningen årligen, i det andra låter man det ligga kvar i fonden.

Avkastning plockas ut:

  • Avkastning per år: 10 000 x 0,07 = 700 kronor
  • Total avkastning efter tio år : 700 x 10 = 7 000 kronor

Avkastning får ligga kvar:

  • Total avkastning efter tio år: 10 000 x 1,07^10 -10 000 = 9 672 kronor

Ränta-på-ränta-effekten uppgår alltså till 2 672 kronor och utgör 28 % av den totala avkastningen.

Från verkligheten kan detta illustreras av utvecklingen för Lannebo Småbolag, som sedan starten år 2000 gått upp 1888 procent, en årlig snittavkastning på 15 procent. Detta innebär att ett kapital på 10 000 kronor som investerats år 2000 skulle fått följande utveckling:

  • 10 000 x (1+ 18,88) =198 000 kronor

Källor: Morningstar & Lannebo 28 januari 2022

Vanliga frågor om avkastning i fonder

Varför lönar det sig att återinvestera avkastning?

Det gör att kapitalet påverkas av ränta-på-ränta-effekten, alltså att du får avkastning på den avkastning du redan har fått. I de allra flesta aktiefonder återinvesteras utdelning från aktierna automatiskt.

Vad är formeln för att räkna ut hur sparkapital påverkas av ränta?

Sparkapital x (ränta+1) ^år = sparkapital + avkastning

Vad kännetecknar fonder som genererar hög avkastning?

Högpresterande fonder är ofta volatila. Dessa fonder är mest lämpliga för långsiktiga sparmål.

Hur stor avkastning ger fonder?

Det beror på vilken typ av fond du investerar i, men de fonder som historiskt genererat högst avkastning på lång sikt är aktiefonder.