Historisk avkastning – vad innebär det?

Historisk avkastning – vad inneb�är det?

Genom att titta på en fonds historiska avkastning får du en bild av hur fonden har presterat de senaste åren och hur mycket dess värde kan tänkas variera framöver. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver känna till om historisk avkastning, inklusive hur måttet bör användas.

Vad är historisk avkastning?

Historisk avkastning beskriver en tillgångs historiska värdeutveckling, det vill säga hur mycket dess värde har ökat eller minskat under en viss tidsperiod. Måttet används främst i samband med att analytiker ska förutspå en tillgångs framtida avkastning, bedöma dess volatilitet eller uppskatta hur dess värde kommer att påverkas i en viss situation.

Historisk avkastning i fonder

Vanligtvis presenteras en fonds historiska avkastning i procent för en viss tidsperiod eller i form av ett diagram som illustrerar hur tillgångens värde har utvecklats över tid. Om den genomsnittliga avkastningen under en period har varit 10 procent innebär det att en investering på 100 kronor har vuxit till 110 kronor. I de fall där den historiska avkastningen illustreras i en avkastningskurva visar den fondens risk eftersom det då går att se hur mycket dess värde har svängt upp och ner.

Vad ska jag tänka på när jag tittar på en fonds historiska avkastning?

När du ska välja fond att placera i är det viktigt att veta att du med hjälp av den historiska avkastningen inte kan bedöma hur fonden kommer att prestera framöver i förhållande till marknaden. Du bör dessutom vara medveten om att en fonds värde kan variera mycket över tid, vilket får avkastningskurvan att se skakig ut, men ändå ge en hög genomsnittlig avkastning på lång sikt. Omvänt finns det fonder som är betydligt mindre volatila och därmed får en jämnare värdeutveckling, såsom räntefonder. Räntefonder genererar generellt inte lika hög genomsnittlig avkastning över tid som exempelvis aktiefonder, men innebär mindre risk.

När ska man titta på fonds historiska avkastning?

Som sparare bör du vara försiktig med att lägga för stor vikt vid en fonds historiska avkastning eftersom måttet i sig inte ger särskilt mycket information. Däremot kan det tillsammans med andra nyckeltal, såsom risknivå, Sharpekvot, aktiv andel och aktiv risk, ge dig en bättre översiktlig förståelse för fondens karaktär.

Vanliga frågor om historisk avkastning

Vad betyder historisk avkastning?

Historisk avkastning är ett mått som visar en tillgångs historiska värdeutveckling.

Var kan jag se en fonds historiska avkastning?

En fonds historiska avkastning ska alltid presenteras i fondens informationsblad, men du brukar även kunna hitta diagram över den historiska avkastningen på fondbolagets hemsida.

Visar en fonds historiska avkastning hur den kommer prestera i framtiden?

Nej, den historiska avkastningen behöver nödvändigtvis inte visa hur fonden kommer att prestera framöver.