Börja spara i aktiefonder – Lannebos 7 bästa tips

Att investera i aktiefonder är ofta ett effektivt sätt att spara – men som med alla värdepapper medför det en viss risk. I den här artikeln reder vi ut vad som skiljer aktiefonder från andra fonder och vad du ska tänka på när du investerar dina pengar i dessa.

Börja spara i aktiefonder – Lannebos 7 bästa tips

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som främst investerar i aktier, och avkastningen avgörs av aktiernas sammanlagda utveckling. Precis som enskilda aktier är aktiefonder förknippade med en relativt hög risk, vilket också kan ge högre avkastning än till exempel blandfonder och räntefonder. Aktiefonder kan ha många olika inriktningar och exponering mot olika länder och marknader, vilket i sin tur påverkar fondens stabilitet. En aktiefond måste bestå av minst 16 olika aktier, men i många fall innehåller de betydligt fler än så.

Varför ska man spara i aktiefonder?

Syftet med att välja aktiefonder för sitt sparande är främst den höga avkastning du kan få utan att lägga ned särskilt mycket tid – det gör fondbolaget åt dig. Genom att köpa andelar i en fond investerar du i många bolag, och sprider därför ut din risk jämfört med när du bara köper aktier i några få bolag. Aktiefonder lämpar sig främst för ett långsiktigt sparande, då kursen kan svänga från månad till månad men historiskt har gett en hög avkastning på lång sikt.

7 tips när du ska spara i aktiefonder

1. Ha ett långsiktigt sparmål

När du ska spara i aktiefonder är det viktigt att du ser det som en långsiktig investering. Det beror på att innehavens värde påverkas av aktiemarknadens volatilitet, och därför kan gå både upp och ned, men samtidigt kan du få bra avkastning på ditt sparande över tid. Ditt sparmål bör därför vara av ett mer långsiktigt slag, såsom kontantinsats till nästa boende eller pension.

2. Investera inte i för många fonder

En enda fond innehåller minst 16 olika aktier men för Lannebos aktiefonder är det vanligtvis snarare 20-50 aktier. Det innebär att du genom att äga två olika fonder har innehav i uppemot 100 olika bolag. Det finns därmed ingen större nytta av att äga många olika aktiefonder. 1-5 olika aktiefonder räcker gott och väl.

3. Välj fonder med exponering mot olika marknader

Att satsa på fonder som har aktier i samma bransch kan leda till besvikelse om det går dåligt för den specifika marknaden och dess produkter. Du får en bredare exponering genom att investera i fonder med lite olika inriktning. Till exempel en småbolagsfond och en teknikfond.

4. Gör din research

Läs på om aktiefondens innehav så att du vet vad det är du köper. Om det visar sig att fonden investerar i en bransch eller företag du inte tror på, välj en annan fond. Genom att investera i fonden främjar du bolagens utveckling, och det finns ingen poäng att göra det om du inte vill stötta deras verksamhet.

5. Jämför aktiefonder

Innan du bestämmer dig för en viss fond: jämför den med flera olika. Ett första sätt att jämföra fonder är att titta på deras avkastning över tid. Eftersom avkastning alltid redovisas efter avgifter så ser du vad du faktiskt skulle ha fått i plånboken genom att jämföra avkastning.

6. Investera regelbundet

Genom att ha ett regelbundet sparande ökar dina chanser till ett framgångsrikt sparande. Skapa därför en automatisk överföring så att du sparar en viss summa varje månad oavsett hur börsen utvecklas för tillfället.

7. Ha is i magen

Det är aldrig kul att se hur värdet på ens innehav går ned, men i dessa fall gäller det att andas och inte ta några förhastade beslut. Som vi nämnde ovan kan kurserna svänga rejält när du investerar i aktiefonder, men historien visar att investeringen ofta går med vinst i det långa loppet. Kom även ihåg att även om du inte agerar själv så agerar fondens förvaltare hela tiden åt dig för att maximera dina möjligheter till god avkastning.